Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran työ ulkomailla kasvoi viime vuonna

Suomen Lähetysseuran ulkomaiseen työhön ohjattujen varojen määrä kasvoi viime vuonna. Lähetysseuran kotimaisen työn ja hallinnon kulut puolestaan vähenivät. Erityisesti rauhan ja sovinnon hankkeet laajenivat. Kirkollinen työ jatkoi lievää kasvuaan jo kolmatta vuotta.

Toiminnanjohtaja Seppo Rissasen mukaan viime vuonna ilmoitetut kehitysyhteistyön määrärahaleikkaukset synnyttivät halun auttaa.

– Seurakunnat, yhteisöt ja yksittäiset lahjoittajat halusivat varustaa omilla lahjoituksillaan etukäteen meitä tähän meneillään olevaan vuoteen. Tällä tuella voimme osittain lieventää niitä vaikeuksia, joita leikkauksista aiheutuu.

Leikkaukset näkyvät tänä vuonna

Suomen Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat viime vuonna 31,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 30,1). Lähetysseuran menot olivat 29,8 miljoonaa euroa (29,1).

Ulkomaisen työhön käytettiin 22,4 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia kaikista kuluista. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 5,1 miljoonaa euroa. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,3 miljoonaa.

– Euron voimakkaasta heikkenemisestä huolimatta taloutemme pysyi tasapainossa, talousjohtaja Lauri Haavisto toteaa.

Lähetysseuran vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa 0,7 miljoonan euron ylijäämää. Toiminnallinen ylijäämä ilman omaisuuden myynnistä syntyneitä myyntivoittoja oli 0,1 miljoonaa euroa.

Tuottoja eri lähteistä

Kannatustuottoja Lähetysseura sai viime vuonna 19,6 miljoonaa euroa, saman verran kuin edellisvuonna. Ulkoministeriön avustuksia Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmaan saatiin 8,5 miljoonaa (edellisvuonna 8,3). Sijoitustoiminnan tuottoja ja muita yhteisiä tuottoja saatiin 3 miljoonaa.

– Viime vuonna valtio ilmoitti suurista, 43 prosentin, leikkauksista kehitysyhteistyövaroihin. Nuo leikkaukset näkyvät Lähetysseuran työssä tänä vuonna. Jotkut kehitysyhteistyöhankkeet loppuvat kokonaan, toiset supistuvat. Joudumme vähentämään monesta maasta työtä, joka vahvistaa kaikista haavoittuvimpien asemaa ja oikeuksia. Yhteistoimintaneuvottelut johtivat myös 20 henkilötyövuoden vähennykseen, toiminnanjohtaja Seppo Rissanen kertoo.

Kannatustuotoista seurakuntien talousarviomäärärahoja oli 9,2 miljoonaa euroa (9,4). Seurakuntien ja jäsenjärjestöjen toiminnallista kannatusta sekä kolehtituloja Lähetysseura sai 5,1 miljoonaa euroa. Testamentti-, keräys- ja muita lahjoitustuottoja tuli 5,2 miljoonaa euroa.

– Erityisen tyytyväisiä olemme testamenttitulojen korkeaan tasoon sekä säännöllisten lahjoittajien määrän kasvuun. Seurakuntien heikkenevästä taloustilanteesta ja kehitysyhteistyöavustusten leikkauksista johtuen vuodet 2016 ja 2017 tulevat kuitenkin olemaan vaikeita. Jotta työmme ulkomailla voisi jatkua nykyisellä tasolla, pyrimme kasvattamaan yksityistä kannatusta sekä löytämään uusia rahoituslähteitä, Lauri Haavisto sanoo.

Vuosi 2015 oli Lähetysseuran 157. toimintavuosi. Lähetysseura teki työtä 29 maassa 107 paikallisen kirkon ja järjestön sekä kirkkoliittojen kanssa. Vuoden lopussa Lähetysseuran palveluksessa oli 241 työntekijää.