Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lasten Pankki tukee: turvakoti Dikoni ehkäisee lasten syrjäytymistä Viipurissa

Turvakoti Dikonin johtaja Viktoria Shutovan tavoite on tukea lapsia niin
Turvakoti Dikonin johtaja Viktoria Shutovan tavoite on tukea lapsia niin

– Me turvakodin työntekijät uskomme, että jokaisella lapsella on omat lahjansa, joita heidän tulisi voida käyttää elämässään, sanoo Viktoria Shutova, Viipurissa sijaitsevan lasten turvakoti Dikonin nuori johtaja. Venäjällä on satoja tuhansia kodittomia ja orpoja. Jos mukaan luetaan ns. sosiaaliorvot eli lapset, joiden vanhemmilta on kielletty vanhemmuus, lukumäärä on moninkertainen. Työtä siis riittää niin Viipurissa kuin muuallakin Venäjällä.

Viipurin sosiaaliviranomaisten mukaan tilanne Viipurissa on parempi kuin keskimäärin Venäjällä. Siitä huolimatta tarve Viipurissakin on niin suuri, että kaupungin sosiaalitoimi ei pysty yksin vastaamaan lasten hätään.

Lisäksi ns. virallinen taho ei voi ottaa hoidettavak­seen sellaisia, jotka ovat virallisen yhteiskunnan ulkopuolella. Dikonin lapsista suuri osa on Keski-Aasiasta tai entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden siirtotyöläisten tai pa­kolaisten lapsia, joilla ei ole rekisteröintiä. Viipurin lasten palvelukeskus Egosin johtaja Natalia Rossoshanskaja pitääkin Dikonia hy­vänä yhteistyökumppanina, koska sinne voidaan ottaa myös paperittomien lapsia, mitä taas virallisten palvelujen piirissä ei voida tehdä.

Vaikeita kohtaloita

– Monilla lapsilla on vaikea kohtalo, Viktoria Shutova kertoo. 

– Lapset ovat joutuneet heitteille monista eri syistä. Meillä on esimerkiksi viisilapsinen perhe, jonka äiti oli alkoholisoitunut, eikä kykene huolehtimaan lapsistaan.  Perhe asui Viipurin esikaupungissa eräässä vajassa. Lapset eivät käyneet koulussa eivätkä lastentarhassa.

Dikoni otti heidät hoitoonsa, ja he asuvat nyt turvakodissa.

– Olemme huomanneet, miten vaikeaa on oppia kuuliaisuutta ja elämään järjestäytyneemmin. Opetimme heille ruokailutavoista lähtien yhteisiä sääntöjä ja tapoja.

Viktoria Shutova kertoo myös pojasta, jonka äiti kuoli. Isä on alkoholisti, joka kyllä rakastaa poikaansa, mutta ei kykene huolehtimaan hänestä.

– Otimme pojan huostaamme ja teemme työtä isän kanssa, jotta hän pystyisi huolehtimaan pojastaan.

Esimerkit kertovat Dikonin perustehtävistä. Niitä ovat muun muassa vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden perheiden ja lasten tukeminen ja auttaminen, myös niiden lasten, jotka ovat laittomasti Venäjän Federaatiossa. Monet lapset saavat maksuttoman ruokailun, vaateapua ja lääkärihoitoa, monia autetaan palaamaan perheisiinsä tai takaisin kouluun. Dikoni auttaa myös äitejä, jotka kärsivät perheväkivallasta, ja järjestää heille asiantuntija-apua.

Työ alkoi voileipien jakamisesta

Dikonin toiminta alkoi vuonna 1997 siten, että suomalaiset vapaaehtoistyöntekijät jakoivat voileipiä kodittomille lapsille Viipurin kaduilla.  Lahden Diakonissalaitos, jonka juuret ovat Viipurissa (per. 1869), perusti turvakoti Dikonin. Liikemiesten Lähetysliitto keräsi varat, jotta entinen kenkätehdas saatiin kunnostettua. Se toimi turvakotina yli kymmenen vuotta.

Vuonna 2010 Dikoni siirtyi Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon hallintaan. Lapsille kunnostettiin uusi, edullisempi tila, jonka Viipurin kaupunki luovutti Dikonin käyttöön. Uusissa tiloissa on kolme makuuhuonetta, kaksi huonetta leikkitiloiksi, keittiö-ruokala ja saniteettitilat. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden. Siellä oleva ja käyvät lapset ovat 1,5–18-vuotiaita.

Dikonin hoidossa on tällä hetkellä seitsemän perhettä, joissa on 18 lasta. Suuri osa lapsista asuu Dikonissa ympärivuorokautisesti. Lisäksi noin kaksikymmentä perhettä saa Dikonista vaateapua, ruokaa – tai he tulevat vain kuullakseen hyvän sanan. Päivätoiminnassa on tilaa 25 lapselle, yösijoja on 13 lapselle. 

Viipurin evankelis-luterilainen seurakunta tekee yhteistyötä Dikonin kanssa. Lapset voivat myös osallistua Inkerin kirkon järjestämille lasten ja nuorten leireille.

Suomen Lähetysseura on tukenut Dikonin uusien tilojen remontointia ja turvakodin toimintaa Lasten Pankin kautta.

Teksti ja kuvat Tuulikki Vilhunen

Hyvä teko kasvaa korkoa Lasten Pankissa.

Lasten Pankki on Suomen Lähetysseuran rahasto, joka tukee lasten ja nuorten hyvinvointia sekä edistää lasten oikeuksien toteutumista. Tänä vuonna Lasten Pankki auttaa lapsia ja nuoria 13 maassa. Lasten Pankin tuella muuan muassa

  • autetaan turvattomia, vammaisia ja orpoja lapsia
  • annetaan mahdollisuus ammattiopintoihin
  • hankitaan erityisopetusvälineitä
  • kunnostetaan asuntola- ja luokkatiloja.

Tee eettinen sijoitus www.suomenlahetysseura.fi/lastenpankki