Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Juoksu liikkumisvapauden puolesta

Kuva: Mikko Vähäniitty
Kuva: Mikko Vähäniitty

maraton Palestiinassa

Pari viikkoa sitten Espoon rantamaratonilla moni juoksija sai käteensä pienen mainoksen, jossa verkkaripukuinen juoksija pyyhältää graffitiseinän ohi. Seinällä lukee:  Until Justice rolls like water, and righteousness like a mighty stream. 

Seinä on itse asiassa muuri, ja se sijaitsee Länsirannalla. Se on Israelin rakennuttama ja siinä kiteytyy Israelin ja Palestiinan konfliktin yksi keskeinen erimielisyys. Muuri on israelilaisille turvamuuri, palestiinalaisille vapaata liikkumista estävä ja palestiinalaisia toisistaan erottava.

Mainos kutsuu mukaan matkalle, jossa juostaan  liikkumisvapauden puolesta Palestiinassa.  Huhtikuussa järjestettävä maraton kulkee muurin maisemissa Betlehemissä.

Lähetysseura on perustanut Facebookiin ryhmän matkaan lähtijöille (facebook.com/palestiinanmaraton). 

Rauha ja sovinto

haavoittuvien ehdoin

Mihin Lähetysseura tähtää Palestiinan maratoniin osallistumisella?

– Lähetysseuran työ keskittyy haavoittuvien ihmisryhmien ihmisoikeuksien  puolustamiseen sekä rauhan ja sovinnon edellytysten luomiseen, mm.israelilaisten ja palestiinalaisten välillä, toteaa Lähetysseuran rauhan ja sovinnon kysymysten erityisasiantuntija Karita Laisi.

– Liikkumisvapaus on kaikille yleinen ja yhteinen ihmisoikeus, josta palestiinalaiset eivät voi nauttia. Israelin rakennuttama muuri estää heitä liikkumasta vapaasti Palestiinalaisalueilla Länsirannalla. Se vaikeuttaa mm. työssäkäyntiä ja sen myötä heikentää toimeentuloa.

Karita Laisi sanoo, että liikkumisvapauden rajoitukset ovat  Israelin  miehityksen yksi suuri ongelma. Israel on perustellut muurin rakentamista oman maansa siviiliväestön turvallisuustarpeella, jotta sitä suojellaan mm. palestiinalaisten itsemurhaiskuilta.  Turvallisuustilanteeseen vedoten Israel on hankaloittanut tavallisten palestiinalaisten pääsyä mm. omille viljelmilleen, sairaaloihin ja kouluun Länsirannalla.

Liikkumisvapaus ja

muut perusoikeudet

– Liikkumisen rajoittaminen estää perusoikeuksien toteutumista.  Jos ei pääse töihin, toimeentulo heikkenee.  Jos ei pääse kouluun tai sairaalaan, opiskelu hidastuu ja terveys pysyy uhattuna.  Eri puolilla Palestiinalaisalueita asuvat perheenjäsenet eivät pääse tapaamaan toisiaan.  Kristityt ja muslimit ovat tulleet erotetuiksi heille tärkeistä pyhistä paikoista, koska pääsy Jerusalemiin on luvanvaraista, hän kuvaa.

– Liikkumista kontrolloidaan tarkastuspisteillä. Niillä jonottavat  kaikki: vanhukset,  vammaiset, raskaana olevat naiset, avustusjärjestöjen työntekijät. Liikkumisen estäminen tai hidastaminen aiheuttaa stressiä.  Kärsimys lisääntyy, Laisi kiteyttää.

Kun palestiinalaiset puhuvat erottavasta muurista apartheid-muurina, he tarkoittavat tätä.

Turvallisuus ja vapaus

toisiinsa sidotut

Israelilainen ihmisoikeusjärjestö B’tselem raportoi, että vuonna 2012 Länsirannalla oli 98 tarkastuspistettä. Vaikeimpana nähdään pääsy Israelin puolelle eikä siihen aina saa tarvittavaa kulkulupaa. Lupa rajoitetaan usein vain kulkuun tiettyjen tarkastuspisteiden kautta. Niillä puolestaan on ruuhka-aikoina pitkät jonot.  Jonottamiseen saattaa kulua useita tunteja.  Esimerkiksi aamuruuhka Betlehemin ja Jerusalemin välisellä tarkastuspisteellä vaatii monesti 2-3 tunnin jonotuksen.

Palestiinalaisten liikkumista rajoittavat myös Israelin siirtokunnat ja vain siirtokuntalaisille tarkoitetut tiet. Tämä merkitsee palestiinalaisille varautumista näiden teiden aiheuttamiin pysähdyksiin ja ruuhkiin.

– Miten tästä eteenpäin? Molempien kansojen turvallisuus ja vapaus ovat toisiinsa sidoksissa. Tämän palestiinalaiskristityt ovat meille opettaneet. He muistuttavat, että turvallisuus on yhteistä turvallisuutta ja se rakentuu ihmisoikeuksien kunnioitukselle.  Myös vapaus on yhteistä vapautta. Vain oman turvallisuuden tai vain oman vapauden vaatiminen uhkaa toisen turvallisuutta ja toisen vapautta.

– Oikeudenmukaisen rauhan siemen on siinä, että pystyy näkemään myös toisen kärsimyksen. Sekä israelilaiset että palestiinalaiset rauhantoimijat painottavat tätä, Laisi kiteyttää.

Juoksu onnistuu

jokaiselta

Palestiinan maraton juostaan 11.4. Betlehemissä.

 – Kuka tahansa voi osallistua juoksuun liikkumisvapauden puolesta.  Ei tarvitse olla huippukunnossa eikä aiempi juoksukokemus ole välttämätön, Laisi kannustaa.

Ensimmäinen Palestiinan Maraton juostiin viime keväänä.  Kampanjan käynnistivät palestiinalaiset toimijat yhteistyössä Right to Movement  -liikkeen kanssa. Hankkeella on Jordanian ja Pyhän maan kirkon tuki.

 

Maraton-tunnelmiin voi virittyä jo etukäteen Facebookissa facebook.com/palestiinanmaraton sivulla.