Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseura tukee lasten saattohoitoa Venäjällä

Kazhdyj'n vapaaehtoiset ja työntekijät järjestävät Hospiksessa asuville lapsille ja nuorille vaihtelua laitoksen arkeen. Kuva: Kazhdyj-säätiö
Kazhdyj'n vapaaehtoiset ja työntekijät järjestävät Hospiksessa asuville lapsille ja nuorille vaihtelua laitoksen arkeen. Kuva: Kazhdyj-säätiö

Suomen Lähetysseura on aloittanut Venäjällä yhteistyön uuden kumppanin kanssa. Kazhdyj-säätiö tukee Pietarin alueella vammaisia ja saattohoidossa olevia lapsia sekä heidän vanhempiaan.

Saattohoidossa olevat lapset on sijoitettu kristillisellä pohjalla toimivaan Hospis-hoitolaitokseen. Kazhdyj-säätiön vapaaehtoiset ovat Hospiksessa lasten seurana ja vanhempien tukena. He järjestävät lapsille iloa näiden elämän loppuvaiheessa. Perheiden tukeminen jatkuu vielä lapsen kuoleman jälkeen.

Säätiön toimintaa johtaa teologian ja psykologian maisteri Veronika Shutova. Hän on myös Inkerin kirkon lapsi- ja nuorisotyön toimintojen johtaja.

– Niiltä perheiltä, joiden kanssa teemme työtä, puuttuu usein kaikki tuki ja rohkaisu: taloudellinen, henkinen ja hengellinen. Siksi meidän työllämme on heille suuri merkitys, Shutova sanoo.

Kazhdyj-säätiö tukee myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja alaikäisiä nuoria, joilla ei ole vanhempia tukenaan. Hoitolaitoksessa asuville lapsille ja nuorille tarjotaan vaihtelua laitoksen arkeen sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden tarjoamaa ystävyyttä ja seuraa. Lisäksi lapsilla ja nuorilla  on mahdollisuus osallistua hoitolaitoksen ulkopuolisiin tapahtumiin ja taideterapiaan. 

Pitemmän jakson tavoitteena on estää vammaisten lasten joutuminen 18 vuotta täytettyään karuihin laitosoloihin, joissa heidän elämänhalunsa ja terveydentilansa monesti nopeasti heikkenevät.

Säätiö pyrkii myös vaikuttamaan Venäjän lainsäädäntöön vammaisten ja saattohoidossa olevien lasten ja heidän perheidensä aseman parantamiseksi ja siihen, että jo lakeihin kirjatut vammaisten oikeudet toteutettaisiin käytännössä.

– Meidän tehtävämme on antaa perheille toivoa mutta aivan konkreettistakin apua. Vaikeavammaisen lapsen kotiin saatu erikoistuoli voi vahvistaa olennaisesti sekä lapsen että vanhempien elämänlaatua.

Lähetysseuran tuella maksetaan myös osa säätiön muutaman työntekijän palkasta. Venäjällä työntekijöiden vaihtuvuus hoitoalalla on suurta. Apua saavien lasten ja nuorten kannalta on tärkeää, että tutut ja luotetut ihmiset pysyvät heidän lähellään.

Kazhdyj-säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä Inkerin kirkon kanssa. Juridisesti säätiö ei ole Inkerin kirkon osa, joten Lähetysseuran ja säätiön välille on tehty oma yhteistyösopimus. Lähetysseuran ja Inkerin kirkon yhteistyö jatkuu entiseen tapaan.

Saattohoidossa olevien lasten ja heidän perheidensä tukeminen ottaa ensiaskeleitaan Venäjällä. Lähetysseuran yhteistyö Kazhdyj-säätiön kanssa on osa työtä, jossa huolehditaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä.

Tue Kazhdyj-säätiön toimintaa Lasten Pankin kautta