Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran uudet Lähi-idän kumppanit parantavat lasten ja vähemmistöjen asemaa

Suomen Lähetysseura on solminut yhteistyösopimukset kolmen Lähi-idässä toimivan järjestön kanssa. Lähetysseura painottaa uusien kumppaniensa kanssa lasten ja vähemmistöjen oikeuksia sekä oikeudenmukaista rauhaa ja sovintoa.

Uudet kumppanit ovat Lähi-idän kirkkojen neuvoston MECC:n Israelissa toimiva alaohjelma Kansainvälinen kristillinen neuvosto Israelissa (International Christian Committee in Israel, ICCI), vierastyöläisten oikeuksia puolustava järjestö KavLaOved sekä Palestiinassa lasten oikeuksia puolustava järjestö Defence for Children International.

– Työmme tavoitteena on oikeudenmukaisen rauhan ja sovinnon toteutuminen maanosassa, jossa evankeliumia julistettiin sanoilla ”maan päällä rauha”, kertoo ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson.

ICCI on Israelin ainoa ekumeeninen paikallisjärjestö, jossa maassa toimivat ekumeniaan sitoutuneet kirkot ovat edustettuina. ICCI:n toimistot sijaitsevat Nasaretissa ja Akkossa. Arabikristityt ovat uskonnollinen vähemmistö Israelissa. Lähetysseura tukee paikallisia kristittyjä, kun he rakentavat rauhanomaista yhteiseloa Israelin yhteiskunnassa eri väestöryhmien kanssa. Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisella kirkolla on edustaja ICCI:n johtokunnassa.

Tukea vierastyöläisille ja työtä lasten oikeuksien toteutumiseksi

Ihmisoikeusjärjestö KavLaOved auttaa Israelissa olevia vierastyöläisiä työlakiin liittyvissä kysymyksissä sekä puuttuu viranomaisten laiminlyönteihin. Järjestö tekee työtä Israelin arabien, palestiinalaisten, vierastyöläisten, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Järjestö tekee vahvaa vaikuttamistyötä israelilaisessa yhteiskunnassa. Yhteistyö Lähetysseuran kanssa keskittyy Thaimaasta tulevien vierastyöläisten oikeuksien puolustamiseen.

Kolmas uusi kumppani on palestiinalainen lastensuojelujärjestö Defence for Children International.  Lähi-idän alueella lapsiin kohdistuu monenlaista väkivaltaa. Järjestö on sitoutunut puolustamaan lapsia kaikkea väkivaltaa vastaan Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa ja vahvistamaan paikallista lapsia ja nuoria koskevaa oikeusjärjestelmää. Se tarjoaa lapsille ilmaisia oikeuspalveluja sekä tutkii ja dokumentoi lasten oikeuksiin liittyviä rikkomuksia.

Lähetysseuran suurin yhteistyökumppani Lähi-idässä on Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko. Sen kuudesta seurakunnasta yksi toimii Jordanian pääkaupungissa Ammanissa ja muut viisi Länsirannalla ja Jerusalemissa.

Lähetysseura ylläpitää Jerusalemissa Shalhevetjah-keskusta, jossa erikulttuuritaustasta tulevat ihmiset voivat tavata ja jakaa kokemusmaailmaansa väkivallattomassa ja rauhaa rakentavassa ympäristössä. Keskus rohkaisee toiseuden kohtaamiseen sekä pelon ja vihan mielikuvista luopumiseen. Toiminnan keskiössä ovat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Keskuksessa järjestetään muun muassa lasten- ja nuorten toimintaa, perhetyötä, eriarvoisuutta korjaavaa sosiaali- ja diakoniatyötä sekä uskontodialogia kristittyjen, juutalaisten ja muslimien välillä.

Keskusteluja uusien mahdollisten kumppanien saamiseksi jatketaan edelleen.

– Lähi-idän visiomme hengessä näemme juutalaistyön parhaat lähtökohdat ruohonjuuritasolla tehtävän uskontojenvälisen dialogin tukemisessa. Halu dialogiin ja usko sen tekemiseen on tällä hetkellä kaikilla osapuolilla alhainen. Etsimme vielä mahdollisuuksia tämän toteutumiseen, kertoo Rolf Steffansson.