Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Selvitys: Suomen otettava aktiivisempi rooli uskonnonvapaus-kysymyksissä

”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle” -selvitys julkistettiin keskiviikkona 28.8.2013.

Tuoreen selvityksen mukaan uskonnonvapauden merkitys osana kehitys- ja ulkopolitiikkaa on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle. Kansainvälisessä politiikassa uskonnonvapaus kuitenkin on saamassa yhä enemmän merkitystä, ja Suomi joutuu asemoimaan itsensä uskonnonvapauden kysymyksiin osana ulko- ja kehityspolitiikkaansa.

Selvityksessä vaaditaan Suomen ulkopolitiikan toimijoilta aktiivista ja rohkeaa roolia uskonnonvapauden vahvistamiseksi maailmalla. Yhtenä toimeenpiteenä esitetään uskonnonvapausstrategian laatiminen ja sen sitominen muun ulkopolitiikan tavoitteisiin.

Yli 75 prosenttia maailman väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin seurauksin. Suomen varovainen suhtautuminen uskonnonvapauteen marginalisoi vakavat ihmisoikeusongelmat.

”Jos uskonnon ja vakaumuksen vapautta rajoitetaan, rajoitetaan usein myös muita ihmisoikeuksia sekä oikeutetaan joko valtion, viranomaisten tai siviilien tekemiä väkivaltarikoksia”, selvityksessä todetaan.

Tilaisuuden pääpuhujaksi saapuneen YK:n uskonnonvapauden erityisraportoijan Heiner Bielefeldtin mukaan valtio menettää uskottavuutensa ihmisoikeuksien puolustajana, jos se ei toimeenpane uskonnonvapautta tai tarjoaa vapautta vain joillekin uskonnoille.

Keinoina suunnitelmallisuus ja yhteistyö

Uskonnonvapauden edistämiseksi selvityksessä suositellaan myös konkreettisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa, paikallisia hankkeita ja uusien toimintojen pilotointia. Tärkeää on myös yhteistyö muiden maiden kanssa. Aiemmin uskonnonvapautta ovat esimerkillisesti edistäneet esimerkiksi Hollanti, Ruotsi, Englanti, Yhdysvallat ja Kanada.

Tutkittu tieto eri ryhmittymien välisistä jännitteistä sekä uskonnollisesti motivoituneiden toimijoiden intresseistä on välttämätöntä. Uskontojen ja vakaumusten positiivinen anti yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä ja rakentamisessa on ymmärrettävä ja huomioitava.

Selvitystyön on tehnyt Suomen Ekumeeninen Neuvosto, ja asiantuntijaroolissa on toiminut Suomen Lähetysseura. Muina neuvonantajina ovat olleet Fida International ry, Suomen lähetysneuvosto, Suomen Evankelinen Allianssi, Suomen World Vision, Stefanus-Lähetys ry ja Frikyrklig Samverkan FS rf.

Lue koko selvitys suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätiedot:
Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, p. 040 734 3754, anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Katri Leino-Nzau, Suomen Lähetysseura, p. 020 7127 397, katri.leino-nzau@suomenlahetysseura.fi