Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran rauhantyö on vahvistunut: hankkeet Myanmarissa ja Syyriassa

Evankelista Kanee ja Tomas Kolkka jakavat ehtoollista Saithoongin seurakunnan messussa. Saithoong on pieni maaseutuseurakunta lähellä Myanmarin rajaa. Seurakunnan jäsenet kuuluvat lahu-vähemmistökansaan. Kuva Riikka-Maria Kolkka
Evankelista Kanee ja Tomas Kolkka jakavat ehtoollista Saithoongin seurakunnan messussa. Saithoong on pieni maaseutuseurakunta lähellä Myanmarin rajaa. Seurakunnan jäsenet kuuluvat lahu-vähemmistökansaan. Kuva Riikka-Maria Kolkka

Suomen Lähetysseuran taloudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuonna. Ulkoministeriön kehitysyhteistyövarojen leikkaukset verottivat kehitysyhteistyötä, mutta samaan aikaan ulkoministeriön avustukset Lähetysseuran tekemälle rauhan ja sovinnon työlle kasvoivat.

Suomen Lähetysseuran varsinaisen toiminnan tuotot olivat viime vuonna 30,3 miljoonaa euroa (vuonna 2015 yhteensä 33,1 miljoonaa euroa). Lähetysseuran menot olivat 29,7 miljoonaa euroa (32,4). Lähetysseuran vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 0,6 miljoonan euron ylijäämää.

Ulkomaiseen työhön käytettiin 20,5 miljoonaa euroa. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 6,7 miljoonaa euroa. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon käytettiin 2,5 miljoonaa.

Tuottoja eri lähteistä

Kannatustuottoja Lähetysseura sai viime vuonna 18,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 19,6).

Kannatustuotoista seurakuntien talousarviomäärärahoja oli 8,6 miljoonaa euroa (9,2). Seurakuntien ja jäsenjärjestöjen toiminnallista kannatusta sekä kolehtituloja Lähetysseura sai 5,5 miljoonaa euroa. Testamentti-, keräys- ja yksityisten ihmisten lahjoituksia saatiin 4,8 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriön avustuksia Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmaan saatiin 5,5 miljoonaa (8,5) ja rauhantyöhön 2,3 miljoonaa (1,3).

Työn painopiste Afrikasta Aasiaan

Kuusivuotisen strategiakauden aikana Lähetysseuran työn painopiste on siirtynyt Afrikasta Aasiaan. Viime vuonna resursseista käytettiin Afrikassa 40,2 prosenttia ja Aasiassa 43,7 prosenttia. Kirkollisen työn haasteet ovat Aasiassa, jossa kirkot ovat pieniä ja tarvitsevat monenlaista tukea. Kehitysyhteistyön suurimmat haasteet ovat edelleen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Uutta työtä aloitettiin Etelä-Afrikassa, Syyriassa ja Myanmarissa, joissa painottuu erityisesti rauhantyö.

Strategiakauden aikana ulkomaantyöntekijöiden määrä väheni 144:sta sataan. Muutos johtuu erityisesti siitä, että kumppaneiden oma työ ja hallinto ovat vahvistuneet ja koulutettujen työntekijöiden määrä lisääntynyt niin, että ulkomaisten työntekijöiden tarve on vähentynyt.

Ulkoministeriön viime vuonna teettämässä ohjelmatukea saavien järjestöjen evaluaatiossa Lähetysseuran työ todettiin tuloksekkaaksi, kustannustehokkaaksi, pitkäjänteiseksi ja paikallisia tarpeita vastaavaksi. Erityistä kiitosta sai työ kaikkein köyhimpien ja syrjäytettyjen ihmisryhmien kuten vammaisten parissa. Myös naisten aseman todettiin parantuneen Lähetysseuran työn ansiosta.

Vuosi 2016 oli Lähetysseuran 158. toimintavuosi. Lähetysseura teki työtä 29 maassa 113 paikallisen kirkon ja järjestön sekä kirkkoliiton kanssa. Vuoden lopussa Lähetysseuran palveluksessa oli 108 työntekijää kotimaassa ja 100 työntekijää ulkomailla.

jossa kirkot ovat pieniä ja tarvitsevat monenlaista apua. Kuva Riikka-Maria Kolkka
jossa kirkot ovat pieniä ja tarvitsevat monenlaista apua. Kuva Riikka-Maria Kolkka