Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Nepalilaiset yhteistyökumppanit pohtivat hiv ja aids -tilannetta sekä vammaisten asemaa

Centre for Community Development -järjestön  johtaja Mahendra Bahadur Magar esittelee toimintasuunnitelmaa siitä
Centre for Community Development -järjestön  johtaja Mahendra Bahadur Magar esittelee toimintasuunnitelmaa siitä

Lähetysseuralla on viisi teemaa, jotka ohjaavat työtä: vammaisten oikeuksien toteutuminen, taistelu hiviä ja aidsia vastaan, sukupuolten välinen tasa-arvo, ympäristövaikutusten huomioiminen ja kumppanin toiminnan vahvistaminen. Maaliskuun lopulla nepalilaisten yhteistyökumppanien edustajat kokoontuivat pohtimaan vammaisten asemaa sekä hiv ja aids -tilannetta. Tarkoituksena on sisältää teemat kaikkeen työhön ja toisaalta saavuttaa tiettyjä tavoitteita erityishankkeilla.

On aikainen sunnuntaiaamu Godawarissa, Kathmandun laakson reunalla. Maisema yli kukkuloiden on upea. Luentosaliin on kokoontunut 35 Nepalin kehitysyhteistyökumppaneiden edustajaa kaikista yhdeksästä järjestöstä. Mukana on myös Lähetysseuran kehitysyhteistyösuunnittelija Anu Vasamies-Hackenbruch Helsingistä.

Lähetysseuran Nepalin kehitysyhteistyökoordinaattori Hannaleena Pölkki avaa koulutuspäivät.

 ”Päivillämme on kaksi tavoitetta: ensinnäkin saada tietoa työmme teemoista ja erityisesti vammaisten oikeuksista sekä hivistä ja aidsista. Toiseksi mietimme, miten me itse kukin toteutamme näitä käytännössä.”

”Kumppaneillemme on jäänyt epäselväksi, mitä vammaisuus sekä hiv ja aids tarkoittavat käytännön tasolla. Siksi nostimme juuri nämä teemat koulutuspäivien aiheeksi”, Hannaleena Pökki selventää.

”Haluamme, paitsi antaa tietoa, myös saada tietoa kumppaneiltamme, miten he näkevät nämä asiat. Selvitämme yhdessä konkreettisia tapoja toteuttaa teemoja käytännön työssä.”

Konkreettiset suunnitelmat vievät työtä eteenpäin

Koulutuspäivien aikana monet luennot ja vierailevat asiantuntijat tarjosivat tietoa hivistä ja aidsista sekä vammaisuudesta. Salillinen osanottajia kuunteli tarkkaavaisena nyökytellen ja toisinaan vilkkaasti keskustellen.
Toisen koulutuspäivän aikana pohdittiin ryhmissä, mitä teemat tarkoittavat sekä miten niitä voidaan toteuttaa, mitata ja arvioida. Keskusteltiin työn haasteista ja kyseltiin, millaista tukea kumppanit tarvitsevat Lähetysseuralta teemojen käytännön toteuttamisessa.

Ryhmäkeskustelun jälkeen kukin kumppani laati oman toimintasuunnitelman vammaisten oikeuksien ja hiv/aids-teeman toteuttamiseksi omassa työssään. Toimintasuunnitelmat esiteltiin kaikille, ja monet suunnitelmat herättivät keskustelua. Hannaleena Pölkki kuvasi kaikki suunnitelmat, jotta voidaan seurata, toteutuvatko ne lähitulevaisuudessa.

Vammaisia piilotellaan edelleen joskus Nepalissa. Vammaisten oikeuksien toteutuminen on vielä alussa, mutta työtä tehdään paljon. Toivoa on.

Siirtotyöläiset tarvitsevat tietoa hivin leviämistavoista

Hiviin ja aidsiin liittyy suuria taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia.  Iso osa työikäisistä miehistä työskentelee ulkomailla kuukausien, jopa vuosien ajan. Esimerkiksi Acchamin läänin 16-40-vuotiaista miehistä 90 % työskentelee ulkomailla. Köyhyys ajaa miehet siirtotyöläisiksi, pois oman suvun piiristä. Elämä vieraassa maassa ei ole helppoa.

Yksi ongelma on tiedon puute. Tietoisuuden kasvattaminen miesten keskuudessa hiviin ja aidsiin liittyvistä asioista on tärkeää. Se on johtanutkin jo rohkaiseviin tuloksiin. Miesten tavoittaminen on kuitenkin haasteellista.

Tyytyväisiä osallistujia

Yksi Lähetysseuran kehitysyhteistyökumppaneista on SAHAS Nepal. Sen työ keskittyy ruokaturvan parantamiseen ja kyläyhteisöjen vahvistamiseen vaikeakulkuisilla vuoristoalueilla Länsi-Nepalissa. Kehitysyhteistyön koulutuspäiviin osallistui Sahakselta kolme työntekijää, mukaanlukien johtaja Surendra Shrestha.

Shrestha piti erityisen hyvänä sitä, että teemoista luennoivat asiantuntijat, jotka todella tiesivät, mistä puhuivat. Lähes kaikilla luennoitsijoilla oli omakohtaisia kokemuksia vammaisuudesta tai hivistä ja aidsista.

”Olemme kyllä olleet tietoisia näistä, mutta nyt saimme todella syvemmän tason tietoa”, Surendra Shrestha kertoi.

”Tämän innostavan tietopaketin jälkeen voimme entistä paremmin sisällyttää nämä työhömme. Oma tietoisuuteni vammaisuuteen ja hiv/aidsiin liittyvistä asioista kasvoi. Tajusin, miten ei pelkästään yhteiskuntamme, mutta myös yhteisömme ja jopa vanhemmat laiminlyövät nämä asiat!”

Anni Takko

***

Lähetysseuran kehitysyhteistyön päämääränä ovat köyhyyden vähentyminen, ihmisoikeuksien toteutuminen luontoa kunnioittaen ja vaalien.

Lähetysseura on sitoutunut toiminnassaan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, syrjimättömyyttä korostavaan eettiseen ohjeistoonsa, korruption vastaisiin ohjeisiin, mutta myös Raamatusta nousevaan käsitykseen loukkaamattomasta ihmisarvosta ja lähimmäisenrakkaudesta.
(Kehitysyhteistyöohjelma 2011-2016)

miten vammaisten oikeudet otetaan huomioon toiminnassa ja hiv-tartuntoja voidaan vähentää. Kuva: Anni Takko
miten vammaisten oikeudet otetaan huomioon toiminnassa ja hiv-tartuntoja voidaan vähentää. Kuva: Anni Takko