Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Evankeliumi tavoittaa uusia ihmisiä Etiopiassa

joita Mekane Yesus -kirkon työntekijät tapasivat matkallaan Lounais-Etiopiaan Omo-joen varrelle. Kuva: Risto Leikola
joita Mekane Yesus -kirkon työntekijät tapasivat matkallaan Lounais-Etiopiaan Omo-joen varrelle. Kuva: Risto Leikola

Maailmassa on vielä ihmisryhmiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Lähetysseura panostaa voimakkaasti heidän tavoittamiseensa.

”Teemme työtä alueella, jossa asuu noin kuusi miljoonaa ihmistä. Vielä on paljon niitä, joita evankeliumi ei ole tavoittanut.”

Näin kertoo teologian maisteri Taina Taskila, joka toimii Metun hiippakunnan seurakuntatyön neuvonantajana Länsi-Etiopiassa.

Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko on yksi maailman nopeimmin kasvavia kirkkoja. Vuodessa kirkon jäsenmäärä on lisääntynyt 300 000 hengellä, ja siinä on nyt melkein 5,6 miljoonaa jäsentä.  Pappeja kirkossa on 2400, ja heidän lisäkseen seurakunnissa toimii evankelistoja.

Kirkon kasvun yhtenä avaintekijänä pidetään suurta vapaaehtoisten määrää. Heitä onkin 267 500. He johtavat jumalanpalveluksia ja saarnaavat siellä, missä ei ole pappeja paikalla. Lisäksi he toimivat diakoneina tai suntioina, laulukuoroissa, rukousryhmissä ja pyhäkoulunopettajina. He käyvät katsomassa sairaita, vievät evankeliumia lähiseuduille ja johtavat alueellisten pienryhmien kokoontumisia.

Yhteistyössä uusille alueille

Pastori Risto Leikola ja filosofian maisteri Kirsi Leikola työskentelevät Mekane Yesus -kirkon uusia kansanryhmiä tavoittavassa työssä. Risto Leikola toimii neuvonantajana ja Kirsi Leikola kulttuuriasioiden ja syrjittyjen ryhmien asiantuntijana.

Etiopian väestöstä 60 % on kristittyjä ja noin kolmannes muslimeja. Perinteisten uskontojen kannattajia on noin 5 %, ja heitä asuu muun muassa maan lounaisosissa Omo-joen varrella. Yhdessä paikallisten Mekane Yesus -kirkon työntekijöiden kanssa Leikolat käyvät tutustumassa näillä alueilla asuviin kansoihin.
”Kolmen hengen vakiotiimimme lisäksi meillä oli oppaanamme paikallisen hiippakunnan pastori Taffasa Karde, joka puhuu viittä Omo-alueen kieltä”, Leikolat kertovat nimikkokirjeessään.

Omo-joen alueella on ollut dassanetchien ja turkanoiden välillä yhteenottoja, jotka johtuvat karjavarkauksista.

”Toivottavasti sanomamme anteeksiannosta ja sovinnosta parantaa eri ryhmien välisiä suhteita”, Leikolat päättävät kirjeensä. ”Raamattua on käännetty dassanetchien kielelle Keniassa, joten voimme näin viedä ilosanomaa uusille alueille Omo-joen seudulla.”

Kirkko ottaa vastuun uusista jäsenistä

Monille etiopialaisillekin syrjäisten alueiden kansat näyttäytyvät eksoottisina. Siksi evankeliumi pyritään kertomaan paikallisesta kulttuurista käsin. Dassanetcheja on Etiopiassa noin 25 000. Kirkko järjestää heille muun muassa lukutaito-opetusta. Siitä vastaa Girma Minne, joka on itsekin dassanetch.

Mekane Yesus -kirkko tekee tavoittavaa työtä suunnitelmallisesti, ja uudet toiminnat liitetään alusta alkaen kirkon työhön. Näin se turvaa tarvittavan opetuksen, tiedonkulun, suunnitelmallisen toiminnan ja kestävän kehityksen.

Kirkot tarvitsevat työvoimaa

Kirkot tarvitsevat toimintaansa varten sekä koulutettua työvoimaa että vapaaehtoisia. Lähetysseura tukee kumppanikirkkojen työntekijäkoulutusta stipendein sekä lähettämällä opettajia yliopistoihin ja teologisiin seminaareihin.

Maan omasta kulttuurista kumpuava musiikkityö on kirkoille tärkeää; Lähetysseura tukee muun muassa Angolan, Botswanan, Etiopian ja Senegalin kirkkojen musiikkityötä. Raamatunkäännöstyötä tehdään Angolassa, Etiopiassa, Papua-Uudessa-Guineassa, Senegalissa ja Thaimaassa.

Suomen Lähetysseura tekee julistus- ja seurakuntatyötä yhteistyökirkkojen kanssa 20 maassa. Yhteistyökirkot ovat laajentaneet toimintaansa muun muassa Angolassa, Hongkongissa, Namibiassa, Tansaniassa ja Thaimassa. Lähetysseura tehostaa seurakuntatyötä erityisesti niissä maissa, joissa väestöstä alle 10 prosenttia on kristittyjä.

Tue Lähetysseuran seurakuntatyötä

tili: Sampo 800014-161130; Kirjoita viestikenttään E2011
IBAN: FI3880001400161130, BIC: DABAFIHH

Lue lisää:
Taddelets Aberran elämä muuttui, kun äiti parani
Omakielinen evankeliumi avasi shamaanin sydämen Thaimaassa