Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Vähiten kehittyneiden maiden tukeminen vaatii toimenpiteitä seuraavalta hallitukselta

YK:n Dohan konferenssissa vähiten kehittyneimmille maille luvattiin velkahelpotuksia, lisärahoitusta ja ilmastovelvoitteiden täyttämistä.

Lähetysseuran Niko Humalisto (vas.) osallistui Dohassa järjestettyyn kokoukseen osana Suomen delegaatiota.

”Tällä hetkellä ilmastokriisi tuhoaa kehityksen edellytyksiä LDC-maissa”, sanoo Suomen valtuuskunnan neuvonantajana toiminut Lähetysseuran Niko Humalisto.

YK:n järjestämä vähiten kehittyneiden maiden konferenssi hyväksyi Dohan poliittisen julkilausuman, jossa vahvistettiin tukiohjelma maailman 46 vähiten kehittyneimmälle maalle (LDC eli least developed countries). Ohjelma listaa prioriteetit vähiten kehittyneiden maiden tukemiseksi vuosina 2022–2031. Poliittinen tuki ohjelmalle korostaa, että huolimatta geopoliittisesti jännitteistä tilanteesta, työtä maailman köyhimpien tueksi halutaan vahvistaa.

Suomi vahvisti kokouksessa tukensa maailman köyhimmille maille, jotka maksavat raskainta hintaa aikakautemme kriiseistä ja jotka toipuvat niistä hitaimmin. Näissä maissa elävän 1,1 miljardin ihmisen tukemiseksi luvattiin velkahelpotuksia, heidän tarpeisiinsa räätälöityä lisäistä rahoitusta ja sovittujen ilmastovelvoitteiden täyttämistä.

Konferenssin yli 800 järjestöedustajan työpajojen loppulausuma korostaa tarvetta ripeisiin toimiin ja perustavanlaatuisiin taloudellisiin muutoksiin – viidessäkymmenessä vuodessa vain kuusi LDC maata on siirtynyt keskituloiseksi.

”Suosituksissa on kyse oikeudenmukaisuudesta, esimerkiksi tällä hetkellä ilmastokriisi tuhoaa kehityksen edellytyksiä LDC-maissa, vaikka ne ovat syyttömiä muutokseen. Lähetysseura on mukana vaatimassa kansainväliseltä yhteisöltä – mukaan lukien Suomelta – väkeviä toimia tuen ulottamiseksi ilmastokriisin eturintamaan Dohan toimenpidesuunnitelman mukaisesti”, sanoo Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto, joka oli Dohassa Suomen valtuuskunnan neuvonantajana.

Yksityissektorifoorumi keskittyi teemoihin, joissa on erityistä tarvetta yhteistyölle sekä investoinneille. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutokseen vastaaminen, uusiutuva energia sekä maatalouden kehittäminen.

”Oli rohkaisevaa, että kokouksessa nähtiin merkkejä uudenlaisesta kumppanuudesta yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, esimerkkinä YK:n vähiten kehittyneiden maiden toimisto OHRLLS:n ja Microsoftin jaettu vetovastuu foorumin järjestämisessä. Olisi tärkeää, että yhä useampi vastuullinen yritys ottaisi aktiivisen roolin köyhimpien maiden haasteiden ratkaisijana”, sanoi Kirkon ulkomaanavun (KUA) yksityissektorin kehittämisen erityisedustaja Jussi Ojala.

KUA:n vaikuttavuussijoitusyhtiö FCA Investments järjesti foorumin ohessa sivutapahtuman pk-yritysten investointivalmiuden vahvistamisesta LDC-maissa. Tilaisuuden avasi Somalian valtionvarainministeri Elmi Nur ja pääpuhujana toimi presidentti Tarja Halonen. Paneelikeskusteluun osallistuivat naisyrittäjät Leila Omar Somaliasta ja Rose Namayanja Ugandasta sekä Accenture Development Partnershipin toimitusjohtaja Louise James.

Järjestöt peräänkuuluttavat Suomen tarvitsevan seuraavalla hallituskaudella johdonmukaista ja riittävästi rahoitettua kehitys- ja kauppapolitiikkaa Dohan toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi. Sen uskottava toteutus vahvistaa demokraattista kansainvälistä järjestelmää, jota Suomi nyt pyrkii suojelemaan autoritäärisiltä voimilta.

Dohan kokous oli sarjassaan viides YK:n järjestämä vähiten kehittyneiden maiden konferenssi.