Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Maailman aids-päivä 1.12.: Vertaistukiryhmät estävät hiv-positiivisten syrjintää Tansaniassa

Potilaat odottavat lääkkeitään Ilembulan sairaalassa. Kuva Paula Laajalahti
Potilaat odottavat lääkkeitään Ilembulan sairaalassa. Kuva Paula Laajalahti

Tansanian ev.lut. kirkon Tumaini-yliopiston nelivuotinen aids-hanke päättyi vuonna 2010. Hyvät tulokset ja aids-työn välttämättömyys innoittivat jatkamaan työtä uudella, vuoteen 2015 jatkuvalla hankkeella. Työn vaikuttavuuden kannalta olennaista on, että se ulottuu syvälle epidemian juuriin ja sen vaikutuksiin ihmisten elämässä. On pyrittävä estämään uusien tartuntojen syntyminen ja toisaalta lievitettävä sairastuneiden ahdinkoa.

Hiv-positiivisten tukiryhmät ovat ensiarvoisen tärkeitä sairastuneitten hyvinvoinnille. Ryhmät vähentävät stigmatisoitumista, tuovat rohkeutta ja toivoa, jakavat tietoa ja oikovat vääriä luuloja. Sairastuneet uskaltavat kertoa tartunnastaan ja saavat äänensä kuuluville. Monet hiv-positiiviset, alkushokista selvittyään, ryhtyvät aktiiviseen vaikuttamistoimintaan. Hiv-positiivisuus on muuttunut voimavaraksi, kun infektoitunut nainen astuu ihmisjoukon eteen puhumaan sairaudestaan, kieltäytyy häpeästä ja vaatii ihmisarvoista kohtelua itselleen.

Hiv-positiiviset ovat eturintamassa, kun halutaan murtaa perinteisiä sukupuolirooleja. Vertaistukiryhmät ovat ruohonjuuritason vaikuttamistoimintaa parhaimmillaan, kun halutaan estää sairastuneiden syrjimistä.

Mikrolainat parantavat sairastuneitten toimeentuloa

Hiv/aids synnyttää köyhyyttä. Tähän on tartuttu mikrolainaohjelman kautta. Sairastuneet nähdään riskiryhmänä: kuka haluaa lainoittaa pienhankkeita, joiden omistajat saattavat kuolla pian? Riskinotto kuitenkin kannattaa.

Eteläisessä Tansaniassa, Makamabakon ja Ilembulan alueilla ryhdyttiin lainoittamaan pienyrityshankkeita. Alueilla toimi jo valmiiksi hiv-positiivisten tukiryhmiä. Vaatimuksena lainaohjelmaan pääsylle oli, että lainansaaja oli hiv-positiivinen tai jo aidsiin sairastunut. Lisäksi hänen tuli esittää suunnitelma hankkeelleen. Tähän tarvittiin ulkopuolista apua, koska kaikki lainanhakijat eivät olleet kirjoitustaitoisia.

Myönnetyt lainat olivat 5–30 euroa. Lainoja haettiin kotieläinprojekteihin, ompelimoon, saippuantekoon, kalanmyyntiin, leivonnaisten valmistukseen ja erityisen paljon maanviljelyshankkeisiin. Lainansaajat tekivät aloitteen pienryhmien muodostamisesta: he perustivat viiden hengen ryhmiä, joiden tehtävänä oli ”auttaa ja valvoa”, että lainat käytetään ja raportoidaan oikein. Ohjelmaa hallinnoi paikallinen kirkon sairaalan pienlainayhdistys. Valtaosa lainansaajista oli naisia. Ensimmäisen vuoden takaisinmaksuprosentti oli 98,4. Toisena vuotena lainansaajat halusivat lahjoittaa kukin noin euron hallintokuluihin.

Perhe hylkäsi, seurakunta hyväksyi

Salome Mbewa on 51-vuotias leski, jolla on kolme poikaa ja tytär. Salome saa antiretroviraalilääkitystä ja arvioi itse terveytensä hyväksi. Hän on ottanut lainaa kolmesti, noin 50 euroa kerrallaan. Hän on ostanut sikoja ja maksanut lainansa takaisin myymällä porsaita. Sianlannan käyttö on parantanut hänen viljelyksiään, mutta eläintaudit aiheuttavat ongelmia.

Salome tapaa tukiryhmänsä kerran kuukaudessa. Tapaamiset ovat tärkeitä: niissä keskustellaan siitä, miten laina olisi parasta käyttää ja miten se saadaan maksettua takaisin. Ryhmä myös tukee iloissa ja suruissa. Salome kertoo, että ihmiset suhtautuvat häneen hyvin, mutta perhe on hylännyt hänet. Hänen ei ole lupa osallistua suvun tapaamisiin: häntä pidetään elävänä kuolleena. Lohtua tuo se, että seurakunta hyväksyy hänet ja on toivottanut hänet tervetulleeksi kirkkokuoroon. Usko tuo toivoa elämään. Salome on hyväksynyt sairautensa ja uskoo, että lääkityksen avulla hän voi elää vielä pitkään.

Kati Kemppainen

Suomen Lähetysseuran tukemassa Tansanian ev.lut. kirkon Tumaini-yliopiston ja Eteläisen hiippakunnan aids-hankkeessa 2007–2010 yhdistyivät koulutus, tutkimus ja diakonia. Tarkoituksena oli luoda ammattiauttajien verkosto, rohkaista hiv-testaukseen sekä lisätä aids-tietoisuutta mm. avioliittotyön, neuvonnan, sairaalasielunhoidon ja koulujen aids-opetuksen kautta. Mikrolainaohjelma paransi sairastuneitten toimeentuloa ja Ilembulan sairaalan kotikäyntityö tavoitti kaikkein syrjäytyneimpiä. Lähetysseura sai hankkeeseen Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroja.

Erillisen kummilapsiohjelman kautta luotiin koulutusmahdollisuuksia sadalle aids-orvolle.

Lue lisää aids-työstä Tansaniassa:

Positiivinen-kirja kertoo aidsista Afrikassa

Afrikassa tartutaan uusiin keinoihin aidsin vastaisessa työssä

Tansanialaispastorin pioneerityö parisuhteen puolesta ehkäisee aidsin leviämistä

Kokosydämistä työtä hiv-positiivisten auttamiseksi