Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Mitä vastaisit seuraaviin väittämiin?

1. Olen avoin erilaisia kristillisen uskon ilmentymismuotoja kohtaan ja kunnioitan muiden toisenlaista tapaa uskoa.

2. Kunnioitan työskentelymaassa ja sen kulttuurissa ilmeneviä uskomuksia, arvoja ja tapoja.

3. Minulla on hyvät ihmissuhdetaidot.

4. Pystyn työskentelemään paikallisen työnjohdon alaisuudessa ja paikallisella toimintatavalla, joka saattaa poiketa huomattavasti suomalaisesta tavasta.

5. Pystyn elämään tavalla, joka on sopusoinnussa Lähetysseuran ja paikallisen työyhteisön näkemysten ja arvojen kanssa.

6. Perheellinen: Olemme miettineet, miten lähtö vaikuttaa meidän perheeseemme ja olemmeko siihen perheenä valmiita. Mikäli koko perhe lähtee, lapsemme ovat sopivan ikäisiä. Lähetysseuran kokemus on osoittanut, että mitä vanhempia lapset ovat ensikertaa lähtiessä, sitä vaikeampaa sopeutuminen voi olla.

7. Mikäli en puhu kohdemaan kieltä, pystyn elämään arjessa, jossa kielitaitoni on riittämätön ja tarvitsen toisten apua yksinkertaisissakin asioissa.

8. Ymmärrän, että identifioidun lähetystyöntekijäksi ja edustan työssäni Suomen Lähetysseuraa.

9. Pystyn elämään Suomesta poikkeavassa turvallisuustilanteessa.

10. Pystyn elämään hyvin erilaisissa, vaatimattomissakin olosuhteissa.

Takaisin ulkomaan työpaikkoihin