Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura linjasi hiv ja aids -työtään: ennaltaehkäisyä ja häpeän purkamista

Pastori Anthony Kipangula on tutkinut Tansaniassa
Pastori Anthony Kipangula on tutkinut Tansaniassa

Suomen Lähetysseura on linjannut hiv ja aids -työtään. Vastavalmistuneen linjauksen mukaan painopisteitä ovat kokonaisvaltainen ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, pitkäkestoinen valistustyö, ennaltaehkäisevä toiminta sekä hiljaisuuden ja häpeän purkaminen.

Kansainvälisen työn tavoitteena on tukea yhteistyökumppaneita taistelussa hiv ja aids -epidemiaa vastaan sekä sairastuneita ja hiv-positiivisia yhteisöissään. Ennaltaehkäisevän työn keskiössä ovat tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja hiv-epidemiaa ylläpitäviin ja edistäviin tekijöihin vaikuttaminen. Näitä ovat mm. köyhyys, hiv-positiivisten leimaaminen, naisten seksuaalioikeuksien puuttuminen, kulttuureista nousevat arvot ja käytännöt sekä kansainvälinen ihmiskauppa.

Lähetysseura pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteisiin, jotta hiv ja aids ymmärrettäisiin pelkän terveysongelman sijaan moniulotteisena sosiaalisena kysymyksenä. Hiv ja aids -tematiikan jääminen marginaaliin kansainvälisillä areenoilla uhkaa tehdä tyhjiksi jo saavutetut tulokset, minkä vuoksi Lähetysseura pitää tärkeänä nostaa hiv ja aids-kysymysten painoarvoa ja kehitysvaikutuksia Suomen kehitysyhteistyössä ja kansainvälisessä kehityspolitiikassa.

Hiv ja aids -epidemian taustalla köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Yksi merkittävimmistä yksi hi-viruksen leviämisen syistä on köyhyys. Työttömyys vaikuttaa perhe- ja parisuhteisiin etenkin silloin, kun työn saanti vie puolisot asumaan eri paikkakunnille. Köyhyys ajaa naisia seksityöhön. Köyhyyden tuoma yksipuolinen ja niukka ravinto altistaa sairauksille, jolloin tartunnan saaneet menettävät vastustuskykynsä taistella tautia vastaan ja lääkehoidon teho vähenee.

Hiv ja aids -epidemia myös lisää köyhyyttä. Sairastuneen puolison tai sukulaisen hoito – varsinkin niukan toimeentulon keskellä – hankaloittaa jo ennestään vaikeaa toimeentulon saamista. Hiv ja aids vinouttavat väestörakenteita, kasvattavat orpojen määrää ja halvaannuttavat yhteiskunnan eri sektoreita.

Myös sukupuolten välinen epätasa-arvo synnyttää ja ylläpitää hiv- ja aids-epidemian negatiivisia vaikutuksia. Naiset ovat erityisen alttiita hiv-tartunnoille fysiologisten tekijöiden, miehiä alhaisemman taloudellisen ja sosiaalisen asemansa sekä heihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan takia.

Kirkoilla mahdollisuus vaikuttaa

Lähetysseura katsoo, että kirkoilla on uskonnollisina yhteisöinä ratkaiseva rooli hi-viruksen vastaisessa taistelussa. Kirkot voivat käydä yhteiskunnallista vuoropuhelua sellaisten asenteiden, rakenteiden tai käytäntöjen tunnistamiseksi ja muuttamiseksi, jotka luovat ja ylläpitävät häpeää ja syrjintää.

Lähetysseura on tehnyt hivin ja aidsin vastaista työtä kansallisten ja kansainvälisten ekumeenisten toimijoiden, kuten Ecumenical Advocacy Alliancen, Kirkkojen maailmanneuvoston ja Luterilaisen maailmanliiton, kanssa 1990-luvun alusta saakka. Hiv ja aids -linjaus ohjaa Lähetysseuran kehitysyhteistyötä ja kirkollista työtä.

Suomen Lähetysseura 11.2.2013

 

 

miten perinteet ja uskomukset vaikuttavat hi-viruksen leviämiseen. Hän selvitti  Lähetystalolla aids-päivän seminaarissa 1.12.2009
miten perinteet ja uskomukset vaikuttavat hi-viruksen leviämiseen. Hän selvitti  Lähetystalolla aids-päivän seminaarissa 1.12.2009