Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran kotimaantyö uudistuu

Toiminta integroidaan hiippakuntien kansainvälisen työn sihteerien tehtäviin siten, että hiippakunnalliset palvelut täydentävät Lähetysseuran seurakuntakohtaista palvelua.

Kirkon kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit aloittavat työnsä vuoden alusta. Niiden rahoitukseen osallistuvat Suomen Lähetysseuran lisäksi muut kirkon lähetysjärjestöt sekä Kirkon Ulkomaanapu.

Seurakuntien lähetystyön vahvistaminen

Asiakkuuksiin pohjautuva toimintatapa kasvattaa suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa.

Lähetysseuran palvelutoiminnan keskeinen tavoite on seurakunnan oman lähetystyön kehittäminen ja vahvistaminen. Tätä tehtävää varten Lähetysseura tuo seurakuntien ja jäsenjärjestöjen käyttöön lähetystyössä kertyneen kirkkojen lähetystyön sisältökysymysten asiantuntemuksensa. Näin pyritään tukemaan myös seurakuntien toimenpiteitä seurakunnan jäsenyyden vahvistamiseksi.

Toimintatavan muutoksella Lähetysseura vastaa niihin uudistustarpeisiin, joihin oman kirkkomme lähetystyön strategia ja hiippakunnallisen työn järjestäminen kutsuvat.  

Palvelupäällikkö kullekin seurakunnalle

Uudistuksen seurauksena kukin seurakunta ja jäsenjärjestö saa kumppanuuden vahvistamista ja yhteydenpitoa varten oman palvelupäällikön. Neuvottelussa seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa tavoitellaan palvelupäälliköiden johdolla vuosisuunnitelmaan pohjautuvaa tavoitteenasettelua ja toimintaa. Palvelupäälliköt osallistuvat tämän pohjalta kotimaantyön johtajan johdolla tapahtuvaan kotimaantyön tavoitteiden asettamiseen, resurssien jakamisen suunnitteluun sekä toiminnan seurantaan, raportointiin ja arviointiin.

Kotimaantyön henkilöstö tuottaa seurakuntien ja jäsenjärjestöjen vuosisuunnitelmiin pohjautuvat palvelut. Tätä varten uudessa organisaatiossa on erillinen seurakuntapalvelun yksikkö ja varainhankinnan yksikkö.

Alueellinen läsnäolo jatkuu

Uudistuksen seurauksena Lähetysseuran alueellisten toimistojen palvelut Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella päättyvät vuoden lopussa. Palvelutoimintaa johdetaan ja toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen Helsingistä Lähetystalolta. Lähetystyöntekijät toimivat jatkossakin kotipaikkakunnaltaan käsin ja jatkavat seurakuntavierailuja eri puolilla maata.

Ruotsinkielinen yksikkö palvelee ruotsinkielisiä seurakuntia vakiintuneeseen tapaan.

Etäisyyksistä johtuen Pohjois- ja Itä-Suomea varten on varattu kouluttaja kumpaakin aluetta varten.

Uuden kotimaantyön organisaation tehtävien täyttäminen käynnistyy välittömästi. Tehtävät täytetään sisäisellä rekrytoinnilla. Palvelupäällikköjen valinnasta ja muun organisaation muodostumisesta yhteystietoineen tiedotetaan erikseen myöhemmin syksyn kuluessa. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2014.

Lisätietoja: kotimaantyön johtaja Satu Kantola p. 040 727 7410, toiminnanjohtaja Seppo Rissanen p. 020 7127 333