Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseura Middle East Film and Arts -festivaalin pääkumppani

Suomen Lähetysseura on Helsingissä toista kertaa järjestettävän Middle East Film and Arts -festivaalin
pääyhteistyökumppani. Tänä vuonna Syyria-teemaisella festivaalilla näytetään syyrialaisia elokuvia ajalta ennen ja jälkeen konfliktin ja järjestetään syyrialaissiviilien selviytymiskeinoja käsittelevä paneelikeskustelu. Festivaaliviikonloppuna 16.10. järjestetään myös Syyria-konsertti, jossa esiintyvät syyrialais-amerikkalainen rap-artisti Omar Offendum, suomalainen rap-muusikko Paleface sekä syyrialainen elektro-artisti Hello Psycholeppo. Konsertin tuottoja ohjataan Suomen Lähetysseuran rauhantyöhön Syyriassa.

Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisten kumppaneiden hanke Syyriassa vahvistaa maan vaikeissa olosuhteissa työskentelevien rauhantoimijoiden osaamista ja verkostoitumista sekä tukee vuoropuhelua osapuolten välillä rauhan aikaansaamiseksi.

”Ruohonjuuritason rauhan rakenteiden ja osapuolten välisen luottamuksen vahvistaminen on välttämätöntä, jotta tulevaisuudessa rauhansopimuksen toimeenpano Syyriassa olisi mahdollista ja kestävää”, sanoo Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö Kristiina Rintakoski.

Työn yhtenä tavoitteena on vaikuttaa kansainvälisen yhteisön Syyrian sotaa koskevaan politiikkaan. Lähetysseura kumppaneineen toimii läheisessä yhteistyössä EU:n ja YK:n eritysedustajan sekä muiden YK-järjestöjen kanssa. Hankkeessa tuotetaan selvityksiä ja tutkimuksia keskeisistä rauhanratkaisua tukevista prosesseista ja neuvottelukysymyksistä, kuten paikallishallinnon kehittämisestä, sotatalouden vaikutuksista kriisiin tai kehitysavun roolista rauhanrakentamisessa.

Hanke antaa äänen syyrialaisille ja heidän ajatuksilleen oikeudenmukaisesta rauhasta, ihmisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi yhtenä tavoitteena on myös kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden ja median aktivoiminen välittämään näitä toivon viestejä.

Jo viidettä vuotta jatkunut Syyrian konflikti on ajanut lähes puolet Syyrian 23 miljoonan väestöstä pakolaisiksi; yli neljä miljoonaa syyrialaista asuu pakolaisina naapurimaissa, ja noin seitsemän ja puoli miljoonaa on joutunut pakolaisiksi maan sisällä. Yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä. Yli 12 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa.

Lisätietoja:
Minna Saarnivaara, rauhan ja sovinnon erityisasiantuntija.  050-5178396, minna.saarnivaara@felm.org
Lea Pakkanen, rauhan ja sovinnon asiantuntija, 040-4514136, lea.pakkanen@felm.org