Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Media-analyysi: Syyria-uutisointi korostaa terrorismia

Suomen Lähetysseuran teettämän mediatutkimuksen mukaan Syyria-uutisoinnissa korostuvat terrorismi, konflikti ja ISIS. Humanitaarinen apu, pakolaiset ja siviilien kärsimykset jäivät tarkasteluajankohtana vähälle huomiolle. Medialähteiden uutisointi myötäilee kunkin maan omaa maantieteellistä sijaintia ja poliittista asemointia suhteessa Syyrian konfliktiin.

Meltwater-mediaseurantatoimiston tekemässä kansainvälisessä tutkimuksessa kartoitettiin Syyrian konfliktin uutisointia ja medianäkyvyyttä. Osumia haettiin digitaalisesta mediasta kuten verkkolehdistä ja sosiaalisesta mediasta ajalla 10.3.2015 – 10.8.2015. Tutkimuksen tulokset esiteltiin Suomen Lähetysseuran ja ulkoasiainministeriön järjestämällä media-aamiaisella 16.12.2015.

”Pakolaiskriisi ei tutkimuksen mukaan näkynyt mediassa ennen kuin elokuussa, jolloin pakolaiskriisi alkoi näkyä Euroopan rajoilla. Sitä ennen uutisosumat olivat lyhyitä ja usein yksipuolisia. Pakolaisaiheen uutisointi kasvoi tuolloin seitsemästä 23 prosenttiin”, toteaa Lähetysseuran rauhan ja sovinnon asiantuntija Lea Pakkanen.

Sosiaalinen media heijasteli perinteisten medioiden uutisointia, mutta myös eroavaisuuksia esiintyi. Terrorismi oli yleisin aihe samoin kuin muussa digimediassa. Sosiaalisessa mediassa keskustelu konfliktin yksittäisistä tapahtumista pidensi niiden elinkaarta uutisaiheena. Yksittäiset tapahtumat eivät kuitenkaan yleisesti ottaen keränneet paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.

”Tarkan kuvan piirtäminen Syyrian konfliktin esiintymisestä sosiaalisessa mediassa on haastavaa monien eri ideologisia ryhmiä edustavien bottipostausten eli spämmin vuoksi. Sosiaalisessa mediassa keskusteltiin perinteistä mediaa aktiivisemmin ja laajemmin humanitaarisesta avusta ja pakolaisista, mutta se jäi silti bottipostausten varjoon”, sanoo Lea Pakkanen.

Syyrialaisen ja kansainvälisen median diskurssit ovat kaukana toisistaan, koska länsimaiset mediat eivät juuri viitanneet syyrialaisiin lähteisiin. Sosiaalisessa mediassa keskusteltiin perinteistä mediaa aktiivisemmin ja laajemmin humanitaarisesta avusta ja pakolaisista. Diskurssit kuvaavat ajattelutapojen, käsitysten ja olettamusten kokonaisuutta, joka määrittää aiheen kielenkäyttöä ja sitä, mitä siitä voidaan puhua tai ajatella.

Syyria on Suomen suurin rauhanrakennushanke

Suomen Lähetysseura on tukenut Syyrian rauhantyötä vuodesta 2013. Kyseessä on Suomen suurin rauhanrakennushanke. Rauhanhanke vahvistaa Syyriassa työskentelevien rauhantoimijoiden osaamista ja verkostoitumista sekä tukee vuoropuhelua osapuolten välillä rauhan aikaansaamiseksi. Lähetysseura kumppaneineen toimii läheisessä yhteistyössä EU:n ja YK-toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ”antaa ääni” syyrialaisille ja heidän ajatuksilleen oikeudenmukaisesta rauhasta, ihmisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi yhtenä tavoitteena on median aktivoiminen, jotta sen viesteissä välittyisi kokonaiskuva Syyrian tilanteesta.

”Emme useinkaan kuule ja näe uutisointia syyrialaisten meneillään olevista rauhanponnisteluista eri tasoilla, vaan sotakuvat täyttävät tv-ruutumme. Useat kohtaamani syyrialaiset ovat korostaneet toivon merkitystä heidän selviämiselleen konfliktin keskellä. Syria Initiativen eräs keskeinen merkitys onkin, että se tuo ihmisiä yhteen ja rakentaa toivoa konfliktin ratkeamisesta.”, toteaa Lähetysseuran rauhan- ja vaikuttamistyön päällikkö Kristiina Rintakoski.

Syyrian jo viidettä vuotta jatkunut konflikti on paitsi aikamme suurin humanitaarinen katastrofi myös valtava alueellinen kehityskriisi. Konflikti on ajanut lähes puolet Syyrian 23 miljoonan väestöstä pakolaisiksi, 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä, ja yli 12 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Konflikti ruokkii radikalismia, joka vaikuttaa suoraan Euroopan ja myös Suomen turvallisuuteen.

Representation of Syria in international digital media and social media 10.3.2015 – 10.9.2015

Lisätietoja:

Lähetysseuran projektipäällikkö Minna Saarnivaara p. 050 517 8396
Lähetysseuran rauhan ja sovinnon asiantuntija Lea Pakkanen p. 040 451 4136