Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura hyväksyi ohjeet lasten turvallisuuden edistämisestä

Suomen Lähetysseuran hallitus hyväksyi tänään lasten ja nuorten turvallisuutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta lisäävät toimintatavat.

Suomen Lähetysseura on allekirjoittanut muiden suomalaisten kummilapsijärjestöjen kanssa kummilapsitoimintaa koskevan yhteisen eettisen ohjeiston.

Nyt allekirjoitetuissa toimintatavoissa edistetään lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja lapsen koskemattomuutta. Lisäksi tuetaan lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia, ja lasta suojellaan seksuaali- ja väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeidenkäyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kuuluvat mm. lasten turvallisuutta parantavat käytännöt ja ohjeet. Näissä käy ilmi mm., kehen lapset ja nuoret voivat ottaa yhteyttä, jos he kokevat olevansa uhattuja. Häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyjen tai -tapausten ilmetessä, toimitaan välittömästi. Lasten ja kummien osoitetietoja ei luovuteta ilman asianosaisten suostumusta.

Eettisen ohjeiston ja lasten ja nuorten turvallisuutta ja koskemattomuutta koskevan ohjeen lisäksi käytössä on Lähetysseuran kirkollisen työn Code of Conduct -ohje. Se on tarkoitettu Lähetysseuran työntekijöille ja vapaaehtoisille, mutta myös kumppaniorganisaatioissa lasten parissa työskenteleville. Code of Conduct tarjoaa suuntaviivat paikallisen kumppanin työhön, mutta sen periaatteet on tarkoitettu myös lapsille, joita toiminta koskee.