Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Nepalin vammaistyön kummihanke arvioitiin

Näkövammainen Sunita Dewedi on opiskellut radiotoimittajaksi. Lähetysseuran kummityön tarkoituksena ei ole tarjota vammaisille koulutusta vain koulutuksen vuoksi vaan tavoitteena on
Näkövammainen Sunita Dewedi on opiskellut radiotoimittajaksi. Lähetysseuran kummityön tarkoituksena ei ole tarjota vammaisille koulutusta vain koulutuksen vuoksi vaan tavoitteena on

Suomen Lähetysseura on tukenut Nepalissa kummityön kautta vammaisten lasten ja nuorten koulutusta vuodesta 2006. Yhteistyöjärjestönä on paikallinen kansalaisjärjestö Forward Looking, jonka toiminta on kasvanut nopeasti viime vuosina. Lähetysseuran aloitteesta järjestön taloudenhoidossa ja kummitoiminnassa tehtiin alkuvuodesta ulkopuolinen arviointi. Taloudenhoidossa löytyi puutteita, jotka johtivat muutoksiin järjestön hallinnossa. Itse kummitoiminta todettiin vaikuttavaksi, kehitettävää toki löytyi siitäkin.

– Nepalissa korruptio on valitettavan yleistä ja on selvä, että kaikkea toimintaa pitää seurata jatkuvasti ja perusteelliset evaluaatiot on tehtävä muutaman vuoden välein. Lähetysseuralle on hyvin tärkeää, että toiminta on läpinäkyvää ja että me itse sekä yhteistyöjärjestömme olemme esimerkkejä ympäristölle, emme vain sanoissa vaan myös teoissa, Kirsti Kirjavainen sanoo.

Kumppanien osaamisen vahvistaminen tärkeä osa työtä

Lähetysseuran ja kumppanijärjestöjen yhteistyösopimuksissa on määritelty tarkasti kummankin osapuolen velvollisuudet ja oikeudet mm. raportoinnista ja tilintarkastuksista. Kirsti Kirjavainen on toiminut paitsi kummityön yhdyshenkilönä Suomeen, myös Forward Lookingin neuvonantajana, missä ominaisuudessa hän on osallistunut järjestön johtokunnan kokouksiin.

– Järjestön taloudenhoidossa alkoi esiintyä epäselvyyksiä, joihin toiminnanjohtaja ei kyennyt antamaan tyydyttäviä vastauksia. Niin päädyttiin teettämään perusteellinen tutkimus, jossa kävi ilmi erinäisiä hallinnollisia laiminlyöntejä sekä mm. kaksoislaskutusta, kadonneita inventaarioita ja epäselviä kuitteja. Järjestön toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja eivät kyenneet hoitamaan tehtäviään vaadittavalla tavalla ja ilmi tuli myös suoranaisia tahallisia väärinkäytöksiä, mikä johti siihen, että johtokunta päätti tehdä henkilövaihdoksia järjestön hallinnossa.

– Järjestöllä on nyt uusi toiminnanjohtaja, joka on aiemmin toiminut sairaalan johtajana, sekä taloudenhoitaja, jolla on maisteritason tutkinto taloudessa. Johtokuntaa on vahvistettu talousasioiden asiantuntemuksella ja seurantaa tehostetaan entisestään.

Vammaistyöllä suuri tarve

Järjestön taloushallinnon tarkistuksen yhteydessä tehtiin myös kummitoiminnan evaluaatio, jota varten haastateltiin yli sataa kummituen saajaa, perheitä ja opettajia. Evaluaatiossa todettiin, että järjestön taloushallinnon epäselvyydet eivät ole vaikuttaneet kummituen saajiin. Rahat ovat tulleet joskus vähän myöhässä, mutta kaikki ovat saaneet heille kuuluvat avustukset.

– Oli liikuttavaa nähdä se kiitollisuus, mitä kummituen saajat tuntevat opiskelumahdollisuuksistaan. Kummituki on pieni, parikymmentä euroa kuussa, mutta näiden ihmisten kohdalla se on tosiaan merkinnyt koko elämän muuttumista. Ilman sitä he eivät olisi päässeet kouluun tai voisi opiskella ammattiin. Kummituki on kuitenkin pysynyt samana viimeiset viisi vuotta inflaatiosta ja hintojen noususta huolimatta, joten sitä pitäisi nyt nostaa, Kirsti Kirjavainen kertoo.

Vammaistyön tarve Nepalissa on suuri. Vammaisuuden uskotaan olevan seurausta edellisen elämän synneistä ja ansaittu kohtalo, siksi vammaisia lapsia usein piilotellaan. Kummityön tarve kasvaa sitä mukaa kuin vammaisten tietoisuus omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan lisääntyy. Forward Lookingin työ on ollut erittäin merkittävää myös siksi, että sen vaikuttamistyö on lisännyt tietoutta vammaisuudesta ja muokannut ympäristön asenteita sitä kohtaan.

Suomalaiset kummit tukevat Forward Lookingin kautta yhteensä 450 lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ja ammattiopintoja.

– Kummituen saajien määrää ei ole lähiaikoina tarkoitus paljon kasvattaa vaan keskitymme laatuun. Tavoitteena ei ole tarjota vain koulutusmahdollisuuksia vaan myös ammattikoulutusta ja tukea työllistymiseen. Koulutuksen seurauksena on mm. luotu noin sata uutta työpaikkaa vammaisille ja tälläkin hetkellä 20 näkö- ja kuulovammaista on opettajaharjoittelussa voidakseen aikanaan työskennellä opettajina, Kirsti Kirjavainen sanoo.

– Olen erittäin ylpeä Forward Lookingin työstä ja kiitollinen tehdystä evaluaatiosta. Voimme jatkaa turvallisin mielin eteenpäin. Itse lähden eläkkeelle hyvillä mielin. Kummiyhdyshenkilönä Nepalissa jatkaa Anni Takko ja Forward Lookingin neuvonantajana Riikka Vuoristo-Virta.

Ryhdy kummiksi!