Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kirkon lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle yli 53 miljoonaa euroa vuonna 2011

Kirkon lähetystyön tilastot vuodelta 2011 ovat ilmestyneet.

– Ne osoittavat sen merkittävän taloudellisen panoksen, jonka seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat ovat antaneet Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle, kertoo Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko esipuheessaan.

Seurakunnat ja yksityiset lahjoittajat tukivat kirkon lähetysjärjestöjä ja Kirkon Ulkomaanapua viime vuonna 53,3 miljoonalla eurolla. Suurimmat taloudellisen tuen muodot olivat seurakuntien talousarviomäärärahat ja yksityisten ihmisten vapaaehtoinen kannatus.

Helsingin hiippakunta on tänäkin vuonna tilaston kärjessä, kun hiippakuntien kokonaiskannatus jaetaan jäsenmäärän mukaan. Jokainen Helsingin hiippakunnan jäsen tuki kirkon lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa 14,42 eurolla. Toisena oli Espoon hiippakunta ja kolmantena Mikkelin hiippakunta.

Kannatus on suunnilleen viime vuoden tasoa

Tilasto koottiin ensimmäisen kerran vuonna 1965. Vuodesta 2002 alkanut keskeytyksetön kokonaiskannatuksen kasvu pysähtyi vuonna 2011. Silti testamenttitulot kasvoivat lähes 189 000 eurolla. Muissa kannatusmuodoissa tapahtui pientä vähenemistä, mikä selittää noin 332 000 euron kokonaiskannatuksen vähenemisen vuoteen 2010 verrattuna. Suurin testamenttien saaja oli Suomen Lähetysseura, yli 1,2 miljoonan euron arvosta.

– Seurakuntien ja yksityisten lahjoittajien panos mahdollistaa kirkon lähetystehtävän toteuttamisen. Luvut kertovat, että kannatus on suunnilleen viime vuoden tasoa. Suomen Lähetysseura saa eniten talousarviomäärärahoja, kun taas Kirkon Ulkomaanapu on selvä ykkönen vapaaehtoisessa kannatuksessa”, Risto Jukko kertoo.

Suurimman vapaaehtoisten lahjoitusten summan sai Kirkon Ulkomaanapu, lähes 7,5 miljoonaa euroa. Lähetysjärjestöistä eniten sai Suomen Lähetysseura, yli 5,5, miljoonaa. Myös lähetysjärjestöt Svenska Lutherska Evangeliförening i Finland, Suomen Pipliaseura, Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat kasvattivat hiukan vapaaehtoista kannatustaan.

Kirkon lähetystyön keskuksen kokoamat lähetystilastot kertovat seurakuntien osoittaman taloudellisen tuen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle. Lähetystilastot osoittavat myös ulkomailla toimivien lähetystyöntekijöiden määrän samoin kuin lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut.

Kirkon tiedotuskeskus

Suomen Lähetysseuran talous toista vuotta alijäämäinen