Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura hyväksytty Kirkkojen maailmanneuvoston työyhteyteen

Kirkkojen maailmanneuvoston eksekutiivikomitea on hyväksynyt perjantaina 8.3. Suomen Lähetysseuran työyhteyteensä.

Geneven lähellä Bosseyn ekumeenisessa instituutissa kokoontunut eksekutiivikomitea päätti antaa Lähetysseuralle sääntöjen mukaisen lähetystyöhön erikoistuneen ekumeenisen palvelujärjestön aseman (specialized ministries status).

Ekumeenisen palvelujärjestön asema on määritelty säännöissä. Ennen eksekutiivikomitean päätöstä KMN:n keskuskomitea tunnusti viime vuonna Kreetalla pidetyssä kokouksessa Lähetysseuran täyttävän sääntöjen mukaiset ehdot ja suositti eksekutiivikomitealle aseman myöntämistä. Kirkon ulkoasiain neuvosto puolsi Lähetysseuran anomusta.

Erikoistuneen ekumeenisen palvelujärjestön asema oikeuttaa Lähetysseuran lähettämään KMN:n yleiskokouksiin delegaatin, jolla on kokouksessa puheoikeus, ja neuvonantajan keskuskomitean kokouksiin.

”Tunnustus työllemme”

”KMN:n päätös on tärkeä tunnustus Lähetysseuran työlle. Ekumeeninen lähetysyhteistyö on ollut Lähetysseuralle tunnusomaista koko sen historian ajan, sillä ekumenia ja lähetys kuuluvat läheisesti yhteen. Lähetystyössähän on kysymys koko Kristuksen kirkon yhteisestä todistuksesta”, totesi toiminnanjohtaja Seppo Rissanen päätöksen merkityksestä.

”Lähetysseura on toteuttanut toiminnassaan ekumeenisesti hyväksyttyjä periaatteita ja tehnyt ekumeenista yhteistyötä, joten nyt tapahtunut hyväksyminen KMN:n järjestöjäsenyyteen ei tuo niihin muutosta. Jo useiden vuosien ajan Lähetysseura on myös voinut osallistua näille järjestöjäsenille tarkoitettuun yhteistyöhön.”

”Lisää toimintamahdollisuuksia”

”Hyväksyminen kuitenkin tuo meille lisää toimintamahdollisuuksia eri yhteyksissä. Kristilliset kirkot elävät voimakasta muutoksen aikaa eri puolilla maailmaa. Tässä tilanteessa on pyrittävä eri tavoin vahvistamaan kirkkojen yhteistyötä niiden välittäessä sanomaa Jumalan rakkaudesta, joka on sekä ekumenian että lähetystyön ydin”, Rissanen sanoi.

Lähetysseura oli  vuonna 1921 perustetun Kansainvälisen lähetysneuvoston jäsen sen perustamisesta siihen saakka, kunnes se 1962 liitettiin Kirkkojen maailmanneuvostoon. Tuolloin  työyhteys KMN:n kanssa katkesi, koska KMN:n jäseniä olivat, kuten nykyäänkin, vain kirkot.

Porto Alegressa Brasiliassa 2006 pidetyssä yleiskokouksessa käynnistynyt KMN:n sääntöuudistus teki myöhemmin mahdolliseksi myös lähetysjärjestöjen järjestöaseman tunnustamisen sääntöjen mukaisena yhteistyöjärjestönä. 

KMN on laajin ja laajapohjaisin oman aikamme ekumeenisen liikkeen yhteistyöelin. Siihen kuuluu 349 kirkkoa 110 maassa. Kirkkojen jäsenmäärä edustaa 560 miljoonaa kristittyä.