Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseuran budjetti ensi vuonna 29,6 miljoonaa euroa

Lähetysseura vahvistaa kirkollista mm. Nepalissa. Jumalanpalvelus Laxmipurissa
Lähetysseura vahvistaa kirkollista mm. Nepalissa. Jumalanpalvelus Laxmipurissa

Suomen Lähetysseuran hallituksen 8.12. hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan vuoden 2012 varsinaisen toiminnan kulut ovat 29,6 miljoonaa euroa (tänä vuonna 29,4 miljoonaa).

Lähetysseuran ensi vuodelle budjetoiduista kuluista 21,5 miljoonaa euroa eli noin 73 prosenttia on osoitettu ulkomaantyöhön. Kotimaassa tapahtuvaan varainhankinta-, tiedotus-, koulutus- ja kasvatustyöhön käytetään 8,1 miljoonaa euroa. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon osuus on noin 7 prosenttia.

Ulkomaisesta työstä ei tingitä

Lähetysseuran vuonna 2010 laaditun strategian mukaan ulkomaisen toiminnan painopisteitä ovat kirkkojen julistus- ja diakoniatyön vahvistaminen, köyhyyden vähentäminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Kirkon ulkopuolella olevien parissa tehtävän julistustyön suhteellinen osuus ulkomaantyön budjetissa kasvaa. Kirkollista työtä vahvistetaan mm. Nepalissa ja Kambodzhassa. Maissa, joissa Lähetysseura on toiminut pitkään, kuten Etiopia ja Tansania, voimavarat siirretään alueille, joissa kirkon läsnäolo on heikko.

”Toimimme erityisesti köyhien ja syrjäytettyjen ihmisryhmien parissa. Haluamme tehdä ihmisoikeusperustaista työtä, jossa mukana olevat oppivat tuntemaan oikeutensa ja toimimaan niiden toteutumiseksi. Kuulemme yhteistyökumppaneiltamme jatkuvasti siitä, miten kirkollinen työ saa aikaan myös yhteiskunnallista kehitystä”, ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson kertoo.

Vuoden 2012 aikana esiin nousee erityisesti naisten asema kehitysmaissa. Lasten aseman parantamiseksi tehtävä työ kasvaa, samoin vammaisten. Erityisesti Aasiassa Lähetysseura toimii ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja sen uhrien avustamiseksi.

”Lähetysseura on haluttu kumppani. Saamme jatkuvasti yhteistyöpyyntöjä eri puolilta maailmaa”, Steffansson sanoo.

Talouden tasapainottaminen haasteellista

Kannatustuottoja ennakoidaan saatavan tänä vuonna noin puoli miljoonaa (2,5 prosenttia) viimevuotista vähemmän.  Ensi vuoden kannatustavoite on kutakuinkin sama eli 19,3 miljoonaa euroa. Seurakunnilta saatavissa tuloissa varaudutaan vähäiseen laskuun, mutta suorissa lahjoitus- ja keräystuotoissa tavoitellaan pientä kasvua. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötuki kasvaa edelleen hieman (7,6 miljoonaa).

Lähetysseuran tavoitteena on lisätä uusien lähetystyöntekijöiden määrää. Halukkaita lähtijöitä olisi, mutta seurakuntien kanssa tehdyt nimikkosopimukset eivät kata lähettämiskuluja. Sopimusmallia ollaankin uudistamassa ja ensi vuonna kampanjoidaan erityisesti uusien lähetystyöntekijöiden lähettämiseen tarvittavan taloudellisen tuen saamiseksi.

”Seurakuntien säästötavoitteet ja meneillään oleva finanssikriisi tuovat talouden suunnitteluun poikkeuksellisia haasteita. Toimintamme on ollut vuodesta 2010 lähtien alijäämäistä, koska emme ole vähentäneet ulkomaiseen työhön suunnattuja resursseja. Ensi vuoden alijäämäksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan myymällä omaisuutta ja purkamalla rahastoja. Toivomme, että lisärahoitusta saadaan sekä seurakunnilta että yksittäisiltä tukijoilta, ja viimeistään vuonna 2014 taloutemme saataisiin tasapainoon”, talousjohtaja Lauri Haavisto sanoo.

Suomen Lähetysseura (perustettu 1859) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, joka toimii noin 30 maassa yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen sekä muun muassa Luterilaisen maailmanliiton kanssa. Viime vuoden lopulla Lähetysseuralla oli 332 työntekijää, joista 144 ulkomailla. Kaikki ev.lut. seurakunnat ovat Lähetysseuran jäseniä. Lisäksi Lähetysseuran toimintaa tukevat useat kristilliset järjestöt.

kuva Joanna Lindén.
kuva Joanna Lindén.