Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Morogoron maasait pitävät jumalanpalveluksia äidinkielellä

Sokoinen seurakunnan pastori Isayah Kairanka johtaa itse kuoroa. Kuva: Anna-Riitta Holmström
Sokoinen seurakunnan pastori Isayah Kairanka johtaa itse kuoroa. Kuva: Anna-Riitta Holmström

Kaksi vuotta sitten Morogoron alueella oli vain yksi maasainkielinen Raamattu. Nyt maasaiseurakuntien jumalanpalveluksissa lauletaan ja saarnataan äidinkielellä.

Työtä suunniteltaessa teimme Morogoron hiippakunnan piispan, Jacob Mameon kanssa matka Pohjois-Tansanian ja Kenian maasaialueille. Tällä matkalla tutustuimme maasainkieliseen työhön. Silloin toimme ensimmäiset virsikirjat ja Raamatut Morogoron alueelle. Tämän vuoden alussa saimme lisää Raamattuja, ja seurakunnat ovat saaneet niitä käyttöönsä.

Tuolloin hiippakunta piispan johdolla päätti, että maasai otetaan käyttöön jumalanpalveluskielenä. Monissa seurakunnissa jumalanpalvelus toimitetaan edelleen osittain maasainkielisenä osittain suahiliksi.

Äidinkielistä lukutaitoa tarvitaan

Kaksi vuotta sitten tällä alueella oli yksi maasainkielinen Raamattu. Sen omistaja pastori Isayah Kairanka on avainhenkilö työn kehittämisessä. Hän on pitänyt ensimmäiset maasainkieliset jumalanpalvelukset ja opettanut maasaityöntekijöitä toimittamaan jumalanpalvelusta äidinkielellään.

Työ on päässyt nyt hyvään alkuun. Työntekijät ovat alkaneet lukea omalla kielellään mutta ovat huomanneet, että heidän äidinkielen lukutaitonsa on hyvin heikko, koska he ovat oppineet lukemaan suahiliksi. Sen vuoksi joka puolelta hiippakuntaa tulee nyt koulutuspyyntöjä.

Osallistuimme elokuun lopussa Isayah Kairangan pitämään Sokoinen seurakunnan maasainkieliseen jumalanpalvelukseen. Keskustelimme työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa uudistuksen herättämistä tunteista.

Seurakuntalaiset iloitsevat äidinkielisestä jumalanpalveluksesta

Elisabeth Lekitika, seurakunnan naisten johtaja iloitsee uudesta jumalanpalveluksesta. Hänen mielestään se on helppo ja tuttu. Lekitika on yksi kylän harvoista lukutaitoisista naisista. Hän on huolissaan siitä, että kun lapset ja nuoret ovat käyneet koulunsa suahiliksi, heidän on vaikea lukea maasainkielistä Raamattua ja virsikirjaa.

Pastori Isayah Kairanka pitää äidinkielisiä jumalanpalveluksia erittäin tärkeinä. Seurakuntalaiset ymmärtävät jumalanpalveluksen sisällön ja saarnojen opetuksen. Hänestä on myös tärkeää, että seurakuntalaiset oppivat paljon virsiä uudesta virsikirjasta. Pastori Kairanka on nähnyt seurakuntalaisten ilon maasainkielisestä jumalanpalveluksesta.

Ennen sunnuntain jumalanpalvelusta pastori Kairanka opasti evankelista Philemon Saitotia Raamatun tekstin lukemisessa. Myös Saitoti halusi lukutaito-opetusta äidinkielellään.

***

Lähetysseura on ollut mukana kaksi vuotta Morogoron hiippakunnan seurakunta- ja opetustyössä parakuyo-maasaiden keskuudessa. Yhtenä painopisteenä on maasaiden kulttuurin ja kielen säilyttäminen ja vahvistaminen.  Lähetysseuran työntekijät pastori Oskari Holmström ja opettaja Anna-Riitta Holmström toimivat hiippakunnan työyhteydessä.

Voit tukea Suomen Lähetysseuran yhteistyötä Morogoron hiippakunnan kanssa Minä uskon -keräyksen kautta: