Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseura muistuttaa avusta kaikkein heikoimmille pakolaisten lähtömaissa: Lähetysseuran rauhantyö puuttuu pakolaisuuden syihin Syyriassa

Suomen Lähetysseura tukee Syyriassa rauhan ja sovinnon työtä Suomen ulkoasianministeriön tuella. Suomen Lähetysseuran paikalliset kumppanit vahvistavat Syyrian rauhantoimijoita vaikeissa olosuhteissa. Työssä luodaan vuoropuhelua ja ymmärrystä osapuolten välille. Työ perustuu kumppanien pitkäaikaiseen alueen tuntemukseen. Luottamus luo pohjaa rauhanomaiselle ratkaisulle tulevaisuudessa.

”Humanitaarinen kriisi ja pakolaistilanne edellyttävät välitöntä apua ja toimenpiteitä. Samalla ponnistelut väkivallan hillitsemiseksi ja konfliktin ratkaisemiseksi Syyriassa ovat edellytys sille, että ihmiset voisivat jäädä koteihinsa”, sanoo Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö Kristiina Rintakoski.

Luottamuksen ja ruohonjuuritason rauhan rakentaminen auttaa yhteisöjä selviämään konfliktin keskellä. Heikoimmassa asemassa ovat erityisesti naiset, lapset, vanhukset ja vammaiset, jotka eivät pääse pakenemaan.

Työn tavoitteena on vaikuttaa myös kansainvälisen yhteisön Syyrian sotaa koskevaan politiikkaan. Lähetysseura kumppaneineen toimii läheisessä yhteistyössä EU:n ja YK:n erityisedustajan sekä muiden YK-järjestöjen kanssa. Tavoitteena on saada aikaan yhteisymmärrystä ja pysyviä tuloksia.

”Jo nyt työ on lisännyt luottamusta eri osapuolten välillä, vahvistanut naisten asemaa konfliktin ratkaisussa ja poikinut paikallisia rauhanhankkeita”, sanoo Kristiina Rintakoski.

 Ranskan Marhaban-siirtolaiskeskus antaa käytännön apua pakolaisille

Pakolaisten kasvava määrä on lisääntynyt myös Ranskassa pitkään toimineessa maahanmuuttajia tukevassa Marhaban-siirtolaiskeskuksessa, joka toimii Lähetysseuran tuella.

Ranskan valtio on kouluttanut siirtolais- ja maahanmuuttajatyössä mukana olevien järjestöjen työntekijöitä pakolaisten ohjaamiseksi oikeisiin virastoihin. Myös Marhabanin työntekijät kutsuttiin mukaan koulutukseen. Viime viikkoon mennessä pakolaisvirta oli näkynyt Marhabanin työssä yksittäisten perheiden auttamisena.

Pakistanissa rakennetaan uskontojenvälistä yhteisymmärrystä

Suomen Lähetysseura tukee väkivallan ja levottomuuksien keskellä eläviä kirkkoja. Peshawarin hiippakunta, Lähetysseuran yhteistyökumppani Pakistanissa, rakentaa uskontojenvälistä yhteisymmärrystä ja rauhaa sosiaalityöllään sekä kirkon kouluissa ja sairaaloissa, jotka palvelevat kaikkia uskontoon katsomatta. Hiippakunta toimii Afganistanin vastaisen rajan tuntumassa. 

Tie kestävään rauhaan on pitkä. Suomen Lähetysseura on työskennellyt yli 150 vuotta, jotta kaikilla olisi oikeus ihmisarvoiseen elämään omissa yhteisöissään. Tukemalla Lähetysseuraa tuet pitkäjänteistä rauhantyötä ja autat ihmisiä kotimaassaan.

Kohdista apusi Suomen Lähetysseuran rauhantyölle:
IBAN FI3880001400161130
Viesti: Rauha