Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura linjasi naisten oikeuksien puolesta tehtävää työtä

Suomen Lähetysseura on laatinut ihmisoikeuksia käsittelevän linjapaperin. Linjapaperissa tiivistetään Lähetysseuran kannat ja sille olennaisimmat tavoitteet. Linjapaperi ohjaa Lähetysseuran vaikuttamistyötä.

Lähetysseura puolustaa erityisessä syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien, kuten naisten, vammaisten ja etnisten vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Heidän asemansa uhkaa koventuvassa taloudellisessa ja sosiaalisessa muutoksessa heiketä aiempaa huonommaksi. Näitä ryhmiä ei myöskään huomioida nykyisessä asenneilmastossa ja politiikan teossa riittävästi.

Naiset yhä alakynnessä

Naisten ihmisoikeudet eivät edelleenkään toteudu täysmääräisesti, vaikka työtä sen aikaansaamiseksi on tehty jo vuosikymmeniä. YK hyväksyi naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) vuonna 1979. Sopimusteksti määrittelee naisille vapausoikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

Monessa maassa epätasa-arvo näkyy etenkin esimerkiksi perintö- ja maanomistuskysymyksissä, työhön otossa, koulutuksessa ja päätöksenteossa. Köyhyys on naisistunut, sillä maailman köyhistä arvioidaan noin 70 prosenttia olevan naisia. Naiset tuottavat yli puolet maailman ruoasta, mutta omistavat viljelymaapinta-alasta vain noin 2 prosenttia.

Palkka-asteikoissa naiset sijoittuvat tyypillisesti alempiin palkkaluokkiin sekä vähemmän arvostettuihin työtehtäviin. Lasten määrä, ajoitus ja raskauksien välinen aika sekä oikeus tehdä nämä päätökset pakottomasti, väkivallattomasti ja syrjimättömästi jäävät usein naisten päätäntävallan ulkopuolelle.

Lähetysseura sitoutunut naisten oikeuksien parantamiseen

Naisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen on kaiken Lähetysseuran työn tavoite. Vuosina 2010–2015 etusijalla ovat sukupuolten välinen tasa-arvo työllisyydessä, maataloustuotannossa, omistus- ja perintöoikeuksissa ja osallisuudessa. Lähetysseura tekee työtä naisten oikeuksien ja osallisuuden parantamiseksi jatkuvasti sekä kansainvälisesti että kansallisesti.

”Naisviljelijät ja -yrittäjät kohtaavat epätasa-arvoisia käytäntöjä räikeimmin esimerkiksi maaomistajuuskysymyksissä ja tuotannon välineiden hankinnassa. He eivät saa luottoa, koska eivät omista kiinteää omaisuutta tai maata, jota antaa pantiksi. Näin ollen naisten yritystoiminta ei voi kasvaa ja edistää vaurastumista. Lähetysseura pyrkii kumppaneineen puuttumaan juuri näihin piileviin tekijöihin, jotka vähentävät naisten mahdollisuuksia taloudelliseen menestykseen”, Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö Kristiina Rintakoski kertoo.

Naisten aseman parantaminen nostaa yhteiskuntia köyhyydestä

Naisten taloudellinen ja poliittinen voimaantuminen voi muuttaa maailmaa. Valtioiden taloudellinen suorituskyky ja potentiaali riippuvat koko väestön koulutustasosta.  Esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa naisten ja tyttöjen työllisyys on parantunut kohentuneen terveydentilan ja koulutusasteen ansiosta. Tämä puolestaan on nostanut tuottavuutta, luonut vaurautta sekä pelastanut ihmisiä köyhyyden kierteeltä.

Ihmisoikeuksia, hiv/aids-työtä ja rauhaa ja sovintoa koskevat linjapaperit hyväksytään huhtikuussa Lähetysseuran hallituksessa. Linjaukset saavat täydennystä, kun ruokaturvaan ja uskontoon ja kehitykseen liittyvät linjapaperit valmistuvat.

Tämän vuoden Tasaus-kampanja parantaa naisten oikeuksia. Lue lisää www.tasaus.fi

Lähetysseura 6.3.2012