Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Evankeliumi rikkoo raja-aidat ihmisryhmien väliltä: Paastokeräys tukee tavoittavaa evankeliointityötä

Kirkkoon saavat tulla kaikki. Seurakunnat yhdistävät eri väestöryhmien edustajia
Kirkkoon saavat tulla kaikki. Seurakunnat yhdistävät eri väestöryhmien edustajia

– En ole kohdannut ainoatakaan ihmisryhmää, jossa evankeliumi ei puhuttelisi ketään. On sattunut niinkin, että jokin kaukainen ryhmä on kuullut huhuja Jumalasta, joka vapauttaa peloista, ja pyytänyt, että heille tultaisiin kertomaan lisää.

Pastori Risto Leikola ja FT Kirsi Leikola ovat työskennelleet 20 vuotta Etiopiassa Mekane Yesus -kirkon tavoittavassa evankeliointityössä. He ovat olleet tekemisissä kymmenien eri ihmisryhmien, usein syrjäisillä seuduilla asuvien syrjittyjen ihmisten ja kansojen kanssa.

Tiettyihin ryhmiin syntyminen merkitsee toisen luokan kansalaisen elämää Etiopiassa, köyhässä ja väkirikkaassa maassa Afrikan sarvessa. Joitakin näistä ryhmistä pidetään niin saastuttavina, että ”parempaan” ryhmään kuuluva voi saastaisen nähdessään sylkäistä tai kavahtaa tätä kuin käärmettä. Evankeliumi räjäyttää asetelman ja saa ihmiset ylittämään sekä ulkoisia että sisäisiä raja-aitoja.

– Evankeliumi laittaa liikkeelle ja tekee mahdolliseksi kohtaamisen yli ennakkoluulojen ja raja-aitojen. Se tekee vihollisesta lähimmäisen, opettaa pyytämään ja antamaan anteeksi, auttaa halveksittuja ymmärtämään ihmisarvonsa ja sortajia menemään itseensä, Risto Leikola sanoo. 

Kaikille kansoille

 – Olin vasta pikkupoika, mutta muistan naisten kuulleen huhuja kristinuskosta ja ihmetelleen, miksi se tuntuu olevan kaikille muille kansoille, mutta ei chabeille. 

Näin kertoo Kädamael, Lounais-Etiopiassa asuvaan chab-kansaan kuuluva nuori mies. Siitä on nyt 12 vuotta, kun ilosanoma viimein tuli syrjäisissä metsissä eläville chabeillekin. Kädamael on jo aikuinen ja mukana kieliprojektissa, joka tallentaa ja tutkii chabin kieltä. 

Hän kertoo, että ilosanoman tulo antoi pohjan monenlaisille uusille aluille. Se synnytti yhteyden ja teki osaksi isompaa kokonaisuutta. 

Etiopiassa väestö kasvaa räjähdysmäisesti ja vyöryy yhä uusille alueille. Maan sisäistä liikehdintää jouduttavat myös ilmastonmuutoksesta johtuva kuivuus, sijoittajille vuokratut laajat maa-alueet, Etelä-Sudanin pakolaisongelma, patohankkeet ja laajentunut tieverkosto. Etiopian kielien ja kulttuurien tilkkutäkki ei sekoitu ainoastaan kaupungeissa vaan myös äärimmäisillä syrjäseuduilla. Pienten etnisten ryhmien jäsenet voivat jäädä vähemmistöön perinteisillä asuinalueillaan. He joutuvat helposti työnnetyksi syrjään, koska ovat altavastaajia myös koulutuksen suhteen. Levottomuuksiltakaan ei ole vältytty.

Näin Kirsi ja Risto kertovat ensikohtaamisestaan chabien kanssa. 

– Viidakkoon työntyvät kahviplantaasit loivat kontaktin pieneen metsäkansaan, jota tuolloin valtiovaltakaan ei tuntenut. Tavattuamme ensimmäiset chabit saimme pian kutsun tapaamaan muitakin. Siitä alkoivat patikkamatkat syvemmälle viidakkoon. Saimme todistaa chabeille siihen asti tuntemattoman ilosanoman leviämistä, ja pian nousivat ruohokattoiset rukousmajat kaikkiin kyliin. Muutamassa vuodessa parituhantisesta kansasta puolet oli kristittyjä. Myöhemmin Lähetysseura aloitti myös kehitysprojektin, joka toi chabeille terveydenhoitopalveluja ja koulunkäyntimahdollisuuden. 

Chabien asuinalue on nopeasti kaventunut hakkuiden ja uudisasutuksen takia, minkä vuoksi perinteisten elinkeinojen rinnalle tarvitaan uusia. Viime syyskuussa Kädamael soitti Leikoloille ja kertoi siirtolaisten ja chabien välille syntyneistä selkkauksista, joissa oli kuollut kymmeniä ihmisiä. Suuri osa chabeista vetäytyi syvemmälle metsään ja konfliktialue suljettiin ulkopuolisilta. Tilanteen rauhoituttua kirkossa on keskusteltu toimenpiteistä rauhanprosessin vahvistamiseksi. 

Alkusysäys vie ilosanomaa eteenpäin

Kirsi ja Risto Leikola työskentelevät Mekane Yesus -kirkon tavoittavan työn neuvonantajina. He ovat kehittäneet työtä varten käytännöllisen mallin, jota kutsuvat Alkusysäykseksi. Sen mukaan uuden ryhmän kohtaamisessa kärkenä on evankeliumin julistus sanoin ja teoin. Paikallinen kulttuuri ja kieli otetaan huomioon. 

Kaksivuotinen sysäys mahdollistaa myös rakennustarvikkeita rukoushuoneisiin, matkakulujen kattamista tavoittavaan työhön uuden ryhmän keskuuteen, aasin ja rattaat savituotteiden kuljettamiseksi markkinoille, Raamattuja ja opetusmateriaalia, paikallisen johtajuuden rakentamista, kursseja pienyrittämisestä ja ihmisoikeuksista, lukutaitoryhmiä ynnä muuta. Mitä vain, mikä edesauttaa uusia seurakuntia kehittymään mahdollisimman nopeasti omavaraisiksi ja kykeneviksi viemään ilosanomaa edelleen eteenpäin. 

Yhdessä tehtyihin suunnitelmiin kuuluu aina paikallinen osuus sekä rahana että työpanoksena, jotta ei syntyisi haitallista riippuvuutta. Rinnallakulkemisen varmistamiseksi joka sysäyksellä on oma äitiseurakuntansa. Alkusysäyksiä on tehty seitsemän vuoden aikana noin 60. Niiden avulla on tavoitettu uusia ryhmiä ja tuhansia ihmisiä, mutta tärkeintä on ollut sysätä käyntiin tapahtumasarja, joka jatkaa etenemistään alkuvaiheen jälkeenkin. 

– Kun näen muserrettujen ihmisten saavan ihmisarvon sekä omissa että toisten silmissä, tajuan aina uudelleen, kuinka hienossa työssä saan olla mukana, Risto Leikola toteaa. 

Teksti Risto Leikola ja Sari Lehtelä


Paastokeräys 2015 

Tule mukaan paastoamaan ja rukoilemaan syrjittyjen ja halveksittujen puolesta. Anna samalla

lahjoituksesi, jolla tuetaan Etiopian Mekane Yesus -kirkkoa ja muita Lähetysseuran yhteistyökirkkoja viemään evankeliumia uusille ihmisryhmille ja ihmisille yli kaikkien rajojen. 

Paastokeräykseen voi osallistua maksamalla pankkitilille IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH, viestiksi PAASTO2015 tai netissä www.suomenlahetysseura.fi/paastokerays 

Näin tukesi auttaa Etiopiassa: 

  • Raamattu 6 €
  • Kahvintaimia paikallisseurakunnan varainhankinta-ohjelmaan 10 €
  • Papin matkakulut syrjäseuduille kastamaan ja jakamaan ehtoollista 20 €
  • Vuoden kirjekurssi raamattuopetusta 20 €
  • Aurinkovoimalla toimiva ”Puhuva Raamattu” lukutaidottomille 30 €
  • Evankelistan palkka (+ sairausvakuutus ja eläkekertymä) 50 €/kk
  • Raamattukoulun vuosimaksu 200 €
  • Pieni rukoushuone kylään 500 €
  • Operaatio Alkusysäys 2000 € (1000 € /vuosi, kahden vuoden sitoumuksella)
niin että he voivat kohdata toisensa tasa-arvoisemmin. Kirkko toimii myös vähemmistöjen hyväksi ja auttaa niitä saamaan äänensä kuuluviin. Kuva Risto Leikola
niin että he voivat kohdata toisensa tasa-arvoisemmin. Kirkko toimii myös vähemmistöjen hyväksi ja auttaa niitä saamaan äänensä kuuluviin. Kuva Risto Leikola
Suunnittelukokous chab-työn kehittämiseksi uudessa kirkossa Yerissä. Mukana Illubabor Bethelin hiippakunnan presidentti Tariku Tolesa (oik) ja ympäröivien rovastikuntien edustajia (pastoreita shekka-
Suunnittelukokous chab-työn kehittämiseksi uudessa kirkossa Yerissä. Mukana Illubabor Bethelin hiippakunnan presidentti Tariku Tolesa (oik) ja ympäröivien rovastikuntien edustajia (pastoreita shekka-