Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Uusia näkökulmia kirkon lähetystyöhön

Uskonto ja valta – Näkökulmia kirkon missioon -kirja tarjoaa ensimmäistä kertaa suomenkielisinä vahvoja jälkikolonialistisia puheenvuoroja kansainvälisesti tunnetuilta teologeilta. Se avaa suomalaiselle lukijalle uusia näkökulmia kirkon lähetystyöhön ja sitoo samalla uskonto ja valta -teeman omaan luterilaiseen teologiaamme ristin paradoksista: Kristus kulkee siellä, mistä muut kääntyvät pois.

Kirja antaa aineksia ihmisoikeusajatteluun ja syventää kumppanuuskäsitettä, joiden valossa ekumeeninen missionaarinen liike on uudistunut menettämättä keskustaan alati kutsuvassa ja lähettävässä Jumalassa. Muuttunut maailma on haastanut kirkkojen mission tarkentamaan vallan rakenteita ja uskonnollista ajattelua. Kirjan tavoite on tarjota virikkeitä tämän hetken keskusteluun lähetystyöstä.

Kirjan artikkelit on koottu konferenssipuheenvuoroista, luennoista sekä lähetystyöntekijäkoulutuksen esseistä ja artikkeleista Suomen Lähetysseurassa viimeisten vuosien ajalta. Mukana on myös aivan tuore puheenvuoro Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksesta Koreasta.

Kirjan toimittaja, TT Mari-Anna Pöntinen, on Suomen Lähetysseuran teologinen erityisasiantuntija. Hän on aiemmin toimittanut kontekstuaalisen teologian, naisten aseman, ihmisoikeuksien ja kirkon mission sekä uskontokeskustelun kirjoja.

Suomen Lähetysseuran verkkokauppa Basaari