Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomen Lähetysseura aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Suomen Lähetysseuran hallitus päätti kokouksessaan 14.8.2015 aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 

Suomen hallituksen suunnittelemat vähennykset kehitysyhteistyömäärärahoihin tarkoittavat Suomen Lähetysseuralle yli 3,3 miljoonan euron vähennystä kehitysyhteistyötuloihin verrattuna vuoteen 2015. 

Taustalla on myös kustannusten voimakas lisääntyminen valuuttakurssimuutoksen takia euron arvon heikennyttyä suhteessa dollariin. 

Suomen Lähetysseuran henkilöstömäärä on 265. Ulkomaantyöntekijöiden määrä oli viime vuonna 143 ja kotimaantyöntekijöiden 122.

Henkilöstön vähennystarve on alustavan arvion mukaan korkeintaan 25 henkilötyövuotta.

Lähetysseuran työn vaikutuksen piiriin kuuluu kaikkiaan noin miljoona henkilöä kehitysmaissa.

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset vaikuttavat lamauttavasti sekä kehitysyhteistyöhön että kansalaisjärjestötoimintaan. Kansalaisyhteiskunnan toimintavalmiudet heikkenevät. 

Suomen Lähetysseuralla on vuonna 2015 ollut 8,4 miljoonan euron valtion rahoitusosuus ja lisäksi Lähetysseura on rahoittanut 13,8 prosentin omavastuullaan kehitysyhteistyöhankkeita.

Suomen Lähetysseuran apu tavoittaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

Työ on pitkäjänteistä ja kokemusta kumppanien kanssa tehtävästä työstä on yli 155 vuoden ajalta. 

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, ulkoasiainministeriön kumppani ja Suomen suurimpia kehitysyhteistyötoimijoita. 

Se työskentelee 30 maassa kaikkiaan lähes sadan paikallisen kirkon ja järjestön kanssa. Vuosibudjetti on ollut noin 30 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2013 Lähetysseuran kotimaantyö organisoitiin uudelleen, jolloin käytiin edelliset yhteistoimintaneuvottelut ja vuonna 2014 museon henkilökunnan yhteistoimintaneuvottelut.