Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Säätytalolla etsitään työkaluja Syyrian ja Myanmarin sovintoon

Lähetysseura on vuodesta 2012 lähtien tukenut rauhan ja sovinnon työtä kestävien ratkaisujen löytymiseksi Myanmarin vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin päättämiseksi.
Lähetysseura on vuodesta 2012 lähtien tukenut rauhan ja sovinnon työtä kestävien ratkaisujen löytymiseksi Myanmarin vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin päättämiseksi.

Helsingin Säätytalolla järjestetään 30.3.–2.4.2014 korkean tason kansainvälinen konferenssi, jossa pohditaan kansallisen dialogin mahdollisuuksia Syyrian ja Myanmarin sisäisten konfliktien ratkaisemisessa.

Syyrian sodan yhä raivotessa on epäselvää, miten taistelut maassa saadaan loppumaan ja miltä sodanjälkeinen Syyria voisi edes näyttää. Maa ja kansa ovat syvästi jakautuneita ja monet yhteisölliset ja yhteiskunnalliset rakenteet ovat sodan jaloissa murentuneet tai romahtaneet.  Pelkkä rauhansopimus ei riitä, vaan tarvitaan syvemmälle käyvää sovintoa koko maan tulevaisuudesta.

Helsingissä järjestettävään konferenssiin (Conference on National Dialogue and Mediation Processes) ottaa osaa Syyriassa aktiivisesti vaikuttava Syria Initiative -aloitteen johtaja Aziz Hallaj. Aloite pyrkii edesauttamaan paikallisten toimijoiden rauhanrakennustyötä omissa yhteisöissään Syyrian sisällä. Tätä työtä tukee myös Lähetysseura.

”Humanitaarinen apu on tärkeää, mutta lopulta se on vain väliaikainen laastari. Avun ohella konfliktin päättymisestä on käytävä vuoropuhelua samanaikaisesti usealla eri tasolla”, sanoo Kristiina Rintakoski, Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö.

Apua Myanmarin konfliktiin

Lähetysseura on vuodesta 2012 lähtien tukenut rauhan ja sovinnon työtä kestävien ratkaisujen löytymiseksi myös Myanmarin eli entisen Burman vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin päättämiseksi. Suomen ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti etnisten ryhmien ja kansalaisyhteiskunnan osallisuuden vahvistamiseksi rauhanprosessissa.  Lähetysseuran kumppanijärjestön Euro-Burma Officen (EBO) johtaja Harn Yawnghwe on yksi konferenssin merkittävimmistä osanottajista. Yawnghwe on viimeaikaisten tulitaukoneuvotteluiden tärkeä taustavaikuttaja.

”Myanmarissa neuvottelut maanlaajuisesta tulitauosta ovat herkässä vaiheessa, mutta suunta on lupaava. Tärkeä seuraava askel on saada varsinainen poliittinen vuoropuhelu konfliktin taustalla olevista kysymyksistä käynnistymään yhdessä sovitulla tavalla”, kuvailee Rintakoski.

Kestävä rauhan ja sovinnon työ

Kansallisilla dialogeilla tarkoitetaan pelkkää rauhanvälitystä pidempikestoisempia ja laajempia prosesseja. Niissä paikalliset toimijat ratkaisevat kysymyksiä mm. perustuslain uudistamisesta, vaaleista, armeijan ja aseellisten joukkojen integroimisesta, vähemmistöoikeuksista ja federalismista.

Hallaj ja Yawnghwe sekä kymmenet muut kokeneet neuvottelijat, toimijat ja tutkijat tapaavat konferenssissa, joka tarjoaa mahdollisuuden jakaa käytännön kokemuksia ja pohtia mitä niistä voidaan oppia. Näin voidaan tukea nykyisiä ja tulevia dialogiprosesseja ja auttaa kestävässä rauhan ja sovinnon työssä. Tarkasteltavina tapauksina ovat Etelä-Afrikka, jossa prosessi on jo käyty, Jemen ja Myanmar, joissa se on parhaillaan käynnissä, sekä Syyria.

Lähetysseura toimii konferenssin sihteeristönä ja on Ulkoasianministeriön ohella yksi neljästä pääjärjestäjästä.

Lisätietoja:  Kristiina Rintakoski, kristiina.rintakoski@felm.org, puh: 040 717 6151


Ulkoasianministeriön tiedote konferenssista:

http://www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=302090&contentlan=1&culture=fi-FI