Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran opettajankoulutus nosti yläkoulujen tasoa Tansaniassa

Emmy Mfuru pitelee sylissään kolmea pokaalia.
Emmy Mfuru esittelee pokaaleja toimistossaan. Kuva: Virve Rissanen

Koulut, joiden opettajat kävivät Lähetysseuran tukeman täydennyskoulutuksen, saivat palkintoja menestyksestään Tansaniassa.

Pohjois-Tansaniassa Merun maakunnan yläkoulujen loppukokeiden keskiarvo oli kolmanneksi paras koko maassa.  Näistä 54 koulusta 24 on ollut täydennyskoulutuksen piirissä viimeiset kuusi vuotta. Opetusministeriö antoi tästä hyvästä alueelle palkinnon, jonka vastaanotti yläkoulujen opetuksesta vastaava Emmy Mfuru. Myös paikallishallinnosta vastaava ministeriö palkitsi Merun maakunnan koulumenestyksestä.

”Nämä ovat tulos siitä työstä, mitä yläkoulujen opettajien kanssa tehdään. Koulutuksissa he ovat ymmärtäneet, että osallistava opetus toimii lapsille paremmin kuin luennointi”, Mfuru sanoo.

Lähetysseuran tukema opettajien täydennyskoulutus aloitettiin vuonna 2015, ja silloin mukaan otettaviksi kouluiksi valittiin maakunnan heikoiten menestyvät yläkoulut. Näissä kouluissa oppilaiden tason nousu vaikuttaa koko maakunnan keskiarvoon näkyvästi.

Koulutushankkeen neuvonantaja Katri Niiranen-Kilasi on työskennellyt Lähetysseuran lähettämänä Tansaniassa jo 1990-luvulla. Hän kertoo, että Tansanian hallinto ohjeisti opettajia osallistavaan työtapaan vuonna 2005, mutta se jäi käytännön koulutyössä sanahelinäksi. Silloin alkoi kyteä idea täydennyskoulutuksesta.

”Ensimmäinen impulssi tuli opettajaopiskelijalta, joka sanoi, että kouluissa työskenteleville opettajille ei ole kerrottu, miten uusia ohjeistuksia noudatetaan”, Niiranen-Kilasi kertoo.

Nyt yläkoulujen rehtoreita ja opettajia koulutetaan paitsi oppilaskeskeisestä opetuksesta, myös oppiaineita läpileikkaavista teemoista, kuten sukupuolten tasa-arvosta ja ympäristöstä huolehtimisesta. Koulutuksissa on käyty läpi myös oppimisvaikeuksia, joista moni osallistuja kuuli ensimmäistä kertaa.

Emmy Mfuru kiittää Katri Niiranen-Kilasia hankkeen saavutuksista.

”Koulutukset muuttavat alueemme opettajia. He alkavat ymmärtää, että oppilaille pitää antaa mahdollisuus väitellä ja keskustella, mutta opettajan rooli on silti auttaa oppilasta pärjäämään”, Mfuru sanoo.

Koulutuksiin osallistuu opettajia yhteensä 24 Merun alueen yläkoulusta. Hankkeesta on vastuussa Tansanian luterilaisen kirkon ylläpitämä Makumiran yliopisto Pohjois-Tansaniassa.

Täydennyskoulutusten teemoja ollaan nyt sisällyttämässä Makumiran yliopiston opettajankoulutusohjelmaan. Lähivuosina kaikkia Makumiran yliopistossa opettajiksi opiskelevia siis koulutettaisiin esimerkiksi kielitietoisesta pedagogiikasta ja ympäristökasvatuksesta.

Opettajien täydennyskoulutusta tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroista.