Siirry suoraan sisältöön Siirry alapalkkiin

Lähetysseura lopettaa yhteistyön kambodžalaisen järjestön kanssa talousepäselvyyksien vuoksi

Suomen Lähetysseura lopettaa yhteistyön kambodžalaisen yhteistyökumppaninsa Komar Pikar Foundationin (KPF) kanssa. Päätöksen syynä ovat vuonna 2019 tehdyssä selvityksessä ilmenneet taloushallinnon epäselvyydet.

KPF on toteuttanut Lähetysseuran vammaisten oikeuksia edistävää kehitysyhteistyöhanketta vuodesta 2014 lähtien.  Työllä on tuloksekkaasti parannettu vammaisten ihmisten koulutusta, toimeentuloa ja yhteiskunnallista asemaa. Esimerkiksi viime vuonna 76 kotihoidossa olevaa liikunta-, kehitys- tai muulla tavalla vammaista lasta Kratien ja Kampotin maakunnissa pääsi kouluun, lähes 70 vammaista ihmistä sai hoivaa ja kuntoutusta ja viisi koulurakennusta remontoitiin esteettömämmiksi.

Lähetysseura alkoi epäillä KPF:n taloushallinnossa epäselvyyksiä vuoden 2019 alussa ja ryhtyi välittömästi selvittämään asiaa. Kun epäilyt vahvistuivat, Lähetysseura jäädytti hankemaksatukset järjestölle ja asetti tilintarkastusyrityksen selvittämään järjestön kirjanpitoa. Tilintarkastusselvityksen mukaan KPF:n taloushallinnossa oli selviä puutteita. Esimerkiksi palkkojen maksaminen ei täsmännyt sovittuihin budjetteihin, kirjanpidosta puuttui kuitteja eikä kaikkien pankkinostojen käyttöä pystytty todentamaan. Taloudellinen tappio työlle on noin 35 000 euroa vuosina 2018–2019. Lähetysseura on viestinyt asiasta ulkoministeriölle ja muille päärahoittajille. Lähetysseura kantaa tapahtuneesta taloudellisen vastuun ja kattaa tappion omasta pääomastaan.

– Nykyiset epäselvyydet eivät tarkoita, etteikö hankkeessa olisi tehty paljon hyvää työtä. Työllä on parannettu vammaisten ihmisten koulutusta, toimeentuloa ja asemaa yhteiskunnassa. Taloudellisten epäselvyyksien havaitseminen osoittaa, että riskienhallinta toimii – mutta muistuttaa myös siitä, että hankkeiden valvonta on äärettömän tärkeää. Yksikin väärinkäytös on liikaa, sanoo kehitysyhteistyöpäällikkö Katri Leino-Nzau Lähetysseurasta.

Lähetysseura valvoo varojen käyttöä tarkasti, ja kehitysyhteistyötä ohjaavat selkeät taloussäännöt, jotka noudattavat valtionavustuslakia ja hyvää kansainvälistä kirjanpitokäytäntöä. Lähetysseura kouluttaa yhteistyökumppaneitaan taloushallinnosta säännöllisesti, ja KPF:n väärinkäytösepäilyjen tultua ilmi taloushallinnon seurantaa on tehostettu ja osaamista vahvistettu.

– Kun epäselvyydet havaittiin, yhteistyö kambodžalaisen kumppanin kanssa katkaistiin Lähetysseuran aloitteesta nopeasti. Lähetysseura ei tee yhteistyötä korruptoituneiden kumppanien kanssa, vaan kumppanien täytyy täyttää tarkat kumppanuuskriteerit, Leino-Nzau sanoo.

Vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen on yksi Lähetysseuran kehitysyhteistyön painopisteistä. Lähetysseura etsii parhaillaan Kambodžasta uutta yhteistyökumppania toteuttamaan vammaistyötä.

Lisätiedot:

Kehitysyhteistyöpäällikkö Katri Leino-Nzau, puh. +358 40 8354 744, katri.leino-nzau@suomenlahetysseura.fi