Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Terveet markkinat eivät tarvitse ihmisoikeusloukkauksia – nostetaan Suomi yritysvastuun #ykkösketjuun

Yritysvastuun soisi olevan vastaavanlainen puheenaihe kuin ilmastonmuutos tai muovijäte.  Yritystoiminta on suurimpia maailmaa muokkaavia voimia niin Suomessa kuin Lähetysseuran työn kohdemaissa. Sadan suurimman talouden joukossa on jo enemmän yrityksiä kuin valtioita. Siinä, missä valtiot ovat velvollisia tarjoamaan kansalaisilleen turvaa, palveluja tai terveellistä elinympäristöä, yritysten velvollisuus on tuottaa voittoa osakkeen omistajilleen.

Voiton tekemisen täytyy toki tapahtua lainsäädännön puitteissa, mutta yritysvastuuta koskevassa lainsäädännössä on erinäisiä porsaanreikiä. Yksi tällainen tilkitsemisen tarpeessa oleva epäkohta koskee yritysten ihmisoikeusvastuuta. On hätkähdyttävää tietää, että suomalaiset yritykset voivat ostaa tuotteita tai palveluja alihankkijoilta, joiden tuotantoon liittyy ihmisoikeusloukkauksia maan rajojemme ulkopuolella.

Tilanne on monessa suhteessa viheliäinen. Kuluttajat eivät voi tietää, ovatko heidän ostamansa tuotteet vastuullisia. Toisaalta monet jo vastuullisesti toimivat yritykset kärsivät markkinoilla, joilla jotkut toimijat laskevat tuotteidensa hintaa polkemalla ihmisoikeuksia. Lisämausteen soppaan tuo se, että Suomen valtio ei pysty valvomaan maahamme rekisteröityneiden yritysten käytäntöjä ja alihankintaverkkoja maailmalla: nykyiset yritysvastuun seurannan mittarit ovat tuoreen tutkimuksen mukaan heppoisia, pahimmillaan harhaanjohtavia.

Näiden syiden vuoksi Suomen Lähetysseura tukee yrityksien ihmisoikeusvastuuta kehittävän kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehitystä. Ihmisoikeuksien edistämisen pitää pohjata yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin. Olen oppinut Lähetysseurassa, kuinka monissa hauraissa tai konflikteista kärsivissä maissa lainsäädäntö ei pysty turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen ehtoja. Siksi lainsäädännön pohjana tulisi käyttää Suomenkin hyväksymiä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.

Nyt on aika edistää yritysten ihmisoikeusvastuuta sitovalla lainsäädännöllä. Suomi on jäämässä jälkeen monista eurooppalaisista verrokeistaan, jotka ovat jo alkaneet lakivalmistelun. Olen ollut Lähetysseuran edustajana rakentamassa yhteistä yritysten, järjestöjen ja ammattiliittojen koalitiota, jonka tarkoitus on nostaa Suomi yritysvastuun #ykkösketjuun. Lähetysseura vaatii yli 70 muun toimijan kanssa, että seuraava hallitus kirjoittaa ohjelmaansa edistävänsä sitovaa yritystoimintaa koskevaa huolellisuusvelvoitetta. 

Yhteiskunnalliset muutokset tehdään yhdessä. #ykkösketjuun siirtymisestä pitää tulla niin suuri julkinen mekkala, että ensi vuoden kansanedustajaehdokkaat eivät voi sitä sivuuttaa. Twiittaa, haasta kansanedustajaehdokkaita tai kysy mukaan itsellesi tärkeitä yrityksiä mukaan tukemaan kampanjaa. Ollaan rohkeita edelläkävijöitä ja näytetään maailmalle esimerkkiä, kuinka suomalaisilla markkinoilla ei ole sijaa niille toimijoille, jotka polkevat ihmisoikeuksia.

Teksti: Niko Humalisto, Lähetysseuran taloudellisen oikeudenmukaisuuden asiantuntija