Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura aloittaa muutosneuvottelut

Lähetysseuran tavoitteena on selkeyttää toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja heikentyneitä talousnäkymiä.

Suomen Lähetysseuran valkoinen logo mustalla taustalla

Suomen Lähetysseura suunnittelee toimintansa uudelleenjärjestämistä toimintaympäristön muuttuessa.  Henkilöstövaikutusten vuoksi toimenpiteet edellyttävät muutosneuvotteluiden käymistä. Lähetysseuran hallitus on antanut muutosneuvotteluesityksen henkilöstölle tänään 21.9.2023. 

Suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden taustalla on järjestön pitkään jatkunut vaikea taloustilanne. Vuonna 2022 Lähetysseuran talous oli 2,32 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2023 Lähetysseuran toiminnan menot ja henkilöstökulut ovat entisestään kasvaneet, mutta tulonäkymät sen sijaan eivät ole parantuneet.  

Esitetyillä uudelleenjärjestelyillä pyritään toiminnan strategiseen fokusointiin ja luodaan edellytyksiä rahoituspohjan laajentamiselle. Lähetysseuran tavoitteena on selkeyttää toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja heikentyneitä talousnäkymiä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä vaikuttavuutta Lähetysseuran työssä maailmalla kirkkojen vahvistamiseksi ja heikossa asemassa elävien ihmisten tukemiseksi sekä varmistaa, että ydintehtävään liittyvä työ voi jatkua. 

Lähetysseuran suunnittelemat toimenpiteet liittyvät muun muassa strategian ja ulkomaantyön ohjelman tiivistämiseen, organisaatio- ja johtamisrakenteen muuttamiseen ja keventämiseen, kumppaniyhteistyön ja sidosryhmätoimintojen vähentämiseen ja muuttamiseen. Myös taloushallinnon ja muun hallinnon toimintoja halutaan kehittää.   

Muutosneuvottelujen piiriin kuuluu Lähetysseuran koko henkilöstö eli 176 työntekijää. Tarve työsuhteiden irtisanomiseen on arviolta korkeintaan 55 työntekijää. Uusien työtehtävien löytymisen kautta irtisanottavien määrä voi olla lopulta pienempi. Osalla työntekijöistä työtehtävät voivat olennaisesti muuttua. Osa toimenpiteistä käynnistyisi pian neuvotteluiden päätyttyä ja Lähetysseuran hallituksen tehtyä neuvotelluista asioista päätöksiä. Viimeiset toimenpiteet on saatu päätökseen strategiakauden loppuun mennessä 31.12.2028. 

”Toimintaympäristömme on ollut vaikea jo pitkään mm. pandemiasta ja seurakuntatalouden näkymistä johtuen. Suunnitelluilla toimenpiteillä mahdollistetaan Lähetysseuran kehittyminen seurakuntien omistamana lähetysjärjestönä: kaikki toiminnot palvelevat yhdessä ja kokonaisvaltaisesti Lähetysseuran perustehtävää, strategisessa ohjauksessa pyritään suurempiin kokonaisuuksiin ja jäljellejääviä maatoimintoja vahvistetaan. Samalla Lähetysseura pyrkii parantamaan kannattavuutta kehittämällä yhteistyötä seurakuntien kanssa, tehostamalla hankintoja, kehittämällä varainhankintaa ja arvioimalla kriittisesti kiinteitä kustannuksiaan”, sanoo Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala. 

”Luotan siihen, että Taivaallinen Isämme tietää tilanteemme emmekä ole tässäkään vaikeassa tilanteessa yksin. Uskon, että saavutamme henkilöstön kanssa hyvän neuvotteluilmapiirin. Uudelleenjärjestelyiden ja muiden toimenpiteiden kautta Lähetysseuran toiminta turvataan myös tulevaisuudessa. Työmme on jatkossakin arvojemme ja perustehtävämme mukaista, tuloksellista ja merkityksellistä. Tukijoiltamme pyydän rukousta Lähetysseuran työn, kumppaneidemme ja työntekijöidemme puolesta”, sanoo Lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja, piispa Simo Peura.