Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura vähentää hiilijalanjälkeään

Lähetysseura kompensoi omaa hiilijalanjälkeään mm. tukemalla hankkeita
Lähetysseura kompensoi omaa hiilijalanjälkeään mm. tukemalla hankkeita

Suomen Lähetysseura on sitoutunut vähentämään työmatkalennoista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä 25 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaikkien työmatkalentojen hiilidioksidipäästöt kompensoidaan vuoteen 2022 mennessä.

Tavoite toteutetaan muun muassa vähentämällä lentojen määrää ja suosimalla vähempipäästöisiä reittejä. Lisäksi työtä organisoidaan uudelleen, kehitetään videoneuvottelumahdollisuuksia työalueilla sekä suunnitellaan työmatkat ja reitit entistä tarkemmin.

Lähetysseura perustaa myös päästökompensaatiojärjestelmän, jonka avulla järjestön lentopäästöt kompensoidaan kokonaisuudessaan hiilensidontaa edistävillä toimenpiteillä.

Lähetysseura on jo tehnyt kehitysmaissa työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Eri puolilla maailmaa kuivuus ja monet muut ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ovat jo toteutuneet. Lähetysseuran hankkeissa on esimerkiksi istutettu viime vuosina yli 200 000 puuta.

Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty mm. energiatehokkaiden liesien avulla Etiopiassa ja Tansaniassa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttu niin katastrofivalmiutta kehittämällä kuin viljelykäytäntöjä ja muita elinkeinoja sopeuttamalla.

Lähetysseura sitoutuu YK:n tavoitteisiin

YK:n yleiskokouksessa vuonna 2015 hyväksyttiin uudet kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat voimassa vuoteen 2030 asti. Tämä niin sanottu Agenda 2030 velvoittaa niin valtioita, yrityksiä, järjestöjä kuin yksityisiä ihmisiä toimimaan aktiivisesti ympäristön hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Lähetysseura osallistuu omalla sitoumuksellaan Agenda 2030:n toteuttamiseen. Se haluaa myös muistuttaa, että ilmastokysymykset ovat samalla oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Ilmastonmuutoksen vakavimmat vaikutukset koetaan kehitysmaissa, vaikka siellä hiilidioksidipäästöt ovat vain murto-osa suomalaisen hiilijalanjäljestä.

Yhteiskuntasitoumus on suomalaisille, vastuullisille toimijoille luotu suora kanava Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseksi. Siihen osallistutaan konkreettisella toimenpidesitoumuksella, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lähetysseuran sitoumus hiilijalanjäljen vähentämiseen

sitoumus2050.fi