Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Pauli Immonen kotimaanosaston palvelupäälliköksi

Lähetysseuran kotimaanosaston palvelupäälliköksi on nimitetty 1.3.2014 alkaen lähetyslentäjä, pastori Pauli Immonen. Hänen nykyinen työnantajansa on Nordic Global Airlines Ltd. Immonen on työskennellyt aiemmin Lähetysseuran palveluksessa mm. lähetyslentäjänä Tansaniassa.

Palvelupäälliköiden nimitys liittyy Lähetysseuran kotimaantyön uudelleenorganisointiin. Uudistuksessa seurakunnat ja jäsenjärjestöt saavat kumppanuuden vahvistamista ja yhteydenpitoa varten palvelupäällikön. Neuvottelussa seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa tavoitellaan palvelupäälliköiden johdolla vuosisuunnitelmaan pohjautuvaa tavoitteenasettelua ja toimintaa. Palvelupäälliköt osallistuvat tämän pohjalta kotimaantyön johtajan johdolla tapahtuvaan kotimaantyön tavoitteiden asettamiseen, resurssien jakamisen suunnitteluun sekä toiminnan seurantaan, raportointiin ja arviointiin.

Uudet palvelupäälliköt nimitettiin