Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran yt-neuvottelut päätökseen – enintään 22 irtisanotaan

Lähetysseuran logo

Suomen Lähetysseuran yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena työntekijät lomautetaan kuukauden ajaksi ja enintään 22 henkilöä irtisanotaan. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla oli koronaepidemian aiheuttama taloustilanne, tuottojen väheneminen, organisaation tehostaminen ja uudelleenorganisointi.

Lähetysseurassa on käyty läpi kaikki kulut, etsitty säästömahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sopeuttaa toiminta budjettivajeeseen. Yt-neuvottelujen päättyessä on jouduttu kuitenkin toteamaan, että tarvittavia säästöjä ei saada kokoon henkilökuntaa vähentämättä. Henkilöstön vähennystarve on 30 henkilötyövuotta, josta osa toteutuu tai on jo toteutunut muun muassa tehtävien uudelleenjärjestelyllä, eläkkeellesiirtymisillä ja jättämällä täyttämättä avoinna olevia paikkoja.

Koska toiminta on sopeutettava pysyvästi uuteen talouskehykseen, henkilökuntaa joudutaan vähentämään myös irtisanomisilla. Päätökset irtisanomisista tehdään vaiheittain marraskuun puoliväliin mennessä. Prosessin pituus johtuu siitä, että tarvittavat vähennykset tehdään osin organisaatiomuutosten kautta.

”Päätökset ovat raskaita. Haluamme kuitenkin varmistaa, että ratkaisut ovat kestäviä, laadukkaita ja varmistavat organisaation toimintakyvyn pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että Lähetysseura toimii vakaalla pohjalla ja on tulevaisuudessakin luotettava toimija sekä yhteistyökumppaneille että työntekijöille”, sanoo toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

Yt-neuvottelujen tuloksena päätettiin myös Lähetysseuran työntekijöiden lomauttamisesta kuukaudeksi, toiminnanjohtaja ja johtoryhmä mukaan lukien. Lomautukset toteutetaan niin, että ne vaikuttavat organisaation toimintaan mahdollisimman vähän, esimerkiksi lyhennettyinä työviikkoina.

Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälinen toimija ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseuralla on työtä 30 maassa ympäri maailmaa. Lähetysseurassa työskenteli viime vuonna 207 ihmistä, joista 87 ulkomailla.