Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura luovuttaa kirjakokoelman Namibian yliopistolle

”Tämä on arvokas lahja yhteisölle
”Tämä on arvokas lahja yhteisölle

”Tämä on arvokas lahja yhteisölle, jonka historiaa ei ole paljon dokumentoitu”, totesi Ellen Namhila, kun Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen ojensi hänelle luovutuskirjan, jolla Suomen Lähetysseura lahjoittaa Namibian yliopistolle arkistossaan olevan Namibia-kokoelman.

Suomen Lähetysseuran arkistossa on mm. Ambomaan seurakuntalehtiä, joista vanhimmat ovat vuodelta 1907, ja muuta lähetystyöntekijöiden aikanaan Ambomaalta keräämää kirjallisuutta, jota ei nyky-Namibiasta enää löydy. Lähetysseura luovutti tämän ns. Namibia-kokoelman Namibian yliopiston kirjastolle 4.4. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetyssä tilaisuudessa, joka liittyi Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistojen kirjastojen yhteistyöhankkeeseen. Luovutustodistuksen otti vastaan ylikirjastonhoitaja Ellen Ndeshi Namhila, joka on opiskellut Tampereen yliopistossa.

Vielä nykyisinkin ilmestyvä kirkon Omukwetu-lehti perustettiin vuonna 1901. Sen vanhimpia numeroita on Kansallisarkistossa Martti Rautasen kokoelmassa. Lähetysseurassa säilytettävä kokoelma alkaa vuodesta 1907 ja se on kattavin olemassa oleva kokoelma, sillä Namibian ev.lut. kirkon kirjapainon tulipalo 1970-luvulla tuhosi silloisen Namibiassa säilytetyn kokoelman.

Namibian yliopiston kirjastolla Windhoekissa ja Helsingin yliopiston kirjastolla on meneillään yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on vahvistaa Namibian yliopiston akateemista tasoa, osaamista ja yhteyksiä. Projektipäällikkönä toimii kokoelmapäällikkö Elise Pirttiniemi, joka on ollut myös evaluoimassa Lähetysseuran kirjastoa ja tuntee hyvin Lähetysseuran työn Namibiassa.

Namibian yliopisto perustettiin vuonna 1992 pari vuotta Namibian itsenäistymisen jälkeen. Myös Namibian luterilainen kirkko on kiinnostunut kokoelmasta, mutta sillä ei ole aineiston säilyttämiseen asianmukaisia tiloja, jotka yliopistolla sen sijaan on. Tällä tavoin palautetaan Namibiaan ja myös Namibian luterilaisen kirkon käyttöön olennainen osa sen historiaa. Aineiston duplikaatit jäävät Lähetysseuran arkistoon.

”Yliopisto on juuri oikea paikka tällaiselle kirjallisuudelle, sillä siellä se on laajasti opiskelijoiden ja tutkijoiden käytössä”, Ellen Namhila sanoi.

Myös Kiina-kokoelma tutkijoiden käyttöön

Lähetysseura aikoo luovuttaa myös Toivo Koskikallion (1889–1967) Kiina-kokoelman Helsingin yliopiston Kampuskirjastoon. Pääosin luetteloimaton kokoelma sisältää sanakirjoja sekä hengellistä ja kiinalaista filosofista kirjallisuutta. Muutamat vanhimmat teokset ovat 1700-luvulta, ja aineistossa on harvinaisuuksia, joita ei löytyne Kiinasta. Osa aineistosta on vanhaksi kiinaksi, jota osaavat vain asiantuntijat.

Helsingin yliopiston kirjasto on kiinnostunut tästä harvinaisesta kokoelmasta, joka on tarkoitus sijoittaa sen sinologiselle osastolle tutkijoiden käyttöön.

Osan Toivo Koskikallion kokoelmasta, teologista ja kirkollista kirjallisuutta, Lähetysseura aikoo lahjoittaa Hongkongin luterilaiselle seminaarille, joka täyttää 100 vuotta vuonna 2013. Seminaari perustettiin aikanaan Kiinan Shekoussa

jonka historiaa ei ole paljon dokumentoitu”
jonka historiaa ei ole paljon dokumentoitu”
totesi Ellen Namhila
totesi Ellen Namhila