Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Jyri Kemppaisen väitös: IT-alan koulutus ei aina huomioi organisaatioiden tarpeita kehittyvissä maissa

 
 

Osaavien IT-ammattilaisten puuttuminen hidastaa tieto- ja viestintäteknologian tehokasta hyödyntämistä, mikä on erityinen haaste vähiten kehittyneissä maissa kuten Tansaniassa. Tansanialaisissa yliopistoissa on laadukasta koulutusta muun muassa tietojenkäsittelytieteessä ja ohjelmistosuunnittelussa, muttei informaatioteknologian (IT) koulutusohjelmassa, josta valmistuvat opiskelijat kehittävät organisaatioiden tieto- ja viestintäteknologiapalveluita.

FM Jyri Kemppainen on luonut väitöskirjassaan uuden lähestymistavan IT-koulutuksen kehittämiseen paikallisten organisaatioiden tarpeet huomioiden. Lähestymistapa ohjaa opintojen sisällön suunnittelijoita yhdistämään IT-ammattilaisille asetetut kansainväliset vaatimukset paikallisesta toimintaympäristöstä nouseviin tarpeisiin. Konkreettisena tuloksena väitöskirja esittää opintosuunnitelman maisteritasoiselle IT-koulutukselle tansanialaiseen Iringan yliopistoon.

Kehittyvien maiden yliopistojen opintosuunnitelmat on usein kopioitu kehittyneistä maista ilman, että paikallista tilannetta on otettu huomioon. Tämä on haaste erityisesti organisaatioiden tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden näkökulmasta, koska IT-ammattilaisten pitää pystyä rakentamaan ja ylläpitämään toimivia teknisiä ratkaisuja paikallisessa toimintaympäristössä.

Kehitetyssä lähestymistavassa yhdistetään organisaation IT-tuen näkökulma ja laadukkaan koulutuksen toteutuminen. Nämä molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, kun IT-koulutuksen halutaan vastaavan sekä kansainvälisiin tutkintovaatimuksiin että paikallisen työelämän tarpeisiin. Lähestymistapa perustuu Kemppaisen seitsemän vuoden toimintatutkimukselle tansanialaisen yliopiston IT-tehtävissä ja 14 vuoden työkokemukselle tansanialaisissa organisaatioissa.

Uutta lähestymistapaa voidaan soveltaa myös kehittyneissä maissa

Kehitetty lähestymistapa on hyödyllinen myös kehittyneissä maissa, koska kansainvälisten IT-alan tutkintovaatimusten integroiminen paikallisten organisaatioiden tieto- ja viestintäteknologisten tarpeiden kanssa tekee IT-opinnoista kiinnostavamman opiskelijoille. Valmistuneiden ammattitaito vastaa näin paremmin työelämän tarpeisiin.

Jyri Kemppainen on valmistunut filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta vuonna 2007. Hän on työskennellyt tutkijana Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2010–2012. Kemppainen toimi IT-alan tehtävissä Tansaniassa Iringan yliopistossa vuosina 1999–2005. Hän on suorittanut automaatioinsinöörin koulutuksen Jyväskylän teknillisessä oppilaitoksessa vuonna 1989 ja valmistunut elektroniikka-asentajaksi Kainuun keskusammattikoulusta vuonna 1983.

Jyri Kemppainen on toiminut Lähetysseuran työssä vuodesta 1998. Nykyään hän toimii Tansanian alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorina Suomesta käsin.

Filosofian maisteri Jyri Kemppaisen väitöskirja ”Appropriating IT Service Management Education in a Tanzanian University: Global and Local Perspective” tarkastetaan 31.10.2014 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan Joensuun Agora-rakennuksessa. Vastaväittäjänä on professori Geoff Walsham Cambridgen yliopistosta ja kustoksena professori Erkki Sutinen Itä-Suomen yliopistosta.

 

Alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorina toimiva Jyri Kemppainen tutustuu Kiswiran kylän elinkeinoihin Morogoron alueella. Kemppainen on toiminut Lähetysseuran palveluksessa vuodesta 1998. Kuva: Paula Laajalahti
Alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorina toimiva Jyri Kemppainen tutustuu Kiswiran kylän elinkeinoihin Morogoron alueella. Kemppainen on toiminut Lähetysseuran palveluksessa vuodesta 1998. Kuva: Paula Laajalahti