Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kansainvälinen konferenssi tuo huippuasiantuntijoita Helsinkiin – Miten teknologia voi auttaa rakentamaan rauhaa?

Neljättä kertaa järjestettävä National Dialogues -konferenssi tuo 11.-12. kesäkuuta Helsinkiin rauhanprosesseihin osallistujia ja muita rauhantyön ammattilaisia. Kahden konferenssipäivän aikana keskustellaan teknologian hyödyntämisestä rauhanrakentamisessa sekä toisaalta teknologian luomista riskeistä rauhanprosesseille. Huomiota kiinnitetään myös konfliktien ja rauhanprosessien moniin syihin ja eri toimijoiden välisiin suhteisiin ja keskinäisriippuvuuksiin. Esimerkkejä nykypäivän monimutkaisista konflikteista ovat muun muassa Myanmarin, Jemenin ja Libyan tilanteet.

Ulkoministeriö järjestää National Dialogues -konferenssin yhdessä Suomen Lähetysseuran, CMI:n ja  Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Tänä vuonna konferenssin sihteeristönä toimii Lähetysseura (Felm).

Rauhanneuvotteluihin sekä erilaisiin vuoropuheluihin osallistuvat ovat kokeneet National Dialogues -konferenssin tärkeäksi paikaksi jakaa parhaita käytäntöjä.

Tämänvuotisen konferenssin puhujavieraita ovat muun muassa Etiopian entinen pääministeri Hailemariam Dessalegn, Jemenissä kansallisen dialogin tulosten toimeenpanosta vastaava ministeri Yasser Abdullah Al-Raeeini, YK:n päämajassa kyberturvallisuudesta, data-analytiikasta ja teknologisista innovaatioista vastaava johtaja Salem Avan sekä Keniassa sijaitsevan Peace Tech Labin asiantuntija Achol Jok Mach.

Konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa tarvitaan useita työkaluja. Kansallisten vuoropuhelujen vahvuutena on, että niiden avulla voidaan tuoda yhteen yhteiskunnan eri toimijoita keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja kestävän rauhan saavuttamiseksi. Suomi haluaa edistää mm. naisten ja nuorten parempia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pysyviä ratkaisuja saadaan vain, jos konfliktien taustalla vaikuttaviin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydetään ratkaisu.

Alla olevalla videolla Lähetysseuran rauhantyön päällikkö Kristiina Rintakoski pohtii, miten nykypäivän konfliktien monimutkaisuus vaikuttaa kansallisiin vuoropuheluihin.