Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran tulot ja menot 2013 edellisvuoden tasolla

Lähetysseuran työn painopiste on pikkuhiljaa siirtymässä Aasiaan. Thaimaassa kristinusko leviää nopeasti Pohjois-Thaimaan vuoristokansojen keskuudessa. Kuva Katriina Kiilunen
Lähetysseuran työn painopiste on pikkuhiljaa siirtymässä Aasiaan. Thaimaassa kristinusko leviää nopeasti Pohjois-Thaimaan vuoristokansojen keskuudessa. Kuva Katriina Kiilunen

Suomen Lähetysseuran toimintaan käytettiin viime vuonna 30,3 miljoonaa euroa (edellisvuonna 30,1 miljoonaa euroa). Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat 30,9 miljoonaa euroa (viime vuonna 31,7 miljoonaa euroa).

Lähetysseuran vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 0,7 miljoonan euron ylijäämää. Toiminnallinen alijäämä ilman omaisuuden myynnistä syntyneitä myyntivoittoja ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden muuttumisen aiheuttamia kertaluontoisia kuluja oli 0,3 miljoonaa euroa.

Työ Aasiassa kasvaa

Ulkomaiseen työhön käytettiin 22 miljoonaa euroa. Se on 72 prosenttia kaikista Lähetysseuran kuluista.

”Lähetysseuran ulkomaantyö jatkui strategian mukaisesti haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Painopisteitä olivat kirkkojen julistus- ja diakoniatyön vahvistaminen, köyhyyden vähentäminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen”, ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson kertoo.

Työn painopistettä siirrettiin edelleen Aasiaan alueille, joissa kristittyjen osuus väestöstä on pieni. Kirkollinen työ eteni Kambodzhassa, Nepalissa ja Thaimaassa. Tansaniassa, Etiopiassa, Venäjällä ja Virossa – maissa joissa kirkkojen toiminta on jo vakiintunutta – tukea suunnattiin kirkkojen lähetysalueille. Kirkollisen työn ohjelma valmistui suuntaamaan kirkollisen työn sisältöä, jossa painottuvat tavoittava työ, kristillinen kasvatus ja kirkkojen omaehtoisuuden kasvu.

Lähetysseuran köyhyyden vähentämiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen tähtäävää palvelutyö sisälsi mm. sosiaali- ja diakoniatyötä, koulutusta, terveydenhuoltoa ja muuta kehitystyötä. Lähetysseura on vuoden aikana panostanut erityisesti vammaistyöhön niin kohdennettujen hankkeiden kuin valtavirtaistamisen kautta.

Kotimaisen toiminnan kulut olivat 5,9 miljoonaa euroa. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,4 miljoonaa.

Tulot ja menot tasapainoon

Kannatustuottoja Lähetysseura sai viime vuonna 19,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vakiintunut kannatus oli kutakuinkin edellisvuoden tasolla: vähennys johtui lähinnä vertailuvuoden poikkeuksellisen suurista testamenttituotoista.  

Kannatustuotoista seurakuntien talousarviomäärärahoja oli 9,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta oli yksi prosentti. Seurakuntien ja jäsenjärjestöjen toiminnallista kannatusta sekä kolehtituloja Lähetysseura sai 5,1 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuodesta 5 prosenttia. Testamentti-, keräys- ja muita lahjoitustuottoja tuli 5,1 miljoonaa, 24 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Ulkoministeriön avustuksia Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmaan saatiin 7,9 miljoonaa (edellisvuonna 7,8). Sijoitustoiminnan tuottoja ja muita yhteisiä tuottoja saatiin 3,2 miljoonaa (3,4).

”Talouden osalta viime vuosi toteutui asetettujen tavoitteiden ja budjetin mukaisesti. Toiminnallista alijäämää on kertynyt viimeisen neljän vuoden aikana kaikkiaan noin 5 miljoonaa euroa, mitä on rahoitettu koti- ja ulkomaisia omaisuuskohteita myymällä. Viime vuonna juoksevan toiminnan tulot ja menot saatiin jo lähes tasapainoon”, talousjohtaja Lauri Haavisto kertoo.

Suomen Lähetysseuran hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Moni kuuro oppii vasta koulussa tietämään
Moni kuuro oppii vasta koulussa tietämään