Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseuran kannatus säilyi edellisvuoden tasolla

Lähetysseuran strategiassa 2010–2015 ulkomaisen toiminnan painopisteiksi on määritelty kirkkojen julistus- ja diakoniatyön vahvistaminen
Lähetysseuran strategiassa 2010–2015 ulkomaisen toiminnan painopisteiksi on määritelty kirkkojen julistus- ja diakoniatyön vahvistaminen

Suomen Lähetysseuran toimintaan käytettiin viime vuonna 31,1 miljoonaa euroa, mikä oli 1,6 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat 29,6 miljoonaa euroa, mikä oli lähes edellisvuoden tasoa (29,9).

”Kohtaamme Lähetysseuran työssä elämän rankat haasteet vaativissa olosuhteissa. Olemme kuitenkin kokeneet, että ihmiset niin Suomessa kuin ulkomailla haluavat sitoutua yhteistyöhön kanssamme. Olemme saaneet aikaan kestäviä tuloksia – todellisia muutoksia ihmisten elämään. Sen vuoksi olemme uskaltaneet ottaa vastaan myös uusia haasteita uusien ihmisryhmien parissa”, lähetysjohtaja Seppo Rissanen sanoo.

Lähetysseura avoin myös uusille haasteille

Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön käytettiin viime vuonna 22,6 (edellisvuonna 21,5) miljoonaa euroa, mikä on 73 prosenttia kaikista kuluista. Eniten varoja ohjattiin itäiseen Afrikkaan sekä Mekongin alueelle.

Köyhyyden vähentämiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen tähtäävään työhön Lähetysseura käytti 8 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy mm. sosiaali- ja diakoniatyötä, koulutusta, terveydenhuoltoa ja kehitysyhteistyötä.

Julistus- ja seurakuntatyöhön käytettiin 5 miljoonaa euroa. Menneenä vuonna Lähetysseura on lisännyt julistus- ja diakoniatyötä erityisesti niissä maissa, joissa kirkko on selkeästi vähemmistöasemassa, kuten Nepalissa ja Kambodzhassa. Niissä maissa, joissa kirkko on jo vakiintunut, kuten Tansaniassa ja Etiopiassa, julistustyön painopistettä on siirretty niille alueille, joilla kristittyjä on vähän.

Lisäksi Lähetysseura tuki kirkkojen omavaraisuuden kehittämistä, rauhan ja sovinnon edistämistä sekä aidsin vastaista työtä 3,5 miljoonalla eurolla.

Kotimaisen toiminnan kulut olivat 4,7 miljoonaa euroa. Kotimaassa Lähetysseura ylläpitää muun muassa hiippakunnallisia lähetystoimistoja ja vastaa tuomiokapitulien yhteydessä työskentelevien hiippakuntien lähetyssihteereiden palkkakuluista. Aluetyön lisäksi kotimaiseen toimintaan sisältyvät koulutus, viestintä ja varainhankinta. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,3 miljoonaa.

Kannatustuotoista suurin osa seurakunnista

”Toiminnallista alijäämää tuli viime vuonna 1,5 miljoonaa euroa, kun budjetoitu kannatustavoitteemme ei aivan toteutunut. Kannatustuotoistamme 75 prosenttia tulee seurakunnilta, joten seurakuntien talousnäkymien heikentyminen tullee lähivuosina heijastumaan Lähetysseuran talouskehitykseen.  Pyrimme kuitenkin vastaamaan ulkomaisen työmme kasvaviin haasteisiin, ja se edellyttää varainhankinnan kehittämistä korvaavan tuen saamiseksi. Samalla käymme kotimaista toimintaamme kriittisesti läpi tarpeellisten säästöjen aikaansaamiseksi”, hallintojohtaja Lauri Haavisto kertoo.

Lähetysseuran vuonna 2010 saamat kannatustuotot olivat yhteensä 19,7 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisvuoteen oli 2,0 miljoonaa (21,7). Lasku selittyy pääosin vuoden 2009 poikkeuksellisen suurilla testamenttituloilla.

Kannatustuotoista seurakuntien talousarviomäärärahoja oli 9,7 miljoonaa (edellisenä vuonna 10,1), seurakuntien ja jäsenjärjestöjen toiminnallista kannatusta sekä kolehtituloja 5,1 miljoonaa (5,6), loput 4,9 miljoonaa testamentti-, keräys- ja muita lahjoitustuottoja (6,0).

Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä Lähetysseura on myös yksi Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Ulkoasiainministeriöltä saamallaan 7,6 miljoonalla eurolla (7,2) Lähetysseura toteutti yli 90 kehityshanketta 18 maassa.

Viime vuonna Lähetysseura erotti Helsingissä Vuorimiehenkadulla sijaitsevan kiinteistön omaksi asunto-osakeyhtiökseen, jonka osakkeista se myi 80 prosenttia. Myyntitulot 8,6 miljoonaa sijoitettiin rahastoon, jonka vuosituotto käytetään ulkomaiseen työhön.

Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, joka toimii evankeliumin levittämiseksi, köyhyyden poistamiseksi ja ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa lähes 30 maassa.

Lähetysseuran palveluksessa oli kaikkiaan 332 työntekijää. Lähetystyöntekijöitä oli 189, joista ulkomaisessa työssä vuoden lopussa 144. Kaikki Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat ovat Lähetysseuran jäseniä.

köyhyyden vähentäminen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Kuva Joanna Lindén
köyhyyden vähentäminen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Kuva Joanna Lindén