Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Taas pöljäillään rahasta! Nenäpäivä-kampanja tukee kehitysmaiden lapsia

Nepalissa sielläkin
Nepalissa sielläkin

Nenäpäivä-kampanja 2010 tuotti 1,9 miljoonaa euroa kehitysmaiden lasten auttamiseksi. Suomen Lähetysseuran osuus tästä summasta oli noin 150 000 euroa. Viimeiset kolme vuotta Lähetysseura on kanavoinut oman osuutensa aids-orpojen hyväksi Etiopiassa. Vuosina 2011–2013 kohteena on Nepal. Nenäpäivää vietetään taas 4.11. ja yhtä iloisesti kuin ennenkin.

Nenäpäivän järjestää Ylen Hyvä Säätiö. Se ohjaa kampanjatuoton sen toiminnassa mukana oleville järjestöille, jotka ovat Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Fida International, Suomen Lähetysseura, SASK ja Solidaarisuus. Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.

Nenäpäivän 2011 apu ohjautuu Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan kohteisiin, joissa lapset ovat keskeisiä edunsaajia. Keräysvaroin tuetaan lasten koulutusta ja terveydenhuoltoa sekä vahvistetaan perheiden asemaa.

Lähetysseuran uusi Nenäpäivä-kohde on Nepal

Lähetysseura tukee Nenäpäivä-keräyksen varoin viittä Nepalissa toteutettavaa hanketta, joiden tavoitteena on parantaa lasten ja naisten asemaa sekä tukea kokonaisia yhteisöjä – erityisesti etnisiä vähemmistö- ja dalit- eli alakastisten yhteisöjä – parantamaan ruokaturvaa, terveyttä ja toimeentulomahdollisuuksia.

Dolakhan ja Kavren piirikunnissa Lähetysseura tukee Nepalissa uraauurtavaa lasten mielenterveystyötä. Mielenterveysongelmat ovat Nepalissa yleisiä, syynä mm. pitkään jatkunut sisällissota. Lapsilla ongelmia aiheuttavat lisäksi kouluissa yleiset rangaistus- ja kurinpitomenetelmät. Nepalissa ei ole psykiatrikoulutusta ja mielenterveysongelmia tunnetaan ja tunnistetaan huonosti.

Yhteistyössä koulujen kanssa opettajille opetetaan lapset paremmin huomioivia opetusmenetelmiä ja kouluympäristöä muokataan lapsiystävällisemmäksi mm. perustamalla kerhoja ja kirjastoja sekä antamalla tilaa leikille ja luovuudelle. Vanhempainyhdistyksiä perustamalla myös vanhemmat saadaan mukaan toimintaan, ja terveydenhuoltohenkilöstöä koulutetaan tunnistamaan ja hoitamaan mielenterveysongelmia.

Keski-Nepalissa Dhadingin, Gorkhan ja Tanahunin alueilla väestö on täysin riippuvainen maanviljelyksestä, mutta vuoristoisella seudulla vain 15 % perheistä saa viljelyksiltään riittävästi ravintoa. Valtaosa lapsista ja naisista kärsii aliravitsemuksesta. Alueen väestö koostuu etnisistä vähemmistöistä ja daliteista, eikä heillä ole mahdollisuutta tarvitsemiinsa terveys- ja koulutuspalveluihin. Naisista paikoitellen vain 5 % osaa lukea.

Vuoristoyhteisöjä tuetaan monipuolisella yhteisönkehityshankkeella, josta hyötyy n. 23 000 ihmistä. Yli 2000 koululaista on jo saanut paremmat koulunkäyntimahdollisuudet ja 12 kerhoa tarjoaa lapsille tukea elämäntaidoissa, kouluoppimisessa ja toiset huomioonottavassa käyttäytymisessä.

Palpan alueella Länsi-Nepalissa Lähetysseura tukee Tansenin sairaalan yhteisöterveydenhuoltoa, joka edistää lasten ja naisten terveyttä hoidon, tiedon ja koulutuksen avulla. Eri osissa Nepalia 7 piirikunnan alueella Lähetysseura tukee paikallisia yhteisöjä ja viranomaisia parantamaan sekä julkisen että yhteisöpohjaisen peruskoulutuksen saatavuutta ja laatua.

Nenäpäivä-show 4.11.

Nenäpäivä-kampanja alkaa 14.10. ja jatkuu vuoden loppuun. Kampanjan huipentuma on painavalla asialla ja huumorilla höystetty YLE TV2:n Nenäpäivä-show 4.11. Koomikot Kari Ketonen ja Ville Myllyrinne ovat kampanjassa mukana pöljäilyn eli hauskan varainkeruun edistäjinä. Heidät nähdään Katri Helenan ohessa nenäpäivä.fi:ssä ja Yleisradion kanavilla antamassa pöljäilyesimerkkiä. Nenäpäivä kehottaa kansalaisia, työyhteisöjä ja tikkaremmejä ottamaan heistä mallia. Globaalia tasa-arvoa voidaan edistää myös viihteen ja huumorin keinoin. Auttaminen voi ja saa olla hauskaa!

Lue lisää nenapaiva.fi

Vuosina 2008-2010 Lähetysseura kohdisti Nenäpäivä-keräyksestä saamansa varat aids-orpojen hyväksi Etiopiassa

missä opetusta on saatavilla
missä opetusta on saatavilla