Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Kiinan kirkkoa vaivaa krooninen työntekijäpula

Kiinassa kirkot ovat täynnä ihmisiä
Kiinassa kirkot ovat täynnä ihmisiä

– Me tarvitsemme koulutettuja ihmisiä kirkon johtajiksi, mutta haasteet ovat suuret. Yunnanissa on vain yksi seminaari ja seurakuntien yhteydessä 35 raamattukoulua. Niin opettajien kuin oppilaiden koulutustaso on alhainen, kertoo Yunnanin kristillisen neuvoston sosiaaliosaston johtaja James Yong.

Kiinassa on kymmeniä miljoonia protestanttikristittyjä, mutta pappeja ja muita työntekijöitä sekä heitä kouluttavia teologisia seminaareja on vähän. Oppilaitokset joutuvat keskittämään vähäiset voimavaransa perusopintojen antamiseen. Teologisen koulutuksen kehittäminen on edellytys kirkon toiminnalle ja terveelle opetukselle.

Miljoona kristittyä, alle 200 pappia

Itä-Kiinassa Jiangsun maakunnassa sijaitseva Nanjingin seminaari on maan ainoa teologinen oppilaitos, joka tarjoaa maisteritason koulutusta. Se voi ottaa opiskelijoita kaikkialta Kiinasta. Seuraavan tason seminaarit voivat kouluttaa enintään kandidaatiksi asti ja ottaa opiskelijoita vain muutaman maakunnan alueelta. Kolmannen tason seminaarit toimivat vain oman lääninsä alueella ja antavat perustason koulutusta. Tällaisia ovat mm. Hunanin raamattukoulu Changshassa ja Yunnanin teologinen seminaari Kunmingissä.

– Yunnanissa on yli miljoona kristittyä ja neljä tuhatta seurakuntaa, pappeja on 187 ja saarnaajia 800, James Yong kertoo.

Yunnanin seminaarissa on satakunta opiskelijaa kolmella vuosikurssilla. Seminaarin 15 opettajasta vain yhdellä on teologian maisterin ja kahdella kandidaatin tutkinto, muilla jokin alempi koulutus. James Yong opettaa seminaarissa tietotekniikkaa, jota hän opiskeli yliopistossa ennen kirkon palvelukseen menoaan.

– Parin viimeisen vuosikymmenen aikana Yunnanin seminaarissa on koulutettu viisisataa opiskelijaa. Seminaarista valmistuttuaan opiskelijat harjoittelevat viisi vuotta seurakunnissa, minkä jälkeen heidät voidaan vihkiä papeiksi tai heistä tulee seurakunnan vanhimpia ja saarnaajia. Viime syyskuussa 39 uutta opiskelijaa aloitti kolmivuotiset opintonsa seminaarissa. He ja heidän opiskelijatoverinsa ovat elintärkeitä Yunnanin seurakuntien tulevaisuudelle.

Seminaari toimii tällä hetkellä väliaikaisissa ja liian pienissä tiloissa, kun vanha rakennus piti purkaa uuden kaupunkikaavan tieltä. Valtio on antanut uuden tontin koulurakennuksen rakentamista varten. Sen peruskivi muurattiin lokakuussa.

Kristinusko kiinnostaa vähemmistökansoja

Lounais-Kiinassa sijaitsevassa Yunnanin maakunnassa on 46 miljoonaa asukasta, joista yli kolmannes kuuluu johonkin maakunnan noin viidestäkymmenestä etnisestä vähemmistökansasta. Monien vähemmistöryhmien parissa kristittyjen suhteellinen osuus on suurempi kuin valtaväestön keskuudessa.

– Vähemmistökansat ovat perinteisesti halveksittuja. Ihmiset elävät syrjäisellä maaseudulla vuoristokylissä, ovat köyhiä ja huonosti koulutettuja. Heille kynnys kääntyä kristityksi on matalampi kuin valtaväestöllä, joka on pitänyt kristinuskoa ulkomaisena uskontona. Valtaväestön edustajalle kristityksi tulo tiesi ennen kasvojen menetystä, James Yong kertoo.

James Yong kuuluu itse lisu-kansaan ja on kolmannen polven kristitty. Hänen isoisänsä kuuli aikanaan Jeesuksesta saksalaisilta ja englantilaisilta lähetystyöntekijöiltä. Isoisän ja hänen perheensä ympärille syntyi alueen ensimmäinen seurakunta. Nyt James Yongin isä toimii saarnaajana ja setä seurakunnan vanhimpana seurakunnassa, jonka kirkkoon kokoontuu joka arki-ilta 300–400 ihmistä ja sunnuntaijumalanpalveluksiin yli tuhat ihmistä – juhlapyhinä kolme kertaa enemmän.

– Nykyisin myös myös han-kiinalaiset ovat kiinnostuneempia kristinuskosta. 2000-luvulla kirkkoon on tullut monia koulutettuja ja rikkaita kristittyjä. Se johtuu talouden kasvusta ja siitä, että Kiinan avautumisen myötä ihmiset ovat ”altistuneet” kristilliselle kulttuurille. Esimerkiksi jouluna monet uteliaat tulevat kirkkoon katsomaan, mistä siinä on kysymys. Netistä ihmiset saavat tietoa, ja materian keskellä he kaipaavat myös hengellisyyttä.

Julistustyö tapahtuu yhä kirkkorakennusten sisällä – siksi Kunmingin neljä isoa kirkkorakennustakin ovat tärkeitä alueen kirkolle – mutta sosiaalityönsä kautta kirkko tavoittaa myös kirkon ulkopuolella olevia.

James Yongilla on sosiaalityön osastossa vain yksi työtoveri, mutta heidän tehtävänsä on pääasiassa kouluttaa sekä suunnitella ja ohjata toimintaa, paikallisseurakunnat vastaavat työn toteutuksesta. Sosiaalityö sisältää mm. yliopisto-opintojen mahdollistamista köyhille nuorille, liikkuvan kyläklinikan, aids-valistusta ja huumevieroitustyötä. Yunnan rajoittuu Myanmariin ja rajan yli kulkee paljon huumeita.

Seurakunnilla ei varaa maksaa palkkaa

Suomen Lähetysseura tukee Nanjingin ja Yunnanin seminaareja sekä Hunanin raamattukoulua. Lähetysseura tukee myös Yunnanissa Baoshanin ja Dalin seurakuntien yhteydessä toimivia raamattukouluja. Ne ovat kolmevuotisia sisäoppilaitoksia, joissa opetetaan perustiedot Raamatusta, sekä muun muassa opetustaitoa, englantia, tietokoneen käyttöä ja musiikkia.

Raamattukoulujen opiskelijat ovat 16–20-vuoden ikäisiä ja kotoisin köyhiltä vuoristoalueilta. Itse opiskelu on maksutonta, mutta he tarvitsevat tukea asumis- ja ruokamenoihin. Lähes kaikki palaavat valmistuttuaan seurakuntiinsa joko palkatuiksi tai vapaaehtoisiksi työntekijöiksi. Useimmiten seurakunnilla ei ole varaa maksaa palkkaa, 80 prosenttia papeista ja saarnaajista ei saa lainkaan palkkaa.

Lisäksi Lähetysseuran työntekijöitä toimii vierailevina professoreina eri valtiollisissa yliopistoissa Sino-Christian Studies -instituutin kautta. Kiinnostus uskontojen ja filosofian opiskeluun on lisääntynyt yliopistoissa.

Kirsi Elo

Tue teologista koulutusta Kiinassa

mutta työntekijöitä on vähän. Tässäkin Yunnanin maaseudulla toimivassa seurakunnassa vastuun kantaa seurakunnan vanhimmisto eli maallikot. Kuva James Yong
mutta työntekijöitä on vähän. Tässäkin Yunnanin maaseudulla toimivassa seurakunnassa vastuun kantaa seurakunnan vanhimmisto eli maallikot. Kuva James Yong