Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran yhteistyöstä Israelissa ja Palestiinassa

Norjan Israel-lähetyksen johdolla toimiva Joint Mission in Israel on esittänyt vaatimuksen Suomen Lähetysseuralle  yhteistyön lopettamisesta. Norjan Israel-lähetys katsoo, ettei se voi toimia yhteistyössä sellaisen suomalaisen lähetysjärjestön kanssa, joka on hyväksynyt Suomen ev.lut. kirkon ratkaisun olla syrjimättä seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella. Tässä yhteistyössä eivät voi olla mukana myöskään muut yhteisöt Israelissa.

Suomen Lähetysseura on käynyt asiasta neuvotteluja Norjan Israel-lähetyksen kanssa viime keväästä alkaen. Joulun alla järjestön toiminnanjohtaja vieraili Suomen Lähetysseurassa. Silloin keskustelimme siitä, että antaisimme asiasta yhteisen tiedotteen helmikuussa, kun Lähetysseuran hallitus on käsitellyt asian. Yhteisesti laadittu tiedote olisi Lähetysseuran käsityksen mukaan ollut kumpaakin osapuolta kunnioittava tapa kertoa pitkän yhteistyön päättymisestä. Kuitenkin Norjan Israel-lähetys julkisti vaatimuksensa joulun aikaan. Norjan kirkon ulkoasiain johto on pyytänyt Suomen Lähetysseuraa raportoimaan Norjan kirkon ulkoasiain osastoa Norjan Israel-lähetyksen toimista.

Suomen Lähetysseuran työ Jerusalemissa alkoi v. 1924 juutalaisten ja palestiinalaisten parissa ja jatkuu edelleen. Sen kirkollinen yhteistyökumppani alueella on Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilainen kirkko. Tässä yhteistyössä ovat lisäksi mukana Ruotsin, Pohjois-Amerikan ja Norjan luterilaiset kirkot sekä Saksan evankeliset kirkot. Yhteistyön mahdollisuuksiin messiaanisten yhteisöjen kanssa palataan myöhemmin.

Suomen Lähetysseuran toiminta jatkuu edelleen myös Israelissa sen omasta toimintakeskuksesta käsin. Toimintakeskuksen uusi suunnitelma on valmistunut ja on parhaillaan käsittelyssä.

Lisätietoja: Seppo Rissanen

seppo.rissanen@suomenlahetysseura.fi

020 7127 333