Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kansainvälinen vammaistenpäivä 3.12: Etelä-Etelä-yhteistyötä vammaisjärjestöjen kesken Lähetysseuran tuella

Kieu Anh (toinen vas.) vierailulla Amityn ylläpitämässä erityiskoulussa Nanjingissa. Koulun oppilaat tulevat köyhistä perheistä. Heillä on mahdollisuus osallistua perusopetuksen lisäksi ammatilliseen koulutukseen.
Kieu Anh (toinen vas.) vierailulla Amityn ylläpitämässä erityiskoulussa Nanjingissa. Koulun oppilaat tulevat köyhistä perheistä. Heillä on mahdollisuus osallistua perusopetuksen lisäksi ammatilliseen koulutukseen.

Mikä sen innoittavampi tapa saada uusia ideoita oman järjestönsä vammaistyöhön kuin osallistumalla alan osaajia yhdistävään konferenssiin ja tutustumalla Lähetysseuran kumppaneiden toteuttamiin vammaishankkeisiin. Tätä mieltä on ainakin vietnamilaisen terveys- ja vammaiskysymyksiin erikoistuvan järjestön Viethealthin johtajatar Kieu Anh, joka pääsi opintomatkalle Kiinaan lokakuussa.

Kieu Anh osallistui vierailun aikana Lähetysseuran tuella järjestettyyn kansainväliseen autismikonferenssiin ja vammaisjärjestöille suunnattuun johtajuusseminaariin Chengdussa. Lisäksi hän tutustui Lähetysseuran kiinalaisen kumppanin, Amity Foundationin, toteuttamaan vammais- ja kehitysyhteistyöhön.  

Autismikonferenssissa kansainväliset luennoitsijat innostivat yleisöä jakamalla rohkaisevia kokemuksia uusien toimintamallien käytöstä autististen lasten kuntoutuksessa. Molempien vanhempien aktiivinen osallistuminen kuntoutusohjelmien toteutukseen nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. Isät kun tuppaavat usein jättäytyä terapiasessioista pois. Konferenssin noin 160 hengen kuuntelijajoukko koostui autististen lasten vanhemmista, opettajista, terapeuteista, vammaisjärjestöjen edustajista ja terveydenhuollon johtohenkilöstöstä.

Konferenssi jatkui vammaisjärjestöjen johtajuusseminaarilla, jossa keskustelua herättivät erilaiset varainhankinnan ja raportoinnin käytännöt eri maiden vammaisjärjestöissä. Lähetysseuran tukemien Sichuanin erityiskoulujen naisrehtorit tekivät vaikutuksen Kieu Anhiin:

”Koulujen johtajuus on täällä innovatiivisissa ja ammattimaisissa käsissä. Hyvää työtä!”.  Seminaarin yhteydessä Kieu Anh pääsi myös esittelemään vietnamilaisen järjestönsä työtä ja johtajuusfilosofiaa kiinalaisille kollegoilleen.  

Tietoa, vertaistukea ja verkostoja

Kiinaa ja Vietnamia yhdistää kommunistinen hallintomalli, joka on usein haastava järjestökentän toimijoille ja vaikeuttaa kansainvälistä verkostoitumista. Lähetysseuran tukeman Etelä-etelä-yhteistyön kautta Vietnamin ja Kiinan kumppaneille on tarjottu mahdollisuus jakaa kokemuksiaan, saada tietoa vammaistyön uusista virtauksista ja esitellä omaa työtänsä kansainvälisessä seminaarissa. Se on erityisesti tärkeää Kieu Anhin luotsaamalle nuorelle Viethealth-järjestölle, joka alansa pioneerina Vietnamissa joutuu painimaan monien käytännönkysymysten kanssa. Matkansa aikana Kieu Anh tutustui Kiinan ja Hongkongin vammaisjärjestöjen tuottamiin palveluihin kuten eri kuntoutusmuotoihin, inklusiiviseen opetukseen, erityiskouluihin ja vammaisille suunnattuun ammatilliseen koulutukseen.  

Tärkeää oli myös mahdollisuus verkostoitua alueen vammaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Kieu Anh loi kontakteja hongkongilaisiin, mannerkiinalaisiin ja amerikkalaisiin alan toimijoihin, jotka voivat tulevaisuudessa toimia hyödyllisenä tukena mm. uusien kuntoutus- ja terapiamuotojen liittämisessä Viethealthin vammaistyöhön.

Vammaiset mukaan päättämään omista asioistaan

Lähetysseura pyrkii työssään vammaisten aseman parantamiseen globaalisti. Vammaisten oikeuksia edistetään vammaisille suunnattujen erityishankkeiden myötä, mutta myös rohkaisemalla yhteisöjen vammaisia jäseniä osallistumaan aktiivisesti kaikkien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Nämä kysymykset nousivat esille myös Vietnamin ja Kiinan kumppaniemme tapaamisessa Nanjingissa. Ajatuksia vaihdettiin varsinkin vammaisten osallistamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Aina ei ole helppoa saada vammaisia ja heidän perheitään mukaan hankesuunnitteluun!

Amity Foundationin kokemuksen perusteella ratkaisu löytyy kylä- ja kaupunkiyhteisöissä toimivien pienryhmien, kuten naisryhmien panoksen avulla. Kun yhteisöissä toimivat ryhmät tiedostavat vammaisten oikeudet, ne katalysoivat tehokkaasti vammaisten osallistumista ja panosta hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa. Lisäksi Viethealth ja Amity korostivat yhteisöissä vierailevien järjestötyöntekijöiden, ns. fasilitaattoreiden, osuutta vammaisten tilannetta koskevan tiedon keräämisessä sekä huomion kiinnittämisestä vammaisten oikeuksiin. Keskustelusta kävi selkeästi myös ilmi Kiinan ja Vietnamin kumppaneidemme vammaistyön painotus: Työ pyritään keskittämään köyhiin yhteisöihin, joissa vammaisille suunnatut peruspalvelut aina koulutuksesta toimeentuloon puuttuvat lähes kokonaan.

Lisää tätä!

Tyytyväiset kumppanimme kiittivät Lähetysseuraa ja toivoivat lisää Lähetysseuran mahdollistamia Etelä-Etelä-tapaamisia. Kieu Anh ehdotti, että Lähetysseura järjestäisi seuraavaksi Aasian kumppaneilleen työpajan esim. vammaiskysymyksiin tai ympäristöön liittyen hänen kotimaassaan Vietnamissa.

”Meille aasialaisille järjestöille on tärkeää päästä tutustumaan toisiimme ja jakaa tietoa Aasiassa tehtävän työn parhaista toimintamalleista”, kiteytti Viethealthin energinen johtajatar matkamme päätyttyä.

Teksti ja kuvat: Noora Simola

(kirjoittaja toimii Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattorina Mekongin alueella Kambodzhan Phnom Penhistä käsin) 

Amity Foundationin autismikonferenssi

Chengdussa, Kiinassa 22.–25.10.2011

Järjestäjä: Kiinalainen kristittyjen perustama kehitysyhteistyöjärjestö Amity Foundation Lähetysseuran tuella, konferenssi sai Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukea.

Konferenssin teemana oli uudet lähestymistavat autististen lasten kuntoutuksessa sekä hyvä johtajuus vammaisjärjestöissä. Se keräsi 160 osallistujaa, mukana vammaisjärjestöjen edustajia, alan ammattilaisia, autististen lasten vanhempia sekä paikallishallinnon edustajia. Luennoitsijat saapuivat Hongkongista, Manner-Kiinasta sekä Amerikasta.

Kansainvälisen autismikonferenssin järjestäminen on yksi tapa vaikuttaa myös paikallisiin päättäjiin, sillä se tuo näkyvyyttä vammaiskysymyksille Kiinassa.