Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kolme syytä, miksi kristittyjen tulee toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kuva: Ari Vitikainen

Teemme Suomen Lähetysseurassa työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja tämä on herättänyt myös kyselyjä: miksi kirkon lähetysjärjestö tekee tällaista työtä? Esitän tässä nyt kolme näkökohtaa siihen, kuinka ilmastonmuutoksen vastainen työ nousee nimenomaan evankeliumin sanasta ja sen velvoittavuudesta kristittyjä kohtaan.

 1.Luomakunta

Ihmistä ei ole olemassa irrallaan Jumalan luomasta fyysisestä maailmasta. Aurinko, vesi ja maaperä tuottavat ruuan, jota tarvitsemme elääksemme. Hengitämme happea. Tarvitsemme eläimiä tullaksemme toimeen. Kaivamme maaperästä raaka-aineita ja polttoainetta. Tämä kaikki on meille sallittua ja luvallista ja Jumalan hyvää lahjaa meille.

Olemme oppineet näkemään ympäristömme meille annettuna resurssina, jota hyödynnämme eri tavoin. Vähemmälle havainnoinnille on sen sijaan jäänyt se, että kristillisen uskon mukaan luomakunnalla on myös itseisarvo. Tämä arvo ei riipu siitä, mitä kaikkea hyötyä se voi ihmiselle tuottaa. Jumalan luoma maailma, luomakunta, on arvoltaan mittaamaton: Jeesus Nasaretilainen avasi ylösnousemuksellaan oven ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä, ja lupaus tästä elämästä koskee kaikkea luotua todellisuutta, ei vain ihmistä. Luomakunta on Jumalan pyhän läsnäolon paikka, ja kristittyjen tehtävä on edistää luomakunnan hyvinvointia ja varjella sitä.

Olisi myös aihetta pohtia, keneltä tai miltä luomakuntaa tulee varjella? Vastaus on karu: ihmiseltä itseltään, sillä ahneudessamme olemme ulosmittaamassa siitä kaiken, kunnes mitään ei enää ole jäljellä.

2. Lähimmäisenrakkaus

Ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset koettelevat eniten kaikkein heikoimpia ja köyhimpiä, ja näkyvät jo monessa maassa. Sään ääri-ilmiöt ja ennustamattomuus vievät monelta valmiiksi köyhältä perheeltä ruoan, puhtaan veden ja elinkeinon. Kristittyinä emme voi paeta vastuutamme toisista ihmisistä: Jeesus opetti seuraajiaan puolustamaan heikkoja, köyhiä ja sorrettuja – ja näin tehdessämme Jumalan valtakunta tulee näkyväksi.

Yksi tapa olla uskollinen Jeesukselle on toimia niitä voimia vastaan, jotka lisäävät köyhyyttä ja ihmisten ahdinkoa. Ilmastonmuutos on yksi tällainen voima.

 3. Oikeudenmukaisuus

Kaikkein köyhimmät ovat osallistuneet ilmastonmuutoksen syntyyn kaikkein vähiten. Maailma ei ole reilu: toisen hätä voi olla toisen bisnes. Nälän koettelemalla alueella voi myyntiin tuotu ruoka olla huomattavasti kalliimpaa kuin normaalisti.

Tehtävämme on edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista, sillä Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta merkitsee pyrkimistä oikeudenmukaisuuteen ja kohtuullisuuteen. Näin ollen olemme niiden ihmisten puolella, joita olemassa olevat järjestelmät syrjivät. Siinäkin kuljemme Jeesuksen jalanjäljissä.

Koko luomakunta odottaa vapautusta ahdingostaan. Ilmastonmuutos tapahtuu koko ajan nopeammin kuin olemme osanneet odottaa. Luomakunta kärsii, ihminen kärsii. Tässä on syvän katumuksen ja mielenmuutoksen paikka: olemme toimineet väärin ja Jumalan tahdon vastaisesti, kun olemme antaneet tämän kaiken tapahtua. Kirkkojen on otettava ekologinen vastuu tosissaan ja toimittava köyhimpien ihmisten ja koko luomakunnan puolesta. Näin tehdessämme sanoma Jumalan rakkaudesta ja ikuisesta elämästä tulee todeksi.

Teksti: Kati Kemppainen, Lähetysseuran teologinen asiantuntija