Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura mukaan vaikuttavuusarviointia kehittävään Valoa Impact Oy-yritykseen

Suomen Lähetysseura tekee kehitysyhteistyötä mm. Etiopiassa. Kuva: Ari Vitikainen.

Suomen Lähetysseura liittyi osakkaaksi vaikuttavuusarviointia kehittävään yritykseen. Uusi Valoa Impact –yritys kehittää kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja yritysmaailman kehitysyhteistyöhankkeiden ja investointien vaikuttavuuden arviointia. Se yhdistää vaikuttavuusdatan keruuta, tiedon analysointia ja sen visuaalista esittämistä.

Yrityksen hallitukseen kuuluvat Suomen Lähetysseuran edustajien Rolf Steffanssonin ja Kristiina Rintakosken lisäksi Emery Brusset, Risto Ojanperä ja Vesa Jaakkola. Kaikilla toimijoilla on pitkä kokemus vaikuttavuuden arvioinnista, strategisesta toiminnan kehittämisestä ja digitaalisuuden hyödyntämisestä liike-elämässä.

Vaikuttavuuden arviointi on toimiala, jota tarvitaan muun muassa kehitysyhteistyöhankkeiden ja yritysten investointien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin.

Osakkaana oleminen ei ole uutta Lähetysseurassa. Se on historiansa aikana ollut mukana muun muassa perustamassa Kotimaa Oy:tä omistajaosakkaana.

Miksi vaikuttavuuden arviointia pitää kehittää?

”Nykyään halutaan tietää, miten esimerkiksi erilaiset investoinnit todella toimivat. Mitä vaikuttavuutta niillä on? Samoin halutaan yhdistää sisältöosaamista ja digitaalisia tietojenhankintamenetelmiä, jotta saadaan yhä enemmän ajantasaista tietoa analyysien perustaksi”, sanoo toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

”Meidän mielestämme on iso tarve kehittää toimintaa ja sille on todellista kysyntää. Lähetysseurana olemme ihmisoikeusperustainen järjestö ja haluamme varmuudella tietää myös itse, että työmme tuottaa tulosta.”

Lähetysseuran anti yritykselle on Steffanssonin mukaan juuri ihmisoikeuslähtöinen lähestymistapa. Näin jokaisella osakkaalla on tuotavana omaa osaamista yritykseen. Erillinen yhtiö turvaa sen, että Lähetysseuran erilaiset toiminnot säilyvät erillään.

”Kyse on innovaatioista – meidän kaltaisemme toimijan pitää olla liikkeellä ja katsoa, mitä mahdollisuuksia on olla kehityksen kärjessä, rohkea edelläkävijä”, kuvaa Rolf Steffansson osakkuuden strategista tavoitetta Lähetysseuralle.