Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura alkaa lähettää teologian tohtoreita lyhytaikaisiin tehtäviin maailmalle

Mekane Yesus -kirkko tarvitsee maisteritason johtajia ja teologian tutkijoita, ja heitä kouluttamaan tarvitaan ulkomaisia tohtoreita, sanoo Mekane Yesus -seminaarin rehtori, tohtori Bruk Ayele. Kuva Virve Rissanen

Suomen Lähetysseura alkaa lähettää teologian opettajia lyhytaikaisiin opetustehtäviin yhteistyökirkkojensa oppilaitoksiin. Uuteen Felm Theology -ohjelmaan etsitään teologian tohtoreita korkeintaan vuoden työjaksoille.

Teologinen koulutus ja sen kehittäminen on aina ollut yksi Suomen Lähetysseuran työn painopisteistä. Lähetysseura on perustanut oppilaitoksia ja lähettänyt opettajia eri puolille maailmaa. Paikallisen omaehtoisuuden ja tietotaidon vahvistuessa painopiste on siirtynyt enemmän paikallisten opettajien koulutuksen tukemiseen.

Lähetysseura saa kuitenkin edelleen pyyntöjä lyhytaikaisiin tehtäviin. Opettajia toivotaan varsinkin seminaareihin ja yliopistoihin, joissa vaaditaan korkeampaa koulutustasoa. Tällaisia oppilaitoksia on esimerkiksi Hongkongissa, Tansaniassa, Nepalissa, Namibiassa ja Etiopiassa. Tarvetta on teologian eri alojen osaamiselle, mutta eniten kyselyjä tulee Vanhan ja Uuden testamentin eksegetiikan sekä systeemaattisen teologian opettajista.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Lähetysseura voisi lähettää 3–4 teologian tohtoria eri puolille maailmaa. Ensimmäisinä Felm Theology -ohjelman kautta ovat lähdössä TT Jukka Helle Thaimaahan tammikuussa ja TT Merja Alanne Etiopiaan ensi kesänä.

Jatkossa paikat laitetaan julkisesti hakuun ja valitut osallistuvat ennen lähtöään soveltuvin osin Lähetysseuran kansainvälisen työn koulutukseen. Perheen voi ottaa mukaan ja myös puoliso voidaan mahdollisesti ottaa Lähetysseuran palvelukseen.

Ohjelma on vuorovaikutteinen, palaavien teologian tohtoreiden mukana voimme oppia ja saada vaikutteita muiden maiden kirkkojen teologiasta Suomeen.

———–

Etiopiassa kaivataan korkeakoulutettua työvoimaa ja uusia näkökulmia teologian opetukseen

Miksi Suomesta kannattaa lähettää juuri teologian tohtoreita?

Siihen on ainakin kaksi syytä, kertoo Etiopian Mekane Yesus -kirkon Addis Abebassa sijaitsevan teologisen seminaarin rehtori, teologian tohtori Bruk Ayele.

Ensinnäkin yliopistot tarvitsevat tietyn määrän korkeakoulutettuja opettajia, jotta valtio hyväksyy niiden toiminnan. Vaikka Mekane Yesus -kirkko on valtava, paikallisia teologian tohtoreita ei ole vielä tarpeeksi. Siksi apua tarvitaan muualta.

Kirkolla on neljä alueellista pappisseminaaria, 10 alemman tason teologista koulua ja 51 raamattukoulua, joista valmistuu kirkon työntekijöitä. Pappisseminaarissa voi kuitenkin toistaiseksi valmistua vain teologian kandidaatiksi.

– Tarvitsemme kirkolle maisteritason johtajia ja teologian tutkijoita, mutta heitä kouluttamaan tarvitaan tohtoreita, sanoo tohtori Bruk.

Toinen syy tohtoreiden tarpeeseen on puhtaan pedagoginen: Opiskelijoiden on hyvä altistua monenlaisille teologian tulkinnoille ja näkökulmille.

– Haluamme, että opiskelijamme saavat tietoa myös länsimaisista teologian tulkinnoista. Kansainvälisten vieraiden ansiosta se onnistuu, tohtori Bruk kertoo.

Suomen Lähetysseuran Etiopian ja Tansanian aluepäällikkö Pekka Härkönen lisää, että opiskelijoiden voi olla vaikea kyseenalaistaa samasta kulttuurista tulevia opettajia, koska vanhempien ja auktoriteettien kunnioitus kuuluu paikallisiin tapoihin niin vahvasti. Härkönen oppi tämän työskennellessään Tansaniassa Nyakaton raamattukoulun rehtorina.

– Paikallisten opettajien kritisointi voi myös heikentää tulevaisuuden työmahdollisuuksia. Ulkopuolisille opettajille uskalletaan kertoa avoimemmin omista ajatuksista. Kyseenalaistaminen ja sitä kautta oman ajattelun kehittäminen kuuluvat olennaisesti akateemisen tason koulutukseen, Härkönen sanoo.

Felm Theology -ohjelma auttaa kumppanikirkkoja saamaan korkeakoulutettuja työntekijöitä, ja laajentaa teologisia näkökulmia sekä kumppanimaissa että Suomessa.

Suomen Lähetysseura 160 vuotta: Osallistu juhlavuoden keräykseen.