Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Jumalan lapsen iloa miljoonalle pyhäkoululaiselle Etiopiassa

joilla kristittyjen osuus on alle 10 prosenttia väestöstä
joilla kristittyjen osuus on alle 10 prosenttia väestöstä

Mekane Yesus -kirkko on saamassa uuden pyhäkoulumateriaalin yli 30 vuotta vanhan materiaalin tilalle. Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Regina Hantikainen on työskennellyt Etiopiassa vuodesta 1979 kirkon päiväkoti- ja pyhäkoulu- sekä naistyössä. Pyhäkoulumateriaalin valmistaminen oli Regina Hantikaiselle viimeinen työtehtävä ennen ansaittuja eläkepäiviä.

”Kirkon tulevaisuus on lapsissa. Heistä kasvaa evankelistoja, pappeja ja uusia johtajia kirkkoon.  Etiopian Mekane Yesus -kirkossa on kuusi miljoonaa jäsentä ja yli miljoona pyhäkoululaista. Suurimmissa seurakunnissa heitä saattaa olla jopa viisisataa. Uutta materiaalia tehdessämme olemme olleet ison haasteen edessä, mutta Jumala on kanssamme, Hänelle lapset ovat tärkeitä ja rakkaita”, sanoo kirkon lapsityönkoordinaattori Tsegahun Aseffa.

Kirkon ensimmäiset pyhäkoulumateriaalit valmistuivat yli kolmekymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen on jonkin verran tehty uusia kirjasia, mutta viimeiseen kymmeneen vuoteen kirjoista ei ole otettu uusintapainoksia.  Kolmisen vuotta sitten Mekane Yesus -kirkon lapsityöntoimistossa alettiin suunnitella uuden pyhäkoulumateriaalin valmistamista. Suomen Lähetysseuralta pyydettiin työhön niin työntekijä- kuin taloudellistakin tukea.

Työtä valmistava komitea laati uudelle materiaalille hyvin kokonaisvaltaisen opetussuunnitelman, johon liitettiin vaihteleva kirjo aiheita Raamatun ja kristillisen uskon opetuksista ympäristönsuojeluun ja elämäntaitoihin. Suunnitelmaan lisättiin myös lapsille hyvin vaikeita aiheita, kuten kirkkohistoriaa, tietoa harhaopeista, opetusta armolahjoista ja johtajuudesta, lapsiin kohdistuvasta väkivallasta sekä poliittisten ja taloudellisten muutosten sekä globalisaation vaikutuksista yhteiskuntaan ja elämään. Monet edellä mainitut aiheet jätettiin myöhemmin pois pienempien lasten materiaaleista. 

Luovuutta ja leikkiä

Kirjoittajiksi valituille teologeille ja opettajille järjestettiin kurssi. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kouluttajan, Tiina Haapsalon, opetus avasi heille Leikkivä Kirkko -maailman. 

Päämääräksi tuli tukea lapsen persoonallisuuden kehitystä ja kasvua Jumalan iloisena, luovana lapsena. Sanallista opetusta elävöittämään valittiin menetelmiksi mm. raamattuleikki, lattiakuvat, pöytänuket ja draama.

Erittäin motivoituneet kirjoittajat työskentelivät sekä itsenäisesti että yhdessä työpajoissa. He tiesivät, että uutta materiaalia on kaivattu jo vuosia kirkon 7 500 seurakunnassa.  Kirkon valitsema komitea tarkisti valmistuvaa materiaalia. Joka ikäryhmälle 4:stä 12-vuotiaisiin tehtiin oma kirja. Yhdeksässä kirjassa on yhteensä 450 opetustuntia. Pyhäkouluopettajille valmistui kurssikirja käytännön ohjeineen.
Keväällä 2013 on tarkistettu sisältöjä ja amharan kieliasua. Edessä on materiaalin käytön koulutusta. Seuraavaksi koko materiaali pitäisi kääntää suurimmille kieliryhmille.

Uudet menetelmät innostavat

Pyhäkouluopettajille olemme valmistaneet peruskurssikirjan käytännön ohjeineen. Kirjan lopussa on mm. ohjeet pöytä- ja käsinukkien valmistamiseen. Lisäksi 7-9-vuotialle painatetaan värityskuvia ja isoimmille lapsille omat työkirjat. Raamatun lukemisen kannustamiseen valmistimme lukukortit 10–12-vuotiaille sekä nuorille.  Uusia pyhäkoululauluja on myös valmistumassa.

Vuosi sitten annoimme uutta materiaalia koekäyttöön seitsemään seurakuntaan. Palaute oli erittäin positiivista: materiaali on lapsia innostavaa ja aktivoivaa. Itse vierailin monessa pyhäkoulussa, missä tuolloin kokeiltiin uutta materiaalia. Lapset olivat mukana, kukaan ei istunut kädet sylissä, kaikki seurasivat innolla opetusta. Se oli rohkaisevaa nähdä.

Ammest Kilon seurakunnasa, Addis Abebassa, eri-ikäisiä lapsia koottiin yhteen ryhmään ja heidän kanssaan tutustuimme Hyvän Paimenen huolenpitoon lattiakuvamenetelmällä. Eri-ikäiset lapset opettajineen olivat innokkaasti mukana. Jokainen sai tehdä oman pienen lampaan puuvillasta. Hyvä Paimen -nukke kiersi kädestä käteen ja jokainen sai kertoa yhden ajatuksen Hyvän Paimenen huolenpidosta ja rakkaudesta. Kaikki seurasivat tarkkana, mitä muut kertovat.  Ilo oli suuri, kun oman lampaan sai viedä Paimenen lähelle tai jopa syliin. Lapset eläytyivät opetukseen niin, että uskon heidän muistavan vuosia kyseisen pyhäkoulun.

Kutsu siunattavaksi

Etiopialaisessa kristityssä kodissa rukoillaan paljon yhdessä ja luetaan Jumalan Sanaa kotihartaudeksi. Jo pienestä pitäen lapset oppivat rukoilemaan omin sanoin heille tärkeiden asioiden puolesta. Lisäksi jumalanpalvelus sunnuntai sunnuntailta kokoaa lähes kaikki kristityt yhteen, niin lapset kuin kirkon aikuiset jäsenet. Jumalanpalvelus on viikon kohokohta seurakunnan elämässä.

Monessa Mekane Yesus -kirkon jumalanpalveluksessa ennen saarnaa lapset kutsutaan alttarin eteen siunattavaksi. Kymmeniä lapsia kulkee käytäviä pitkin eteen, isommat pitävät kädestä pienempiään. Alttarin edusta täyttyy lapsista. Lasten, heidän vanhempiensa ja pyhäkouluopettajiensa puolesta rukoillaan ja siunaten lähetetään lapset saarnan ajaksi omiin pyhäkouluryhmiinsä.

Teksti ja kuvat: Regina Hantikainen

Kummitoiminnan alkaessa Regina Hantikainen kertoo tunteneensa suurta riittämättömyyttä ja rukoili Jumalalta apua. Silloin hänen mieleensä nousi jae Joosuan kirjan ensimmäisestä luvusta: "Ole rohkea ja luja
Kummitoiminnan alkaessa Regina Hantikainen kertoo tunteneensa suurta riittämättömyyttä ja rukoili Jumalalta apua. Silloin hänen mieleensä nousi jae Joosuan kirjan ensimmäisestä luvusta: "Ole rohkea ja luja
Sonan sekä Nesanet saavat vuorollaan kertoa yhden ajatuksen Paimenen huolenpidosta ja rakkaudesta. Kuva Regina Hantikainen
Sonan sekä Nesanet saavat vuorollaan kertoa yhden ajatuksen Paimenen huolenpidosta ja rakkaudesta. Kuva Regina Hantikainen