Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Suomelta vahva sitoumus: Naiset mukaan rauhan rakentamiseen

Syyrialaisia naisia osallistui Helsingissä keväällä 2017 järjestettyyn, rauhanrakennusta käsittelevään National Dialogues -konferenssiin.

Suomen kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus-toimintaohjelma vuosille 2018–2021 lanseerattiin 13.4. Säätytalolla Helsingissä. Toimintaohjelma pohjautuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan.

Ulkoministeri Timo Soini korosti julkistamistilaisuudessa toimintaohjelman tavoitteita, naisten roolin ja päätösvallan vahvistamisesta konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhan rakentamisessa. Keskiössä ovat muun muassa rauhanprosessit ja kriisinhallinta.

Tärkeää keskittyä juurisyihin

”Suomi on vahvasti sitoutunut 1325-agendaan. Rauhanvälitys on yksi keskeisistä prioriteeteistani ulkoministerinä. Kestävä rauha voi syntyä vain, jos kaikki yhteiskunnan osapuolet otetaan mukaan vuoropuheluun. On tärkeätä keskittyä konfliktien juurisyihin: Naisten mahdollisuus käyttää ja hyödyntää luonnonvaroja, kuten maata, on perusoikeus, joka on turvattava, jotta yhteiskuntaan saadaan vakaus.”, Soini totesi.

Kansallisen ohjelman toimeenpanoon osallistuvat laajasti eri hallinnonalat. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla sekä Suomessa että kriisialueilla on keskeinen rooli toimintaohjelman täytäntöönpanossa ja seurannassa. Suomen tavoitteena on ollut luoda realistinen ja konkreettinen toiminnan edistämiseen keskittyvä ohjelma.

Tukea Syyrian naisten rauhantyölle

Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson kertoi Lähetysseuran työstä Syyriassa, jossa se on tukenut kumppaninsa Common Space Initiativen kanssa  naisia rauhanprosessiin osallistumisessa vuodesta 2014. Tavoitteena on auttaa ruohonjuuritason rauhanrakentajia verkostoitumaan ja käymään vuoropuhelua. Samoin on tarkoituksensa antaa valmiuksia osallistua mm. taloutta ja politiikkaa koskevaan keskusteluun.

– Hankkeemme aloitteesta käynnistetyissä yli 20:ssä syyrialaisten välisessä dialogiprosessissa lähes puolet osallistujista on naisia.  Dialogeissa naiset osallistuvat esimerkiksi maa- ja omaisuuskysymyksiä paikallishallinnon järjestämistä sekä poliittista osallistumista koskevien suunnitelmien tekoon.

­– Näistä paikallistasolla käydyistä neuvotteluista on yhteys Syyrian Genevessä käytävään viralliseen rauhanprosessiin asti. Tavoitteena on, että naiset toimisivat  rauhanprosessin joka tasolla.

Naiset tuntevat siviilien tilanteen

Steffansson totesi, että Syyrian sota on koskettanut ankarasti juuri naisia. Hyvin suuri osa heistä on joutunut lähtemään kotiseudultaan, ja köyhyys ja pakotteet vaikuttavat eniten heidän elämäänsä. Monista naisista on tullut perheidensä elättäjiä, vaikka heillä ei ole siihen välttämättä tarpeeksi voimavaroja.

Toisaalta naiset ovat miehiä tietoisempia siviilien tilanteesta, mikä on antanut heille mahdollisuuksia vaikuttaa konfliktin osapuoliin. Naiset ovat olleet esimerkiksi edistämässä paikallisten tulitaukojen syntymistä.