Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Perhekasvatustyön tukiohjelma käynnistyi Jerusalemissa

Etiopialaisseurakunta kokoontuu Shalhevetjah-keskuksen tiloissa Jerusalemissa. Puhumassa seurakunnan pastori Brille. Kuva: Matti Palmu
Etiopialaisseurakunta kokoontuu Shalhevetjah-keskuksen tiloissa Jerusalemissa. Puhumassa seurakunnan pastori Brille. Kuva: Matti Palmu

Jerusalemissa käynnistyi vuoden alussa perhekasvatustyön tukiohjelma. Kristilliseen arvomaailmaan perustuva perhekasvatustyö vahvistaa yhteiskunnan sekä seurakuntien perusrakennetta sekä perhettä yhteiskunnan peruspilarina.

Suomen Lähetysseuran perhetyön kouluttajat pappi Matti Palmu ja terveydenhoitaja Anna-Kaarina Palmu vierailivat alkuvuodesta Jerusalemissa Lähetysseuran yhteistyökumppanin Machaseh-järjestön vieraina.

Järjestö auttaa vaikeissa kriiseissä olevia perheitä, tarvittaessa myös oikeusistuimissa. Sen johtaja Lena Grushko käyttää työssään Palmujen tekemää Perhetyön kouluttajan käsikirjaa, ja sitä kautta Palmuille tuli myös kutsu tulla koulutusmatkalle Israeliin.  

Perinteinen perhe murroksessa

Perhe on ihmiseksi kasvun ja sosiaalistumisen peruspilari. Perherakenteet ovat murroksessa kaikkialla – myös Israelissa. Maahan paluumuuton myötä saapuneet juutalaiset ympäri maailmaa ovat irti juuriltaan. Kun nuori sukupolvi oppii koulussa heprean, heidän vanhempansa saattavat kielitaidottomina syrjäytyä ja menettävät samalla auktoriteettiasemansa perheessä.

Anna-Kaarina ja Matti Palmu kertovat matkaraportissaan, että etiopialaisen seurakuntayhteisön suurimmat ongelmat löytyvät perheen tasa-arvokysymysten, lasten kasvatuksen, yksinhuoltajuuden ja perheväkivallan aihepiireistä. Naisen tasa-arvoinen asema on nyky-Israelin laissa hyvin turvattu. Tasa-arvonsa sisäistäneet naiset käyvät yleisesti työssä, ja moni etiopialaistaustainen mies kokee olevansa hukassa kielivaikeuksien ja tasa-arvoon liittyvien asenneongelmiensa kanssa. Hämmennys purkautuu väkivaltana. 

Perinteisten perhemallien murenemisen seurauksena tukiverkosto, kasvattava ja huolehtiva lähipiiri, on poissa. Vanhempien tai suvun huolella järjestämät avioliitot ovat jäämässä historiaan, ja kaupungistuminen on muuttanut rajusti elämää. Nuori ja vanha sukupolvi eivät välttämättä kohtaa. Avioerot ja perhe-elämän ristiriidat aiheuttavat henkisiä ja taloudellisia tappioita.

Perhetyön avulla voidaan tukea myös perheettömien lapsien elämää. Kristilliseen arvomaailmaan perustuva perhekasvatustyö auttaa vahvistamaan yhteiskuntien ja niiden yhteisöjen, kuten kirkkojen, perusrakennetta.

Palmujen mukaan ennakoiva ja vahvistava perhekasvatustyö tuottaa parempia tuloksia pienemmin panostuksin kuin ongelmalähtöinen toimintamalli. Naisen asema kohentuu, jos tytär on lapsena ollut kotona tasa-arvoinen. Pojat ottavat mallia isästään siinä, miten he ovat lapsuuskodissaan nähneet isän kohtelevan vaimoaan ja tyttäriään. 

Yhteistyö alkaa etiopialaisten seurakuntien kanssa

Israelissa perhekasvatuksen yhteistyötä tehdään aluksi etiopialaisten seurakuntien kanssa. Seurakuntien johtajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rakentaakseen seurakuntiinsa oman perhetyön. 

Tavoitteena on kouluttaa seurakuntiin vastuuhenkilöt vastaamaan seurakuntiensa perhetyöstä, ja ottamaan huomioon perhenäkökulma kaikessa toiminnassa. Näin tuetaan perheen ja koko suvun hyvinvointia, lasten kasvatusta, parisuhteita, sekä vaikutetaan kokonaisvaltaisesti siihen, että perheenjäsenen voi hyvin ja saa tilaa turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. 

Perhenäkökulma tuo yksilökeskeisyyden sijaan yhteisöllisen lähestymistavan kestävän kehityksen vahvistamiseksi.

”Rukouksemme on, että tämä työ ehkäisisi perheiden kriisejä, ja antaisi heille työkaluja elämän haasteisiin. Se voi myös valmistamaa nuoria aikuisia avioliiton tielle”, sanoo Hege Hoyland Machaseh-järjestöstä.

Hepreankieliset, messiaaniset seurakunnat

Tasa-arvokysymykset ja perheväkivalta ovat messiaanisten (Jeesukseen uskovien) hepreankielisten seurakuntienkin ongelmia. Lena Grushkon mukaan etiopialaisseurakunnista saatava kokemus perhetyön kursseilta voisi olla hyvä ponnahduslauta hepreankielisiin seurakuntiin.

Machaseh-työryhmä haluaisi saada Palmujen Perhetyön kouluttajan käsikirjan myös hepreaksi ja arabiaksi. Aineisto on jo saatavilla amharaksi ja venäjäksi, jonka puhujat ovat merkittävän suuri kieliryhmä Israelissa. Kirja on saatavilla myös kiinaksi ja osittain myös thai-kielellä. Lähetysseura tekee työtä Israelissa näidenkin kansanryhmien parissa.

Jos heprean ja arabian käännökset toteutuvat, on käsikirja sen jälkeen tarjolla 15 eri kielellä.

Suomen Lähetysseura toimii yhteistyökumppanin ehdoin ja heidän arvomaailmaansa kunnioittaen. Työllä halutaan tavoittaa jatkossa myös palestiinalaisalueiden kristityt, joiden keskuudessa ihmisiä ahdistavat monenlaiset yhteiskunnalliset tekijät ja köyhyys. Betlehemissä Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon Nuoret perheet -ohjelman tavoitteena on perheen ihmissuhteiden tukeminen, ja siinä Palmut näkevät myös mahdollisuuden yhteistyölle.

Anna-Kaarina ja Matti Palmulla on pitkä perhetyön kokemus Etiopiasta. He järjestävät perhekasvatustyön seminaareja muun muassa Thaimaassa, Nepalissa ja Taiwanilla.   

Sirpa Rissanen